App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQB Thống kê đặc biệt tuần XSQB
Thống kê tần số nhịp XSQB Thống kê tần suất loto XSQB
Tần suất cặp loto XSQB Thống kê lô gan XSQB
Đầu đuôi loto XSQB Thống kê theo tổng XSQB

Thống kê XSQB tần suất loto xổ số Quảng Bình trong vòng 99 ngày trước 19/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 14
-
01
07
-
01
31
-
12
24
-
12
17
-
12
10
-
12
03
-
12
26
-
11
19
-
11
12
-
11
05
-
11
29
-
10
22
-
10
15
-
10
Tổng lượt về
00 1 1
01 11 2
02 1 1
03 111 3
04 1 1
05 1111 4
06 111 3
07 1111 4
08 1111 4
09 111 3
10 1 1
11 11 2
12 11 2
13 1 1
14 11112 6
15 112 4
16 111 3
17 0
18 112 4
19 111 3
20 11111 5
21 111 3
22 121 4
23 1 1
24 1 1
25 0
26 11111 5
27 1 1
28 1111 4
29 111 3
30 0
31 12 3
32 11 2
33 21 3
34 0
35 1 1
36 11 2
37 1 1
38 111 3
39 111 3
40 12111 6
41 111 3
42 1 1
43 0
44 112 4
45 12 3
46 11 2
47 111 3
48 1111 4
49 111 3
50 0
51 2111 5
52 21111 6
53 12211 7
54 1111 4
55 111 3
56 111 3
57 111 3
58 11 2
59 1111 4
60 111 3
61 1 1
62 11 2
63 11 2
64 111 3
65 11 2
66 11 2
67 11 2
68 1 1
69 1 1
70 11 2
71 111 3
72 1111 4
73 1 1
74 11 2
75 111 3
76 1 1
77 111 3
78 1 1
79 0
80 11 2
81 11 2
82 11211 6
83 0
84 0
85 1 1
86 111 3
87 211 4
88 11 2
89 21 3
90 1111 4
91 0
92 111 3
93 11 2
94 1 1
95 111 3
96 111 3
97 11111 5
98 111 3
99 21 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQB về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
40 12 lần 43 0 lần
46 12 lần 24 1 lần
06 11 lần 42 1 lần
51 11 lần 23 1 lần
56 11 lần 12 2 lần
14 9 lần 34 2 lần
53 9 lần 81 2 lần
45 9 lần 78 2 lần
20 9 lần 69 2 lần
52 9 lần 61 2 lần