App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê XSPY tần suất loto xổ số Phú Yên trong vòng 99 ngày trước 20/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 16
-
09
09
-
09
02
-
09
26
-
08
19
-
08
12
-
08
05
-
08
29
-
07
22
-
07
15
-
07
08
-
07
01
-
07
24
-
06
17
-
06
Tổng lượt về
00 12 3
01 0
02 1 1
03 11 2
04 13111 7
05 1112 5
06 0
07 11 2
08 111 3
09 1112 5
10 1 1
11 1111 4
12 21 3
13 11 2
14 1111 4
15 111 3
16 12111 6
17 0
18 11 2
19 11 2
20 211 4
21 12 3
22 1 1
23 1 1
24 1 1
25 11 2
26 112 4
27 1 1
28 12111 6
29 11 2
30 1 1
31 111 3
32 1111 4
33 21 3
34 1 1
35 1 1
36 111 3
37 1111 4
38 0
39 11 2
40 11 2
41 111 3
42 111 3
43 11 2
44 11 2
45 2 2
46 12212 8
47 1 1
48 1111 4
49 111 3
50 1 1
51 1 1
52 12 3
53 111 3
54 12 3
55 0
56 1 1
57 121 4
58 11 2
59 1 1
60 1 1
61 11 2
62 111111 6
63 1112111 8
64 1 1
65 112 4
66 131 5
67 111 3
68 1 1
69 11 2
70 11 2
71 1111 4
72 1111 4
73 0
74 0
75 11 2
76 11 2
77 1 1
78 11 2
79 11 2
80 1111 4
81 11 2
82 11 2
83 11 2
84 11 2
85 121 4
86 11 2
87 111111 6
88 0
89 11 2
90 111 3
91 111 3
92 0
93 11 2
94 1111 4
95 11 2
96 111 3
97 111 3
98 111 3
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSPY về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
46 12 lần 88 1 lần
04 11 lần 74 1 lần
16 10 lần 01 1 lần
28 10 lần 23 2 lần
09 10 lần 70 2 lần
82 10 lần 35 2 lần
83 9 lần 38 2 lần
66 9 lần 22 2 lần
94 9 lần 73 2 lần
76 9 lần 60 2 lần