App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê XSQT tần suất loto xổ số Quảng Trị trong vòng 99 ngày trước 19/08/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 15
-
08
08
-
08
01
-
08
25
-
07
18
-
07
11
-
07
04
-
07
27
-
06
20
-
06
13
-
06
06
-
06
30
-
05
23
-
05
16
-
05
Tổng lượt về
00 11 2
01 11 2
02 1111 4
03 1111 4
04 1 1
05 1 1
06 1 1
07 11 2
08 112 4
09 21111 6
10 1111 4
11 111 3
12 11 2
13 111 3
14 11 2
15 1 1
16 1 1
17 11 2
18 0
19 121 4
20 1111 4
21 11 2
22 11 2
23 1112 5
24 11 2
25 1 1
26 11 2
27 1211 5
28 0
29 1111 4
30 1111 4
31 12121 7
32 2 2
33 111 3
34 0
35 111 3
36 11 2
37 121 4
38 111 3
39 11 2
40 1 1
41 111 3
42 11 2
43 1111 4
44 1 1
45 1 1
46 111 3
47 1 1
48 1111 4
49 111 3
50 11 2
51 111 3
52 1 1
53 2121 6
54 0
55 0
56 0
57 1111 4
58 11 2
59 111 3
60 112 4
61 112 4
62 1 1
63 11 2
64 11 2
65 11 2
66 1111 4
67 0
68 1111 4
69 11 2
70 2 2
71 11 2
72 121 4
73 11 2
74 1111 4
75 111 3
76 112 4
77 1 1
78 11 2
79 1122 6
80 22 4
81 1111 4
82 0
83 1 1
84 11111 5
85 1 1
86 111 3
87 11 2
88 111 3
89 0
90 0
91 1111 4
92 1 1
93 2111 5
94 111 3
95 1111 4
96 111 3
97 1 1
98 11 2
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
23 12 lần 99 2 lần
79 11 lần 16 2 lần
76 11 lần 90 2 lần
73 10 lần 89 2 lần
09 10 lần 82 2 lần
96 9 lần 71 2 lần
48 9 lần 67 2 lần
46 9 lần 62 2 lần
53 9 lần 56 2 lần
19 8 lần 52 2 lần