App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQB Thống kê đặc biệt tuần XSQB
Thống kê tần số nhịp XSQB Thống kê tần suất loto XSQB
Tần suất cặp loto XSQB Thống kê lô gan XSQB
Đầu đuôi loto XSQB Thống kê theo tổng XSQB

Thống kê XSQB tần suất loto xổ số Quảng Bình trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 08
-
04
01
-
04
25
-
03
18
-
03
11
-
03
04
-
03
25
-
02
18
-
02
11
-
02
04
-
02
28
-
01
21
-
01
14
-
01
07
-
01
Tổng lượt về
00 0
01 21 3
02 1 1
03 1111 4
04 111 3
05 11 2
06 1 1
07 111 3
08 11 2
09 111 3
10 11 2
11 1 1
12 311 5
13 111 3
14 111 3
15 11 2
16 11 2
17 11 2
18 1 1
19 11 2
20 1111 4
21 11111 5
22 111 3
23 1 1
24 1 1
25 1 1
26 1113 6
27 0
28 121 4
29 0
30 1 1
31 111 3
32 1 1
33 112 4
34 1 1
35 211 4
36 111 3
37 131 5
38 1111 4
39 1111 4
40 0
41 111 3
42 0
43 11 2
44 1 1
45 12 3
46 11 2
47 12 3
48 11 2
49 131 5
50 112 4
51 1 1
52 11 2
53 12112 7
54 111 3
55 1111 4
56 11 2
57 21 3
58 1111 4
59 0
60 1 1
61 11 2
62 1 1
63 12111 6
64 111111 6
65 11 2
66 1 1
67 1 1
68 11 2
69 11 2
70 111 3
71 0
72 111 3
73 11 2
74 1111 4
75 1111 4
76 11 2
77 111 3
78 2 2
79 1 1
80 111 3
81 1 1
82 1 1
83 21 3
84 2 2
85 111 3
86 21 3
87 1212 6
88 111 3
89 111 3
90 0
91 0
92 121 4
93 0
94 1111 4
95 211 4
96 1 1
97 11 2
98 111 3
99 12112 7

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQB về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
53 11 lần 00 1 lần
26 11 lần 91 1 lần
64 10 lần 34 1 lần
21 9 lần 24 1 lần
40 9 lần 42 1 lần
52 9 lần 30 2 lần
51 9 lần 93 2 lần
06 9 lần 43 2 lần
28 9 lần 23 2 lần
14 9 lần 27 2 lần