App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê XSQNA tần suất loto xổ số Quảng Nam trong vòng 99 ngày trước 21/09/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 21
-
09
14
-
09
07
-
09
31
-
08
24
-
08
17
-
08
10
-
08
03
-
08
27
-
07
20
-
07
13
-
07
06
-
07
29
-
06
22
-
06
15
-
06
Tổng lượt về
00 1 1
01 0
02 111 3
03 112 4
04 111 3
05 11 2
06 11121 6
07 11 2
08 1 1
09 1 1
10 111111 6
11 1 1
12 111 3
13 11 2
14 1 1
15 1 1
16 11 2
17 1 1
18 1111 4
19 11 2
20 111111 6
21 11 2
22 1 1
23 111 3
24 1211 5
25 1 1
26 11111 5
27 1111 4
28 1 1
29 12 3
30 211111 7
31 11 2
32 1 1
33 111 3
34 11 2
35 1111 4
36 11 2
37 11121 6
38 1 1
39 1 1
40 11 2
41 111 3
42 2111 5
43 111 3
44 0
45 211 4
46 0
47 11 2
48 11 2
49 111 3
50 11 2
51 111 3
52 1221 6
53 0
54 11 2
55 111 3
56 111 3
57 11 2
58 1111 4
59 0
60 11 2
61 11 2
62 1111 4
63 11 2
64 1111 4
65 0
66 11 2
67 1 1
68 111 3
69 111 3
70 1 1
71 111 3
72 11 2
73 12 3
74 322 7
75 11 2
76 11 2
77 111 3
78 111 3
79 211 4
80 11 2
81 122111 8
82 111 3
83 1 1
84 1111 4
85 21 3
86 111 3
87 11111 5
88 112 4
89 0
90 21 3
91 111 3
92 1 1
93 111 3
94 111 3
95 111 3
96 11 2
97 11111 5
98 111 3
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQNA về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
81 11 lần 53 2 lần
74 11 lần 31 2 lần
30 10 lần 76 2 lần
52 10 lần 70 2 lần
10 10 lần 65 2 lần
12 9 lần 44 2 lần
97 9 lần 25 2 lần
03 9 lần 22 2 lần
94 9 lần 48 2 lần
37 8 lần 19 2 lần