App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê XSQNA tần suất loto xổ số Quảng Nam trong vòng 99 ngày trước 19/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 19
-
01
12
-
01
05
-
01
29
-
12
22
-
12
15
-
12
08
-
12
01
-
12
24
-
11
17
-
11
10
-
11
03
-
11
27
-
10
20
-
10
13
-
10
Tổng lượt về
00 111 3
01 111 3
02 111121 7
03 111 3
04 11 2
05 11 2
06 111 3
07 11 2
08 1 1
09 21 3
10 211 4
11 1 1
12 11 2
13 111 3
14 1 1
15 11 2
16 11111 5
17 1111 4
18 111 3
19 1321 7
20 1111 4
21 111 3
22 0
23 11 2
24 1 1
25 11 2
26 0
27 0
28 21 3
29 1111 4
30 11112 6
31 111 3
32 1 1
33 111 3
34 2111 5
35 1111 4
36 1111 4
37 11 2
38 111 3
39 2111 5
40 11 2
41 111 3
42 111 3
43 1 1
44 11111 5
45 1 1
46 11 2
47 11 2
48 0
49 11 2
50 111122 8
51 1121 5
52 1 1
53 211 4
54 0
55 1 1
56 1 1
57 0
58 11 2
59 111 3
60 1 1
61 111 3
62 111111 6
63 111 3
64 111111 6
65 1 1
66 11 2
67 11 2
68 11 2
69 0
70 11 2
71 1 1
72 11 2
73 11 2
74 111111 6
75 1 1
76 11 2
77 11 2
78 111 3
79 11121 6
80 111 3
81 1 1
82 0
83 1 1
84 121 4
85 11 2
86 111 3
87 112 4
88 11 2
89 11111 5
90 1221 6
91 11 2
92 1 1
93 111 3
94 111121 7
95 1 1
96 22 4
97 1 1
98 11 2
99 12 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQNA về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
02 13 lần 71 1 lần
16 12 lần 56 1 lần
64 12 lần 54 1 lần
50 11 lần 81 1 lần
29 10 lần 48 2 lần
19 10 lần 83 2 lần
94 10 lần 55 2 lần
36 10 lần 14 2 lần
51 9 lần 63 3 lần
73 9 lần 68 3 lần