App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê XSNT tần suất loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 99 ngày trước 13/07/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 10
-
07
03
-
07
26
-
06
19
-
06
12
-
06
05
-
06
29
-
05
22
-
05
15
-
05
08
-
05
01
-
05
24
-
04
17
-
04
10
-
04
Tổng lượt về
00 1 1
01 21 3
02 0
03 11 2
04 0
05 0
06 1 1
07 11 2
08 0
09 11 2
10 11 2
11 11 2
12 111 3
13 112 4
14 11 2
15 1111 4
16 11111 5
17 1121 5
18 1222 7
19 1 1
20 11 2
21 112 4
22 11 2
23 11 2
24 112 4
25 1 1
26 11 2
27 11 2
28 12 3
29 11 2
30 0
31 1 1
32 11 2
33 1 1
34 11111 5
35 11 2
36 1 1
37 1 1
38 11 2
39 11 2
40 1 1
41 11 2
42 0
43 1 1
44 11 2
45 1 1
46 2 2
47 111 3
48 11111 5
49 11 2
50 0
51 2111 5
52 21 3
53 1111 4
54 121 4
55 11 2
56 1121 5
57 11 2
58 111 3
59 1 1
60 11111 5
61 111 3
62 1112 5
63 11 2
64 0
65 0
66 1 1
67 11 2
68 11 2
69 11 2
70 11 2
71 2 2
72 1 1
73 1 1
74 111 3
75 111 3
76 1 1
77 111 3
78 111 3
79 1 1
80 0
81 1 1
82 1111 4
83 111 3
84 111 3
85 111 3
86 11 2
87 1 1
88 1 1
89 111 3
90 111 3
91 11 2
92 1 1
93 111 3
94 1 1
95 11 2
96 1 1
97 0
98 11 2
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSNT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
60 11 lần 65 0 lần
62 9 lần 92 1 lần
20 9 lần 64 1 lần
41 9 lần 06 1 lần
18 9 lần 08 1 lần
49 9 lần 00 2 lần
13 9 lần 25 2 lần
84 8 lần 80 2 lần
99 7 lần 59 2 lần
16 7 lần 31 2 lần