App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê XSPY tần suất loto xổ số Phú Yên trong vòng 99 ngày trước 19/10/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 19
-
10
12
-
10
05
-
10
28
-
09
21
-
09
14
-
09
07
-
09
31
-
08
24
-
08
17
-
08
10
-
08
03
-
08
27
-
07
20
-
07
13
-
07
Tổng lượt về
00 0
01 1121 5
02 0
03 1211 5
04 121 4
05 111 3
06 11 2
07 111 3
08 1211 5
09 11 2
10 1112 5
11 11 2
12 1 1
13 0
14 11112 6
15 0
16 1 1
17 11 2
18 1111 4
19 0
20 21 3
21 1111 4
22 0
23 11 2
24 211 4
25 113 5
26 1 1
27 11 2
28 11 2
29 121 4
30 11 2
31 111 3
32 22 4
33 111 3
34 112 4
35 11 2
36 1111 4
37 121 4
38 11 2
39 11 2
40 11 2
41 11 2
42 1 1
43 21 3
44 1112 5
45 1111 4
46 11 2
47 1 1
48 11 2
49 11 2
50 21111 6
51 121 4
52 0
53 1 1
54 111 3
55 11 2
56 111111 6
57 11 2
58 111 3
59 1111 4
60 11 2
61 11 2
62 111 3
63 111 3
64 1 1
65 11 2
66 11 2
67 0
68 1111 4
69 11111 5
70 11 2
71 11111 5
72 11 2
73 111 3
74 12 3
75 111 3
76 111111 6
77 1111 4
78 11 2
79 1 1
80 1 1
81 111 3
82 11 2
83 111 3
84 1111 4
85 11 2
86 11 2
87 1 1
88 111 3
89 11111 5
90 1 1
91 11 2
92 11 2
93 12 3
94 1111 4
95 1 1
96 211 4
97 11121 6
98 111 3
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSPY về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
21 10 lần 19 0 lần
44 9 lần 12 1 lần
01 9 lần 67 1 lần
59 8 lần 02 2 lần
63 8 lần 49 2 lần
97 8 lần 61 2 lần
69 8 lần 26 2 lần
10 8 lần 42 2 lần
76 8 lần 13 2 lần
18 8 lần 15 2 lần