App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê XSST tần suất loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 99 ngày trước 19/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 13
-
01
06
-
01
30
-
12
23
-
12
16
-
12
09
-
12
02
-
12
25
-
11
18
-
11
11
-
11
04
-
11
28
-
10
21
-
10
14
-
10
Tổng lượt về
00 1111 4
01 1 1
02 0
03 111111 6
04 2111 5
05 1 1
06 11 2
07 1111 4
08 1 1
09 1111 4
10 1111 4
11 1111 4
12 111111 6
13 1 1
14 11 2
15 1 1
16 111 3
17 11 2
18 111 3
19 11 2
20 111 3
21 1122 6
22 11 2
23 11 2
24 11 2
25 11 2
26 0
27 1111 4
28 11 2
29 111 3
30 111 3
31 11 2
32 11 2
33 111 3
34 11 2
35 1 1
36 111111 6
37 111 3
38 111111 6
39 1 1
40 0
41 1 1
42 12 3
43 111 3
44 1 1
45 111 3
46 111 3
47 11 2
48 111 3
49 111 3
50 11 2
51 12 3
52 111 3
53 111 3
54 12 3
55 0
56 11 2
57 1111 4
58 1 1
59 2 2
60 11 2
61 211 4
62 11 2
63 11 2
64 1 1
65 1 1
66 0
67 111 3
68 1111 4
69 11 2
70 111 3
71 11111 5
72 0
73 112 4
74 0
75 11 2
76 11 2
77 11 2
78 0
79 11 2
80 2111 5
81 21 3
82 0
83 1 1
84 111 3
85 21111 6
86 11 2
87 1111 4
88 111 3
89 1 1
90 111 3
91 1111 4
92 111 3
93 11 2
94 0
95 113 5
96 112 4
97 12 3
98 11 2
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSST về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
85 13 lần 78 0 lần
10 12 lần 72 1 lần
38 9 lần 74 2 lần
00 8 lần 82 2 lần
16 8 lần 17 2 lần
59 8 lần 77 2 lần
61 8 lần 05 2 lần
37 8 lần 06 2 lần
71 8 lần 13 2 lần
73 8 lần 40 2 lần