App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê XSQNA tần suất loto xổ số Quảng Nam trong vòng 99 ngày trước 18/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 16
-
07
09
-
07
02
-
07
25
-
06
18
-
06
11
-
06
04
-
06
28
-
05
21
-
05
14
-
05
07
-
05
30
-
04
23
-
04
16
-
04
Tổng lượt về
00 1 1
01 1111 4
02 111 3
03 1 1
04 1 1
05 0
06 1111 4
07 1 1
08 11 2
09 1111 4
10 111 3
11 12 3
12 1 1
13 121 4
14 111 3
15 12 3
16 1111 4
17 0
18 11 2
19 2 2
20 0
21 1111 4
22 3 3
23 1 1
24 111 3
25 111 3
26 1 1
27 1 1
28 1 1
29 0
30 11 2
31 111 3
32 1 1
33 11 2
34 1 1
35 11 2
36 111 3
37 111 3
38 1111 4
39 111 3
40 11 2
41 12 3
42 21 3
43 21 3
44 1 1
45 111 3
46 111 3
47 111 3
48 111 3
49 11 2
50 1 1
51 2 2
52 1 1
53 111 3
54 11 2
55 111111 6
56 111 3
57 111 3
58 1 1
59 2 2
60 111 3
61 111 3
62 11111 5
63 111 3
64 21 3
65 1111 4
66 0
67 11 2
68 111 3
69 121111 7
70 11 2
71 11 2
72 11 2
73 111 3
74 1112 5
75 112 4
76 1111 4
77 111 3
78 0
79 12111 6
80 1111 4
81 11 2
82 1211 5
83 1 1
84 111 3
85 0
86 111 3
87 111 3
88 11 2
89 111 3
90 0
91 1 1
92 11 2
93 1111 4
94 1121 5
95 2111 5
96 21 3
97 11 2
98 1 1
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQNA về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
69 14 lần 50 1 lần
79 12 lần 17 1 lần
08 10 lần 29 1 lần
46 10 lần 90 2 lần
95 10 lần 66 2 lần
63 10 lần 35 2 lần
62 10 lần 34 2 lần
22 9 lần 32 2 lần
55 9 lần 20 2 lần
86 9 lần 99 2 lần