App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê XSQNG tần suất loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 99 ngày trước 05/03/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 27
-
02
20
-
02
13
-
02
06
-
02
30
-
01
23
-
01
16
-
01
09
-
01
02
-
01
26
-
12
19
-
12
12
-
12
05
-
12
28
-
11
Tổng lượt về
00 1 1
01 11 2
02 11111 5
03 11 2
04 1 1
05 1 1
06 1 1
07 11 2
08 11 2
09 1111 4
10 1 1
11 11 2
12 11 2
13 31 4
14 0
15 11 2
16 11 2
17 11 2
18 11 2
19 111 3
20 11111 5
21 11 2
22 111 3
23 1111 4
24 11 2
25 111 3
26 0
27 21111 6
28 11 2
29 11 2
30 0
31 1 1
32 1111 4
33 1111 4
34 11 2
35 11111 5
36 11111 5
37 1 1
38 1111 4
39 1 1
40 1 1
41 1 1
42 111 3
43 1 1
44 11 2
45 111 3
46 1 1
47 1211 5
48 21111 6
49 1 1
50 1111 4
51 1111 4
52 11 2
53 1111 4
54 111 3
55 12 3
56 121 4
57 1 1
58 11 2
59 1111 4
60 11112 6
61 111 3
62 111 3
63 1111 4
64 1 1
65 1111 4
66 11 2
67 11 2
68 111 3
69 211 4
70 11 2
71 11 2
72 21 3
73 11 2
74 11 2
75 1 1
76 1111 4
77 11 2
78 11 2
79 11 2
80 1 1
81 1111 4
82 111 3
83 11 2
84 12 3
85 111 3
86 1121 5
87 11 2
88 0
89 1 1
90 11 2
91 1211 5
92 0
93 0
94 1 1
95 11 2
96 2111 5
97 1111 4
98 11 2
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQNG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
48 13 lần 39 1 lần
02 12 lần 05 1 lần
60 10 lần 64 1 lần
33 10 lần 14 2 lần
91 9 lần 30 2 lần
76 9 lần 93 2 lần
20 9 lần 40 2 lần
47 9 lần 92 2 lần
23 8 lần 16 2 lần
82 8 lần 43 3 lần