App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê XSQT tần suất loto xổ số Quảng Trị trong vòng 99 ngày trước 05/03/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 04
-
03
25
-
02
18
-
02
11
-
02
04
-
02
28
-
01
21
-
01
14
-
01
07
-
01
31
-
12
24
-
12
17
-
12
10
-
12
03
-
12
Tổng lượt về
00 11113 7
01 21 3
02 1 1
03 2 2
04 1122 6
05 11 2
06 111 3
07 1 1
08 0
09 11 2
10 11 2
11 0
12 121 4
13 1 1
14 1 1
15 11 2
16 11 2
17 1 1
18 1111 4
19 1 1
20 211 4
21 111 3
22 112 4
23 11 2
24 11 2
25 11 2
26 11 2
27 1111 4
28 1 1
29 1 1
30 1 1
31 11211 6
32 1 1
33 12211 7
34 1121 5
35 2111 5
36 2121 6
37 0
38 21 3
39 11 2
40 0
41 1 1
42 1 1
43 111 3
44 11 2
45 1 1
46 1121 5
47 11 2
48 11 2
49 1111 4
50 0
51 11 2
52 1111 4
53 11 2
54 112 4
55 1 1
56 21 3
57 11 2
58 0
59 111 3
60 1111 4
61 111112 7
62 1 1
63 111 3
64 11 2
65 1 1
66 11 2
67 112 4
68 2 2
69 11 2
70 0
71 1 1
72 11 2
73 111 3
74 11111 5
75 111 3
76 11 2
77 2111 5
78 11 2
79 111 3
80 1 1
81 1111 4
82 1 1
83 111 3
84 111 3
85 1 1
86 1 1
87 11 2
88 111 3
89 11 2
90 121 4
91 0
92 1111 4
93 1111 4
94 111 3
95 11 2
96 1 1
97 211 4
98 1111 4
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
00 13 lần 11 0 lần
61 11 lần 50 1 lần
36 11 lần 32 1 lần
92 11 lần 70 2 lần
22 11 lần 03 2 lần
67 9 lần 37 2 lần
04 9 lần 07 2 lần
74 9 lần 08 2 lần
54 9 lần 62 2 lần
33 9 lần 39 3 lần