App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTG Thống kê đặc biệt tuần XSTG
Thống kê tần số nhịp XSTG Thống kê tần suất loto XSTG
Tần suất cặp loto XSTG Thống kê lô gan XSTG
Đầu đuôi loto XSTG Thống kê theo tổng XSTG

Thống kê XSTG tần suất loto xổ số Tiền Giang trong vòng 99 ngày trước 29/03/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 29
-
03
22
-
03
15
-
03
08
-
03
01
-
03
23
-
02
16
-
02
09
-
02
02
-
02
26
-
01
19
-
01
12
-
01
05
-
01
29
-
12
22
-
12
Tổng lượt về
00 1 1
01 1 1
02 21 3
03 211 4
04 11 2
05 0
06 1 1
07 1 1
08 11 2
09 22 4
10 111 3
11 121 4
12 11 2
13 111 3
14 1 1
15 111 3
16 1 1
17 11 2
18 12 3
19 111 3
20 0
21 11112 6
22 111111 6
23 1 1
24 11 2
25 11 2
26 1121 5
27 1 1
28 211 4
29 111 3
30 0
31 11 2
32 1111 4
33 11 2
34 1111 4
35 11111 5
36 0
37 11 2
38 111 3
39 1111 4
40 11 2
41 111 3
42 0
43 1 1
44 111 3
45 1112 5
46 1111 4
47 1 1
48 111 3
49 11111 5
50 112 4
51 11 2
52 11 2
53 1 1
54 1211 5
55 1 1
56 211111 7
57 1212 6
58 121 4
59 112 4
60 111 3
61 121 4
62 111 3
63 1 1
64 211 4
65 1111 4
66 1 1
67 11 2
68 21 3
69 1 1
70 11 2
71 2121 6
72 11 2
73 1 1
74 2111 5
75 211 4
76 111 3
77 1111 4
78 11111 5
79 11 2
80 1 1
81 11 2
82 11 2
83 11 2
84 1 1
85 1111 4
86 1111 4
87 212 5
88 1121 5
89 1 1
90 111 3
91 1 1
92 1 1
93 0
94 11 2
95 1 1
96 11 2
97 11111 5
98 11 2
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSTG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
71 12 lần 36 1 lần
58 12 lần 80 1 lần
87 12 lần 92 1 lần
88 11 lần 20 2 lần
78 9 lần 84 2 lần
46 9 lần 55 2 lần
62 9 lần 01 2 lần
14 8 lần 43 2 lần
48 8 lần 40 2 lần
29 8 lần 30 2 lần