App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTG Thống kê đặc biệt tuần XSTG
Thống kê tần số nhịp XSTG Thống kê tần suất loto XSTG
Tần suất cặp loto XSTG Thống kê lô gan XSTG
Đầu đuôi loto XSTG Thống kê theo tổng XSTG

Thống kê XSTG tần suất loto xổ số Tiền Giang trong vòng 99 ngày trước 13/07/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 12
-
07
05
-
07
28
-
06
21
-
06
14
-
06
07
-
06
31
-
05
24
-
05
17
-
05
10
-
05
03
-
05
26
-
04
19
-
04
12
-
04
Tổng lượt về
00 2 2
01 0
02 1 1
03 1 1
04 11 2
05 1 1
06 1 1
07 111 3
08 0
09 11121 6
10 1 1
11 111 3
12 11 2
13 21111 6
14 1111 4
15 1 1
16 12 3
17 2 2
18 1112 5
19 111111 6
20 111 3
21 1 1
22 11 2
23 11 2
24 11 2
25 0
26 111 3
27 1 1
28 111 3
29 1 1
30 0
31 0
32 1 1
33 112 4
34 11 2
35 121 4
36 111 3
37 1 1
38 111 3
39 11 2
40 111 3
41 111 3
42 21 3
43 112 4
44 0
45 1 1
46 1 1
47 0
48 0
49 22 4
50 1 1
51 11 2
52 0
53 111 3
54 112 4
55 0
56 1 1
57 11 2
58 1 1
59 11 2
60 11 2
61 0
62 1 1
63 1 1
64 0
65 11 2
66 1 1
67 11 2
68 11 2
69 1 1
70 11 2
71 11111 5
72 11 2
73 11 2
74 1 1
75 111 3
76 11 2
77 21 3
78 0
79 2 2
80 21 3
81 11 2
82 1 1
83 1 1
84 11 2
85 21 3
86 1 1
87 1 1
88 0
89 111 3
90 111 3
91 1112 5
92 0
93 1 1
94 11 2
95 11 2
96 1 1
97 11211 6
98 11 2
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSTG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
71 11 lần 30 0 lần
97 11 lần 93 1 lần
09 10 lần 47 1 lần
49 9 lần 01 1 lần
54 9 lần 92 1 lần
19 9 lần 05 1 lần
35 9 lần 55 1 lần
13 9 lần 06 2 lần
56 8 lần 25 2 lần
57 8 lần 63 2 lần