App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTG Thống kê đặc biệt tuần XSTG
Thống kê tần số nhịp XSTG Thống kê tần suất loto XSTG
Tần suất cặp loto XSTG Thống kê lô gan XSTG
Đầu đuôi loto XSTG Thống kê theo tổng XSTG

Thống kê XSTG tần suất loto xổ số Tiền Giang trong vòng 99 ngày trước 20/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 15
-
09
08
-
09
01
-
09
25
-
08
18
-
08
11
-
08
04
-
08
28
-
07
21
-
07
14
-
07
07
-
07
30
-
06
23
-
06
16
-
06
Tổng lượt về
00 11 2
01 1221 6
02 11 2
03 11 2
04 111 3
05 11111 5
06 11 2
07 121 4
08 11 2
09 131 5
10 11 2
11 111 3
12 11 2
13 1 1
14 11 2
15 111 3
16 1 1
17 21 3
18 111 3
19 0
20 1 1
21 1 1
22 0
23 1 1
24 111 3
25 11 2
26 1 1
27 111 3
28 1111 4
29 1211 5
30 1111 4
31 11 2
32 11 2
33 111 3
34 1111 4
35 1111 4
36 1 1
37 11 2
38 111 3
39 1 1
40 0
41 1 1
42 11 2
43 11 2
44 1111 4
45 111 3
46 11111 5
47 1111 4
48 111 3
49 11 2
50 11 2
51 111 3
52 11211 6
53 11 2
54 31 4
55 11 2
56 11 2
57 11 2
58 211 4
59 21 3
60 0
61 111 3
62 11 2
63 112 4
64 11 2
65 111 3
66 211 4
67 0
68 11 2
69 3 3
70 1 1
71 1 1
72 111 3
73 1 1
74 11 2
75 111 3
76 1122 6
77 11 2
78 111 3
79 211 4
80 211 4
81 11111 5
82 111 3
83 11111 5
84 1 1
85 1 1
86 111 3
87 1111 4
88 1121 5
89 1 1
90 11 2
91 11 2
92 1 1
93 0
94 1 1
95 2 2
96 11 2
97 11 2
98 11 2
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSTG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
01 15 lần 67 0 lần
47 11 lần 16 1 lần
83 10 lần 19 1 lần
46 10 lần 70 2 lần
44 10 lần 26 2 lần
76 10 lần 50 3 lần
52 9 lần 45 3 lần
28 9 lần 56 3 lần
69 9 lần 40 3 lần
66 9 lần 39 3 lần