App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê XSNT tần suất loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 99 ngày trước 19/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 15
-
01
08
-
01
01
-
01
25
-
12
18
-
12
11
-
12
04
-
12
27
-
11
20
-
11
13
-
11
06
-
11
30
-
10
23
-
10
16
-
10
Tổng lượt về
00 1 1
01 11 2
02 111311 8
03 211 4
04 0
05 1 1
06 1 1
07 1 1
08 1 1
09 1 1
10 1 1
11 11111 5
12 1121 5
13 1211 5
14 1 1
15 1 1
16 1 1
17 0
18 22 4
19 11 2
20 1 1
21 11 2
22 1211 5
23 11 2
24 11 2
25 1 1
26 12 3
27 11111 5
28 0
29 112 4
30 211211 8
31 1111 4
32 1 1
33 0
34 11 2
35 111 3
36 11111 5
37 1122 6
38 0
39 1 1
40 111 3
41 11 2
42 1111 4
43 111 3
44 11 2
45 21 3
46 1 1
47 11 2
48 11 2
49 1 1
50 11111 5
51 1 1
52 21 3
53 111111 6
54 1 1
55 1 1
56 11 2
57 1211 5
58 2111 5
59 1111 4
60 0
61 111 3
62 11 2
63 11111 5
64 1 1
65 1 1
66 0
67 1111 4
68 11 2
69 1111 4
70 1 1
71 1111 4
72 11 2
73 0
74 111 3
75 21 3
76 121 4
77 111 3
78 1111 4
79 111 3
80 11 2
81 1 1
82 111 3
83 112 4
84 111 3
85 11 2
86 22 4
87 1111 4
88 1 1
89 11 2
90 11111 5
91 11 2
92 1 1
93 111 3
94 11 2
95 3 3
96 11 2
97 1 1
98 0
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSNT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
30 12 lần 73 0 lần
13 11 lần 97 1 lần
68 10 lần 04 1 lần
02 10 lần 32 1 lần
43 10 lần 00 2 lần
90 10 lần 88 2 lần
76 10 lần 41 2 lần
36 9 lần 16 2 lần
27 9 lần 46 2 lần
78 9 lần 60 2 lần