App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê XSQNG tần suất loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 99 ngày trước 29/11/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 28
-
11
21
-
11
14
-
11
07
-
11
31
-
10
24
-
10
17
-
10
10
-
10
03
-
10
26
-
09
19
-
09
12
-
09
05
-
09
29
-
08
Tổng lượt về
00 111 3
01 1 1
02 111121 7
03 1111 4
04 1 1
05 1 1
06 1112 5
07 1111 4
08 1 1
09 11 2
10 1111111 7
11 1 1
12 11 2
13 11 2
14 11 2
15 111 3
16 0
17 111 3
18 1111 4
19 111 3
20 11111 5
21 1111 4
22 111 3
23 121 4
24 11 2
25 11 2
26 111 3
27 1 1
28 111 3
29 111 3
30 11 2
31 1 1
32 1 1
33 111111 6
34 1111 4
35 111 3
36 0
37 11 2
38 11 2
39 0
40 11 2
41 111 3
42 11 2
43 11 2
44 1 1
45 1 1
46 111 3
47 21 3
48 1111 4
49 1111 4
50 1111 4
51 111 3
52 111 3
53 11 2
54 11 2
55 2111 5
56 11 2
57 1 1
58 121 4
59 11 2
60 12 3
61 0
62 21 3
63 11 2
64 0
65 1 1
66 1111 4
67 111 3
68 11 2
69 11 2
70 11 2
71 1111 4
72 11 2
73 111 3
74 11 2
75 11111 5
76 1121 5
77 1 1
78 1 1
79 11 2
80 1111 4
81 11 2
82 111 3
83 1 1
84 11 2
85 21 3
86 11 2
87 1 1
88 21 3
89 1 1
90 11 2
91 121 4
92 11 2
93 11 2
94 11 2
95 1111 4
96 1 1
97 11 2
98 11 2
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQNG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
33 13 lần 36 2 lần
48 11 lần 39 2 lần
20 10 lần 40 2 lần
75 9 lần 05 2 lần
23 9 lần 44 2 lần
47 9 lần 90 2 lần
19 9 lần 87 2 lần
55 8 lần 11 2 lần
60 8 lần 63 2 lần
91 8 lần 64 2 lần