App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê XSST tần suất loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 07
-
04
31
-
03
24
-
03
17
-
03
10
-
03
03
-
03
24
-
02
17
-
02
10
-
02
03
-
02
27
-
01
20
-
01
13
-
01
06
-
01
Tổng lượt về
00 121 4
01 21 3
02 2211 6
03 1121 5
04 112 4
05 1 1
06 1111 4
07 1111 4
08 1 1
09 11111 5
10 1111 4
11 11 2
12 111111 6
13 0
14 111 3
15 11 2
16 1 1
17 111 3
18 111 3
19 11111 5
20 1 1
21 11 2
22 1 1
23 1 1
24 112 4
25 0
26 11 2
27 111 3
28 1111 4
29 11 2
30 1 1
31 1111 4
32 1111 4
33 111111 6
34 0
35 1 1
36 11 2
37 111 3
38 11111 5
39 0
40 11 2
41 1111 4
42 1 1
43 11 2
44 11211 6
45 0
46 11 2
47 1121 5
48 0
49 21 3
50 1 1
51 11111 5
52 11 2
53 11 2
54 11 2
55 1 1
56 1 1
57 11 2
58 1111 4
59 1 1
60 111 3
61 12 3
62 11 2
63 11 2
64 111 3
65 11 2
66 111 3
67 111 3
68 1 1
69 11 2
70 111 3
71 11 2
72 111 3
73 12 3
74 0
75 11 2
76 111 3
77 0
78 0
79 1 1
80 11 2
81 111 3
82 11 2
83 1 1
84 1121 5
85 11112 6
86 1 1
87 211 4
88 111 3
89 1112 5
90 11 2
91 1111 4
92 0
93 111 3
94 21 3
95 11 2
96 211 4
97 1 1
98 1 1
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSST về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
85 12 lần 78 0 lần
03 11 lần 74 1 lần
09 11 lần 39 1 lần
12 10 lần 34 2 lần
00 9 lần 40 2 lần
51 9 lần 55 2 lần
91 9 lần 13 2 lần
36 9 lần 99 2 lần
38 9 lần 77 2 lần
44 9 lần 82 2 lần