App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê XSNT tần suất loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 99 ngày trước 12/11/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 08
-
11
01
-
11
25
-
10
18
-
10
11
-
10
04
-
10
27
-
09
20
-
09
13
-
09
06
-
09
30
-
08
23
-
08
16
-
08
09
-
08
Tổng lượt về
00 1111 4
01 1111 4
02 21111 6
03 0
04 11111 5
05 111 3
06 1 1
07 1 1
08 11 2
09 1 1
10 111 3
11 111 3
12 11 2
13 11 2
14 111 3
15 1 1
16 11 2
17 11111 5
18 1111 4
19 1 1
20 1 1
21 11 2
22 1111 4
23 21 3
24 1 1
25 1121 5
26 11 2
27 1111 4
28 1 1
29 111 3
30 11 2
31 111 3
32 1111 4
33 11 2
34 1 1
35 0
36 1 1
37 111 3
38 11 2
39 212 5
40 111 3
41 11 2
42 1111 4
43 2111 5
44 11 2
45 12 3
46 211 4
47 12 3
48 1 1
49 1111 4
50 11 2
51 1 1
52 11 2
53 1111 4
54 121 4
55 121 4
56 1 1
57 111 3
58 1 1
59 1 1
60 11111 5
61 0
62 111 3
63 11 2
64 11 2
65 1 1
66 11 2
67 1111 4
68 1 1
69 211 4
70 0
71 111 3
72 1121 5
73 1111 4
74 11 2
75 11 2
76 2 2
77 111 3
78 0
79 11 2
80 111111 6
81 111 3
82 2 2
83 1 1
84 11 2
85 1111 4
86 11 2
87 11 2
88 111 3
89 0
90 11 2
91 1111 4
92 111 3
93 11 2
94 111 3
95 11 2
96 1 1
97 1 1
98 1111 4
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSNT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
60 10 lần 89 1 lần
67 10 lần 20 1 lần
46 10 lần 03 1 lần
05 10 lần 28 1 lần
91 9 lần 09 2 lần
71 9 lần 59 2 lần
00 9 lần 34 2 lần
55 9 lần 78 2 lần
04 9 lần 44 2 lần
01 8 lần 56 2 lần