App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê XSST tần suất loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 99 ngày trước 03/08/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 28
-
07
21
-
07
14
-
07
07
-
07
30
-
06
23
-
06
16
-
06
09
-
06
02
-
06
26
-
05
19
-
05
12
-
05
05
-
05
28
-
04
Tổng lượt về
00 11 2
01 11 2
02 1 1
03 111 3
04 111 3
05 0
06 211 4
07 1 1
08 11 2
09 0
10 11 2
11 21 3
12 111 3
13 1 1
14 11 2
15 1 1
16 1121 5
17 1 1
18 11 2
19 1111 4
20 0
21 111 3
22 11 2
23 1 1
24 1111 4
25 1 1
26 111 3
27 0
28 11 2
29 1 1
30 111 3
31 111 3
32 11 2
33 11 2
34 1 1
35 1111 4
36 1 1
37 1 1
38 21 3
39 11121 6
40 1 1
41 1 1
42 111 3
43 11111 5
44 1 1
45 21 3
46 0
47 12 3
48 1211 5
49 111 3
50 11 2
51 11 2
52 11 2
53 111 3
54 111 3
55 11 2
56 1111 4
57 11 2
58 11 2
59 1 1
60 12 3
61 0
62 112 4
63 21 3
64 1 1
65 11 2
66 1 1
67 1 1
68 2 2
69 11 2
70 1 1
71 1 1
72 1111 4
73 1 1
74 1 1
75 0
76 111 3
77 111 3
78 0
79 1 1
80 1 1
81 1 1
82 1 1
83 1 1
84 21 3
85 111 3
86 0
87 11 2
88 111 3
89 111 3
90 1 1
91 1111 4
92 0
93 1 1
94 111 3
95 1 1
96 1 1
97 1 1
98 1 1
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSST về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
12 11 lần 92 0 lần
19 10 lần 78 0 lần
89 9 lần 34 1 lần
03 9 lần 20 1 lần
85 9 lần 74 1 lần
24 8 lần 86 1 lần
91 8 lần 13 1 lần
33 8 lần 05 1 lần
38 8 lần 99 2 lần
84 8 lần 59 2 lần