App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê XSQNA tần suất loto xổ số Quảng Nam trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 13
-
04
06
-
04
30
-
03
23
-
03
16
-
03
09
-
03
02
-
03
23
-
02
16
-
02
09
-
02
02
-
02
26
-
01
19
-
01
12
-
01
05
-
01
Tổng lượt về
00 2 2
01 1 1
02 1 1
03 1111111 7
04 11 2
05 111 3
06 111 3
07 11 2
08 1111 4
09 112 4
10 111 3
11 1111 4
12 21111 6
13 111 3
14 111 3
15 1 1
16 11 2
17 11 2
18 111 3
19 0
20 1111 4
21 11 2
22 1 1
23 11 2
24 1111 4
25 11 2
26 1 1
27 111 3
28 0
29 1111 4
30 211 4
31 111 3
32 0
33 11111 5
34 112 4
35 111 3
36 1111111 7
37 1 1
38 1111 4
39 21111 6
40 111 3
41 1 1
42 1111 4
43 1 1
44 1 1
45 1 1
46 11 2
47 1 1
48 2 2
49 11 2
50 1111 4
51 12 3
52 11111 5
53 111 3
54 1 1
55 11 2
56 1 1
57 11 2
58 1 1
59 11 2
60 111 3
61 111 3
62 111 3
63 111 3
64 11 2
65 11 2
66 1111 4
67 11111 5
68 112 4
69 11 2
70 111 3
71 11 2
72 1 1
73 11 2
74 111111 6
75 1 1
76 0
77 11 2
78 1111 4
79 1211 5
80 11111 5
81 2 2
82 2 2
83 111 3
84 111 3
85 111 3
86 11 2
87 1 1
88 1 1
89 112 4
90 1112 5
91 111 3
92 11 2
93 1 1
94 111 3
95 11 2
96 111 3
97 11111 5
98 111 3
99 2 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQNA về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
50 13 lần 54 1 lần
39 11 lần 69 2 lần
74 11 lần 56 2 lần
03 10 lần 22 2 lần
94 10 lần 26 2 lần
02 9 lần 82 2 lần
90 9 lần 32 2 lần
89 9 lần 76 2 lần
51 9 lần 45 2 lần
30 9 lần 81 3 lần