App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê XSQNA tần suất loto xổ số Quảng Nam trong vòng 99 ngày trước 19/01/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 14
-
01
07
-
01
31
-
12
24
-
12
17
-
12
10
-
12
03
-
12
26
-
11
19
-
11
12
-
11
05
-
11
29
-
10
22
-
10
15
-
10
Tổng lượt về
00 111 3
01 1121 5
02 1 1
03 111 3
04 1111 4
05 1 1
06 21 3
07 0
08 11 2
09 11 2
10 111 3
11 11111 5
12 11 2
13 1111 4
14 1111 4
15 1 1
16 1111 4
17 11 2
18 0
19 11 2
20 1111 4
21 1 1
22 11 2
23 1111 4
24 11 2
25 1121 5
26 11111 5
27 1 1
28 1 1
29 1 1
30 1 1
31 1131 6
32 11111 5
33 11 2
34 111 3
35 1211 5
36 11 2
37 11 2
38 11 2
39 11 2
40 1 1
41 1 1
42 11 2
43 111 3
44 1 1
45 11 2
46 1 1
47 1111 4
48 11 2
49 111 3
50 211 4
51 0
52 1 1
53 1121 5
54 1 1
55 2111 5
56 1 1
57 111 3
58 12 3
59 111 3
60 11 2
61 11 2
62 121 4
63 12 3
64 1 1
65 11 2
66 1 1
67 1 1
68 1 1
69 1 1
70 2111 5
71 1 1
72 111 3
73 1 1
74 11111 5
75 111 3
76 111 3
77 21 3
78 111 3
79 1 1
80 1112 5
81 1111 4
82 11 2
83 11 2
84 111 3
85 0
86 111 3
87 111111 6
88 11 2
89 1111 4
90 12 3
91 111 3
92 11 2
93 111 3
94 1 1
95 111 3
96 11 2
97 1 1
98 1111 4
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQNA về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
39 11 lần 99 2 lần
87 10 lần 19 2 lần
01 10 lần 37 2 lần
74 10 lần 38 2 lần
80 10 lần 24 2 lần
76 9 lần 44 2 lần
53 9 lần 85 2 lần
70 9 lần 05 2 lần
16 9 lần 07 3 lần
13 9 lần 68 3 lần