App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê XSST tần suất loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 99 ngày trước 20/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 18
-
09
11
-
09
04
-
09
28
-
08
21
-
08
14
-
08
07
-
08
31
-
07
24
-
07
17
-
07
10
-
07
03
-
07
26
-
06
19
-
06
Tổng lượt về
00 11111 5
01 111 3
02 11 2
03 1111 4
04 11 2
05 111 3
06 1 1
07 2111 5
08 131111 8
09 111 3
10 11111 5
11 11 2
12 111 3
13 11 2
14 111 3
15 211 4
16 1 1
17 111 3
18 1 1
19 111 3
20 111 3
21 111 3
22 2 2
23 112 4
24 1 1
25 1111 4
26 111 3
27 1111 4
28 11 2
29 11 2
30 1 1
31 111 3
32 111 3
33 11 2
34 111 3
35 1111 4
36 11 2
37 1111 4
38 11 2
39 111 3
40 111111 6
41 11 2
42 11 2
43 11111 5
44 1111 4
45 11 2
46 11 2
47 1 1
48 11 2
49 11 2
50 1 1
51 111 3
52 211 4
53 1 1
54 1111 4
55 0
56 1 1
57 1 1
58 0
59 121 4
60 111 3
61 112 4
62 1 1
63 11 2
64 1 1
65 1 1
66 1 1
67 111 3
68 111111 6
69 111 3
70 1 1
71 0
72 11 2
73 111112 7
74 1 1
75 111 3
76 11 2
77 12 3
78 11 2
79 11 2
80 0
81 1 1
82 1 1
83 2111 5
84 111 3
85 11 2
86 11 2
87 1 1
88 1 1
89 11 2
90 1 1
91 111 3
92 11 2
93 11 2
94 0
95 111 3
96 112 4
97 11 2
98 11 2
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSST về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
40 12 lần 58 1 lần
08 11 lần 94 1 lần
10 10 lần 55 2 lần
83 9 lần 06 2 lần
77 9 lần 97 2 lần
73 9 lần 71 2 lần
69 9 lần 57 3 lần
68 9 lần 26 3 lần
39 8 lần 24 3 lần
54 8 lần 74 3 lần