App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê XSNT tần suất loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 09
-
04
02
-
04
26
-
03
19
-
03
12
-
03
05
-
03
26
-
02
19
-
02
12
-
02
05
-
02
29
-
01
22
-
01
15
-
01
08
-
01
Tổng lượt về
00 1111 4
01 1 1
02 1 1
03 112 4
04 11 2
05 11 2
06 11111 5
07 11 2
08 111 3
09 11 2
10 2 2
11 11 2
12 111111 6
13 11 2
14 111111 6
15 11 2
16 0
17 0
18 11 2
19 11 2
20 211 4
21 11 2
22 11 2
23 11 2
24 1 1
25 121 4
26 11 2
27 11 2
28 11 2
29 0
30 12 3
31 11111 5
32 11 2
33 112 4
34 1 1
35 1111 4
36 111 3
37 1111 4
38 11 2
39 11 2
40 111 3
41 111 3
42 0
43 11 2
44 11 2
45 12 3
46 211 4
47 111 3
48 11 2
49 11 2
50 111 3
51 111 3
52 1111 4
53 1111 4
54 11121 6
55 111 3
56 0
57 11 2
58 1 1
59 1 1
60 1111 4
61 1 1
62 111 3
63 111 3
64 11 2
65 0
66 11 2
67 11111 5
68 1 1
69 0
70 11111 5
71 1 1
72 11211 6
73 1 1
74 1 1
75 1112 5
76 11 2
77 111 3
78 1111 4
79 1 1
80 111 3
81 111 3
82 1 1
83 11111 5
84 1 1
85 11 2
86 1211 5
87 1111 4
88 0
89 0
90 121111 7
91 12 3
92 1 1
93 111111 6
94 0
95 3 3
96 12 3
97 0
98 11 2
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSNT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
90 12 lần 17 0 lần
12 11 lần 73 1 lần
30 11 lần 16 1 lần
86 10 lần 65 1 lần
36 10 lần 88 1 lần
22 9 lần 97 1 lần
31 9 lần 66 2 lần
83 9 lần 98 2 lần
13 9 lần 92 2 lần
37 9 lần 89 2 lần