App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê XSQNA tần suất loto xổ số Quảng Nam trong vòng 99 ngày trước 12/07/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 07
-
07
30
-
06
23
-
06
16
-
06
09
-
06
02
-
06
26
-
05
19
-
05
12
-
05
05
-
05
28
-
04
21
-
04
14
-
04
07
-
04
Tổng lượt về
00 1111 4
01 1111 4
02 122 5
03 111 3
04 11 2
05 0
06 1 1
07 1 1
08 11 2
09 111 3
10 11 2
11 0
12 1 1
13 121 4
14 1 1
15 0
16 11 2
17 2 2
18 111 3
19 11 2
20 0
21 1 1
22 111 3
23 1 1
24 1111 4
25 11 2
26 11 2
27 1 1
28 13 4
29 211 4
30 0
31 1 1
32 1111 4
33 111 3
34 111 3
35 111 3
36 2 2
37 1111 4
38 11 2
39 111 3
40 1 1
41 111 3
42 21 3
43 1 1
44 111 3
45 1111 4
46 11 2
47 1111 4
48 111 3
49 111 3
50 0
51 1 1
52 11 2
53 1 1
54 1 1
55 0
56 11 2
57 1 1
58 111 3
59 1 1
60 1 1
61 1 1
62 111 3
63 1 1
64 1 1
65 0
66 111 3
67 0
68 1 1
69 1111 4
70 111 3
71 1 1
72 0
73 1111111 7
74 11 2
75 1 1
76 0
77 0
78 11 2
79 0
80 1 1
81 2 2
82 11 2
83 1 1
84 11 2
85 0
86 112 4
87 111 3
88 12 3
89 0
90 111 3
91 1 1
92 112 4
93 11 2
94 211 4
95 0
96 11 2
97 121 4
98 1 1
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQNA về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
13 11 lần 15 0 lần
92 11 lần 95 0 lần
02 9 lần 91 1 lần
34 8 lần 07 1 lần
87 8 lần 99 1 lần
49 8 lần 05 1 lần
10 8 lần 20 2 lần
62 8 lần 76 2 lần
73 8 lần 78 2 lần
42 8 lần 79 2 lần