App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê XSPY tần suất loto xổ số Phú Yên trong vòng 99 ngày trước 14/11/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 11
-
11
04
-
11
28
-
10
21
-
10
14
-
10
07
-
10
30
-
09
23
-
09
16
-
09
09
-
09
02
-
09
26
-
08
19
-
08
12
-
08
Tổng lượt về
00 11 2
01 11 2
02 131 5
03 1 1
04 11 2
05 1111 4
06 11 2
07 11121 6
08 11 2
09 1111 4
10 11 2
11 1 1
12 22 4
13 111 3
14 111 3
15 111 3
16 112 4
17 0
18 111 3
19 11 2
20 0
21 1112 5
22 1111 4
23 1 1
24 11 2
25 1 1
26 1 1
27 1 1
28 2121 6
29 1 1
30 1 1
31 111 3
32 1 1
33 12 3
34 1 1
35 21 3
36 1111 4
37 11 2
38 2 2
39 1211 5
40 1 1
41 1 1
42 11 2
43 111 3
44 211 4
45 11 2
46 11122 7
47 0
48 11 2
49 11 2
50 1 1
51 1 1
52 1112 5
53 11 2
54 11 2
55 0
56 11 2
57 1111 4
58 1111 4
59 11 2
60 0
61 111 3
62 1111 4
63 1111 4
64 121 4
65 111 3
66 1 1
67 111 3
68 1 1
69 111 3
70 111 3
71 111 3
72 1 1
73 1 1
74 1 1
75 111 3
76 1 1
77 21 3
78 2 2
79 1111 4
80 11111 5
81 11 2
82 1 1
83 11 2
84 12 3
85 211 4
86 11 2
87 111 3
88 0
89 2111 5
90 1111 4
91 111 3
92 0
93 1 1
94 1111 4
95 111 3
96 11 2
97 1111 4
98 1111 4
99 21 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSPY về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
04 11 lần 88 0 lần
46 11 lần 55 1 lần
80 10 lần 74 1 lần
98 9 lần 47 1 lần
28 9 lần 60 1 lần
05 9 lần 27 2 lần
66 9 lần 30 2 lần
16 9 lần 38 2 lần
63 9 lần 01 2 lần
81 8 lần 59 2 lần