App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê XSQNG tần suất loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 99 ngày trước 10/07/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 04
-
07
27
-
06
20
-
06
13
-
06
06
-
06
30
-
05
23
-
05
16
-
05
09
-
05
02
-
05
25
-
04
18
-
04
11
-
04
04
-
04
Tổng lượt về
00 1111 4
01 11 2
02 1 1
03 1 1
04 122 5
05 11 2
06 1 1
07 11 2
08 11 2
09 11 2
10 1 1
11 1 1
12 0
13 1 1
14 11 2
15 1 1
16 1 1
17 2 2
18 11 2
19 1111 4
20 1121 5
21 1 1
22 11 2
23 1 1
24 1 1
25 11 2
26 11 2
27 1 1
28 1 1
29 1 1
30 11 2
31 111 3
32 1 1
33 2 2
34 11 2
35 1111 4
36 0
37 11 2
38 111 3
39 1 1
40 11 2
41 111 3
42 111 3
43 11 2
44 11 2
45 1 1
46 11 2
47 111 3
48 12 3
49 1 1
50 0
51 1 1
52 1 1
53 112 4
54 1 1
55 11 2
56 2 2
57 11111 5
58 111 3
59 0
60 111 3
61 2111 5
62 111 3
63 2 2
64 2 2
65 11111 5
66 11 2
67 111 3
68 112 4
69 11 2
70 1 1
71 11 2
72 1 1
73 1111 4
74 1 1
75 11 2
76 1 1
77 11 2
78 11 2
79 11 2
80 1 1
81 1 1
82 0
83 1 1
84 111 3
85 1 1
86 1 1
87 1 1
88 11 2
89 12 3
90 0
91 3 3
92 11 2
93 112 4
94 2111 5
95 1 1
96 11 2
97 1 1
98 11 2
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQNG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
61 13 lần 50 1 lần
04 11 lần 82 1 lần
68 10 lần 16 1 lần
33 9 lần 59 2 lần
73 9 lần 30 2 lần
00 8 lần 36 2 lần
70 8 lần 52 2 lần
20 8 lần 72 2 lần
65 8 lần 29 3 lần
26 7 lần 34 3 lần