App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê XSPY tần suất loto xổ số Phú Yên trong vòng 99 ngày trước 27/01/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 27
-
01
20
-
01
13
-
01
06
-
01
30
-
12
23
-
12
16
-
12
09
-
12
02
-
12
25
-
11
18
-
11
11
-
11
04
-
11
28
-
10
21
-
10
Tổng lượt về
00 211 4
01 1111 4
02 2111 5
03 1 1
04 111 3
05 111 3
06 111 3
07 111211 7
08 112 4
09 0
10 211 4
11 1 1
12 12 3
13 111 3
14 0
15 2 2
16 111 3
17 0
18 1111 4
19 11 2
20 131 5
21 1112111 8
22 111211 7
23 21 3
24 11 2
25 111 3
26 0
27 1 1
28 1 1
29 0
30 111 3
31 11 2
32 0
33 1112 5
34 1111 4
35 12 3
36 111 3
37 1111 4
38 12 3
39 111121 7
40 21 3
41 1 1
42 111 3
43 1121 5
44 2 2
45 1111 4
46 1 1
47 111 3
48 1111 4
49 11111 5
50 0
51 111 3
52 11 2
53 11 2
54 1 1
55 0
56 111 3
57 1211 5
58 111 3
59 11111 5
60 1 1
61 1 1
62 211 4
63 11 2
64 13 4
65 11 2
66 1 1
67 0
68 1 1
69 1111 4
70 11 2
71 111 3
72 0
73 1111 4
74 11111 5
75 1 1
76 0
77 11 2
78 12 3
79 11 2
80 1 1
81 11 2
82 12 3
83 1 1
84 111 3
85 112 4
86 1 1
87 11 2
88 1111 4
89 12 3
90 1111 4
91 11 2
92 1111 4
93 2 2
94 111 3
95 1111 4
96 11 2
97 11 2
98 11 2
99 112 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSPY về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
07 12 lần 17 0 lần
21 11 lần 55 0 lần
39 10 lần 26 1 lần
62 10 lần 76 1 lần
46 10 lần 50 2 lần
33 9 lần 03 2 lần
02 9 lần 60 2 lần
05 9 lần 68 2 lần
22 9 lần 29 2 lần
20 9 lần 27 2 lần