App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQB Thống kê đặc biệt tuần XSQB
Thống kê tần số nhịp XSQB Thống kê tần suất loto XSQB
Tần suất cặp loto XSQB Thống kê lô gan XSQB
Đầu đuôi loto XSQB Thống kê theo tổng XSQB

Thống kê XSQB tần suất loto xổ số Quảng Bình trong vòng 99 ngày trước 21/09/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 16
-
09
09
-
09
02
-
09
26
-
08
19
-
08
12
-
08
05
-
08
29
-
07
22
-
07
15
-
07
08
-
07
01
-
07
24
-
06
17
-
06
Tổng lượt về
00 11111 5
01 111 3
02 111 3
03 1 1
04 1 1
05 111 3
06 111 3
07 1111 4
08 1 1
09 111211 7
10 11 2
11 0
12 1 1
13 1111 4
14 1111 4
15 11 2
16 0
17 1 1
18 11 2
19 0
20 1111 4
21 1111 4
22 1 1
23 11 2
24 0
25 11 2
26 11 2
27 1112 5
28 0
29 121 4
30 1 1
31 112111 7
32 1 1
33 0
34 111 3
35 1111 4
36 111 3
37 1 1
38 11 2
39 111 3
40 11111 5
41 11 2
42 111 3
43 11 2
44 114 6
45 11 2
46 11 2
47 121 4
48 2111 5
49 1 1
50 1111 4
51 111 3
52 111 3
53 111 3
54 111 3
55 21 3
56 11 2
57 11 2
58 0
59 1 1
60 1 1
61 1 1
62 1111 4
63 112111 7
64 0
65 1 1
66 1 1
67 111 3
68 1111 4
69 11111 5
70 111 3
71 1111 4
72 11111 5
73 11 2
74 1 1
75 11 2
76 1 1
77 12111 6
78 1 1
79 1 1
80 21 3
81 11 2
82 1 1
83 21 3
84 1 1
85 1111 4
86 11 2
87 111 3
88 1 1
89 1 1
90 0
91 1112 5
92 0
93 111 3
94 111 3
95 11 2
96 111 3
97 111 3
98 12 3
99 1111 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQB về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
63 13 lần 19 1 lần
94 11 lần 66 1 lần
07 11 lần 22 2 lần
77 10 lần 79 2 lần
50 9 lần 24 2 lần
44 9 lần 78 2 lần
13 9 lần 32 2 lần
55 9 lần 33 2 lần
64 9 lần 11 2 lần
09 9 lần 82 2 lần