App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê XSPY tần suất loto xổ số Phú Yên trong vòng 99 ngày trước 29/03/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 23
-
03
16
-
03
09
-
03
02
-
03
24
-
02
17
-
02
10
-
02
03
-
02
27
-
01
20
-
01
13
-
01
06
-
01
30
-
12
23
-
12
Tổng lượt về
00 12 3
01 111 3
02 1112 5
03 111 3
04 1111 4
05 111 3
06 11 2
07 11111 5
08 121 4
09 1 1
10 1 1
11 1 1
12 11 2
13 111 3
14 11 2
15 22 4
16 1111 4
17 111 3
18 11 2
19 1 1
20 1 1
21 111 3
22 1111 4
23 1 1
24 11 2
25 1 1
26 111 3
27 11 2
28 1 1
29 0
30 111 3
31 11 2
32 1 1
33 1111 4
34 111 3
35 11 2
36 11 2
37 11 2
38 11 2
39 21 3
40 0
41 11 2
42 11 2
43 3111 6
44 11 2
45 1111 4
46 0
47 1 1
48 11111 5
49 11 2
50 1 1
51 1111 4
52 111 3
53 1 1
54 11 2
55 11 2
56 211 4
57 112 4
58 0
59 111 3
60 111 3
61 11 2
62 1121 5
63 1 1
64 113 5
65 1 1
66 11 2
67 1 1
68 0
69 111 3
70 1111 4
71 111 3
72 0
73 1111 4
74 1111 4
75 1111 4
76 11111 5
77 1 1
78 11 2
79 11 2
80 0
81 1111 4
82 1 1
83 1 1
84 1111 4
85 1111 4
86 111 3
87 1111 4
88 2111 5
89 11 2
90 11 2
91 11 2
92 111111 6
93 112 4
94 1 1
95 11 2
96 111 3
97 111 3
98 11 2
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSPY về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
39 12 lần 29 0 lần
07 12 lần 72 0 lần
21 12 lần 32 1 lần
02 11 lần 68 1 lần
22 10 lần 50 2 lần
43 10 lần 55 2 lần
70 9 lần 67 2 lần
85 9 lần 17 3 lần
08 9 lần 40 3 lần
33 8 lần 58 3 lần