App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê XSPY tần suất loto xổ số Phú Yên trong vòng 99 ngày trước 18/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 15
-
07
08
-
07
01
-
07
24
-
06
17
-
06
10
-
06
03
-
06
27
-
05
20
-
05
13
-
05
06
-
05
29
-
04
22
-
04
15
-
04
Tổng lượt về
00 2111 5
01 0
02 1 1
03 111 3
04 3111111 9
05 11 2
06 11 2
07 1 1
08 11 2
09 11 2
10 111 3
11 1111 4
12 1 1
13 1 1
14 111 3
15 1111 4
16 11111 5
17 121 4
18 1 1
19 11 2
20 1 1
21 0
22 0
23 0
24 11 2
25 111 3
26 1122 6
27 1 1
28 11 2
29 111 3
30 1 1
31 11 2
32 1111 4
33 1 1
34 11 2
35 1 1
36 11 2
37 111 3
38 0
39 1 1
40 11 2
41 11 2
42 111 3
43 111 3
44 1111 4
45 221 5
46 211 4
47 0
48 111 3
49 111 3
50 1 1
51 111 3
52 11 2
53 12111 6
54 2211 6
55 1 1
56 1 1
57 211 4
58 1 1
59 0
60 11 2
61 1 1
62 111 3
63 11 2
64 0
65 11 2
66 131111 8
67 1 1
68 1 1
69 112 4
70 1 1
71 111 3
72 1121 5
73 1 1
74 0
75 1111 4
76 121 4
77 11 2
78 1 1
79 11 2
80 1111 4
81 11211 6
82 121 4
83 211111 7
84 1111 4
85 211 4
86 1 1
87 1111 4
88 1 1
89 1 1
90 1 1
91 11 2
92 11 2
93 11 2
94 2 2
95 111 3
96 111 3
97 111 3
98 1112 5
99 2 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSPY về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
04 15 lần 35 1 lần
82 12 lần 89 1 lần
66 12 lần 88 1 lần
00 9 lần 22 1 lần
10 9 lần 01 2 lần
99 9 lần 23 2 lần
53 8 lần 86 2 lần
85 8 lần 74 2 lần
72 8 lần 73 2 lần
76 8 lần 18 2 lần