App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê XSPY tần suất loto xổ số Phú Yên trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 12
-
04
05
-
04
29
-
03
22
-
03
15
-
03
08
-
03
01
-
03
22
-
02
15
-
02
08
-
02
01
-
02
25
-
01
18
-
01
11
-
01
Tổng lượt về
00 11 2
01 11 2
02 0
03 111 3
04 1 1
05 111 3
06 1 1
07 0
08 2111 5
09 111 3
10 21 3
11 1111 4
12 1111 4
13 111 3
14 1 1
15 11 2
16 2111 5
17 11211 6
18 11111 5
19 211 4
20 1112 5
21 11 2
22 1 1
23 111 3
24 1 1
25 11 2
26 13 4
27 1 1
28 1 1
29 111 3
30 0
31 0
32 11 2
33 1 1
34 11 2
35 11 2
36 0
37 121 4
38 11 2
39 1111 4
40 1111 4
41 211 4
42 1 1
43 121 4
44 11111 5
45 121 4
46 21 3
47 111 3
48 111 3
49 211 4
50 11121 6
51 1 1
52 11 2
53 0
54 0
55 0
56 11111 5
57 11111 5
58 1 1
59 0
60 11 2
61 11 2
62 11 2
63 111 3
64 11 2
65 1 1
66 1 1
67 111 3
68 11 2
69 1 1
70 1 1
71 11 2
72 11 2
73 112 4
74 1111 4
75 21 3
76 11 2
77 11 2
78 111 3
79 11 2
80 112 4
81 2 2
82 111 3
83 111 3
84 111 3
85 11211 6
86 21 3
87 1 1
88 111111 6
89 1 1
90 1 1
91 12 3
92 13 4
93 11 2
94 11 2
95 1 1
96 21 3
97 1211 5
98 1 1
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSPY về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
50 11 lần 90 1 lần
56 11 lần 02 1 lần
44 11 lần 31 1 lần
20 10 lần 70 1 lần
39 10 lần 30 1 lần
77 10 lần 27 2 lần
88 10 lần 98 2 lần
85 9 lần 36 2 lần
96 9 lần 07 2 lần
18 8 lần 52 2 lần