App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê XSNT tần suất loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 99 ngày trước 18/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 12
-
07
05
-
07
28
-
06
21
-
06
14
-
06
07
-
06
31
-
05
24
-
05
17
-
05
10
-
05
03
-
05
26
-
04
19
-
04
12
-
04
Tổng lượt về
00 111 3
01 1111 4
02 11 2
03 1 1
04 1111 4
05 11121 6
06 1111 4
07 112 4
08 1 1
09 1 1
10 1 1
11 111 3
12 11 2
13 11 2
14 111 3
15 21 3
16 111 3
17 1 1
18 0
19 112 4
20 0
21 111 3
22 11 2
23 11 2
24 1111 4
25 111 3
26 11111 5
27 111 3
28 0
29 211 4
30 11 2
31 111 3
32 111 3
33 12 3
34 11 2
35 31 4
36 1111 4
37 0
38 111 3
39 1 1
40 0
41 1 1
42 1 1
43 11 2
44 0
45 1111 4
46 111111 6
47 111 3
48 11 2
49 11 2
50 1 1
51 12 3
52 11 2
53 111 3
54 11 2
55 22 4
56 0
57 111 3
58 1111 4
59 1 1
60 1112 5
61 2112 6
62 11 2
63 0
64 111 3
65 111 3
66 111 3
67 32 5
68 11 2
69 11 2
70 12 3
71 1111 4
72 1 1
73 111 3
74 11 2
75 11112 6
76 111 3
77 11 2
78 111 3
79 121 4
80 1 1
81 11 2
82 11 2
83 0
84 1 1
85 0
86 11111 5
87 2 2
88 11 2
89 1 1
90 111 3
91 111 3
92 11 2
93 111 3
94 1 1
95 1211 5
96 111 3
97 11 2
98 11 2
99 21 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSNT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
58 10 lần 37 1 lần
33 10 lần 72 1 lần
46 10 lần 40 2 lần
14 10 lần 69 2 lần
60 10 lần 42 2 lần
51 9 lần 28 2 lần
86 9 lần 16 3 lần
53 9 lần 66 3 lần
45 9 lần 34 3 lần
07 9 lần 74 3 lần