App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê XSQT tần suất loto xổ số Quảng Trị trong vòng 99 ngày trước 20/09/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 16
-
09
09
-
09
02
-
09
26
-
08
19
-
08
12
-
08
05
-
08
29
-
07
22
-
07
15
-
07
08
-
07
01
-
07
24
-
06
17
-
06
Tổng lượt về
00 11 2
01 11 2
02 1 1
03 111 3
04 1111 4
05 21 3
06 121 4
07 11111 5
08 0
09 1 1
10 111 3
11 1 1
12 111 3
13 1 1
14 11 2
15 1 1
16 111 3
17 11 2
18 112 4
19 2 2
20 1311 6
21 1111 4
22 2111 5
23 1121 5
24 111 3
25 1112 5
26 1111 4
27 111 3
28 111 3
29 112 4
30 1 1
31 11 2
32 0
33 11 2
34 111 3
35 11 2
36 11 2
37 11 2
38 1 1
39 1 1
40 11 2
41 11 2
42 11 2
43 111 3
44 111 3
45 1 1
46 11 2
47 0
48 111 3
49 1 1
50 1112 5
51 11 2
52 11 2
53 1211 5
54 111 3
55 11 2
56 0
57 12 3
58 1312 7
59 121 4
60 2 2
61 1 1
62 0
63 1 1
64 0
65 11111 5
66 12 3
67 11 2
68 121 4
69 1111 4
70 11 2
71 11 2
72 111 3
73 12 3
74 2 2
75 11 2
76 1121 5
77 1 1
78 112 4
79 11 2
80 11 2
81 1 1
82 12112 7
83 1 1
84 111 3
85 1 1
86 0
87 11 2
88 1 1
89 221 5
90 11 2
91 111 3
92 1111 4
93 11 2
94 1 1
95 0
96 1 1
97 11 2
98 11111 5
99 112 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
82 14 lần 95 0 lần
04 11 lần 62 1 lần
65 10 lần 11 1 lần
24 10 lần 45 2 lần
20 10 lần 63 2 lần
18 10 lần 85 2 lần
58 10 lần 08 2 lần
74 9 lần 86 2 lần
12 9 lần 32 2 lần
25 9 lần 44 3 lần