App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê XSQT tần suất loto xổ số Quảng Trị trong vòng 99 ngày trước 29/11/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 26
-
11
19
-
11
12
-
11
05
-
11
29
-
10
22
-
10
15
-
10
08
-
10
01
-
10
24
-
09
17
-
09
10
-
09
03
-
09
27
-
08
Tổng lượt về
00 11112 6
01 121 4
02 2 2
03 0
04 11 2
05 11 2
06 11 2
07 1 1
08 11 2
09 1 1
10 1 1
11 0
12 111 3
13 11112 6
14 11 2
15 1 1
16 111 3
17 2 2
18 11 2
19 121 4
20 1 1
21 1111 4
22 111211 7
23 11 2
24 11 2
25 1111 4
26 111 3
27 0
28 1 1
29 11 2
30 11 2
31 2 2
32 0
33 11 2
34 111 3
35 111 3
36 1111 4
37 1 1
38 1111 4
39 1 1
40 11 2
41 21 3
42 111 3
43 1 1
44 111 3
45 11 2
46 0
47 11 2
48 11 2
49 112 4
50 1 1
51 111 3
52 11 2
53 11 2
54 11111 5
55 1 1
56 11 2
57 111 3
58 121 4
59 11 2
60 111 3
61 211 4
62 1 1
63 1111 4
64 11 2
65 1111 4
66 11 2
67 11111 5
68 111 3
69 11 2
70 1 1
71 11111 5
72 212 5
73 1 1
74 1111 4
75 1111 4
76 21 3
77 11 2
78 2 2
79 111 3
80 31 4
81 1111 4
82 11 2
83 2 2
84 1 1
85 111 3
86 111 3
87 112 4
88 12 3
89 11 2
90 11 2
91 111 3
92 1121 5
93 0
94 1211 5
95 12 3
96 11 2
97 1 1
98 1 1
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
00 11 lần 32 1 lần
16 11 lần 10 1 lần
41 11 lần 45 2 lần
72 11 lần 46 2 lần
06 10 lần 15 2 lần
58 9 lần 27 2 lần
67 9 lần 84 2 lần
80 9 lần 11 2 lần
29 9 lần 31 2 lần
92 9 lần 20 2 lần