App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê XSQT tần suất loto xổ số Quảng Trị trong vòng 99 ngày trước 28/02/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 27
-
02
20
-
02
13
-
02
06
-
02
30
-
01
23
-
01
16
-
01
09
-
01
02
-
01
26
-
12
19
-
12
12
-
12
05
-
12
28
-
11
Tổng lượt về
00 2111 5
01 0
02 1 1
03 1 1
04 0
05 1111 4
06 2111 5
07 11 2
08 1 1
09 1 1
10 0
11 1 1
12 1 1
13 1111 4
14 11 2
15 1 1
16 111 3
17 1 1
18 11111 5
19 2111 5
20 11 2
21 11111 5
22 11 2
23 1 1
24 111 3
25 11 2
26 111111 6
27 11 2
28 1 1
29 11 2
30 11 2
31 11 2
32 11 2
33 11 2
34 11211 6
35 11 2
36 1 1
37 1211 5
38 2 2
39 111 3
40 111 3
41 1 1
42 12 3
43 11 2
44 11221 7
45 11 2
46 3 3
47 0
48 1111 4
49 0
50 111 3
51 1 1
52 111211 7
53 1 1
54 2111 5
55 1 1
56 1 1
57 1111 4
58 1 1
59 11 2
60 11 2
61 1111 4
62 111 3
63 1 1
64 111 3
65 11 2
66 0
67 111 3
68 11 2
69 11 2
70 111 3
71 11 2
72 111 3
73 111 3
74 2 2
75 1111 4
76 121 4
77 11 2
78 0
79 121 4
80 111 3
81 11 2
82 11 2
83 1 1
84 1 1
85 131 5
86 1 1
87 111111 6
88 11111 5
89 12 3
90 11 2
91 11 2
92 11 2
93 111 3
94 111 3
95 1 1
96 11111 5
97 11311 7
98 1 1
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSQT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
44 12 lần 10 1 lần
06 11 lần 08 1 lần
19 11 lần 23 1 lần
40 10 lần 78 1 lần
97 10 lần 28 2 lần
96 9 lần 92 2 lần
26 9 lần 09 2 lần
87 9 lần 58 2 lần
31 9 lần 53 2 lần
52 9 lần 04 2 lần