App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTG Thống kê đặc biệt tuần XSTG
Thống kê tần số nhịp XSTG Thống kê tần suất loto XSTG
Tần suất cặp loto XSTG Thống kê lô gan XSTG
Đầu đuôi loto XSTG Thống kê theo tổng XSTG

Thống kê XSTG tần suất loto xổ số Tiền Giang trong vòng 99 ngày trước 19/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 17
-
01
10
-
01
03
-
01
27
-
12
20
-
12
13
-
12
06
-
12
29
-
11
22
-
11
15
-
11
08
-
11
01
-
11
25
-
10
18
-
10
Tổng lượt về
00 11 2
01 11 2
02 1 1
03 1 1
04 1 1
05 11 2
06 1 1
07 111 3
08 11 2
09 1 1
10 21 3
11 111 3
12 1111 4
13 1111 4
14 11112 6
15 0
16 2 2
17 1 1
18 2 2
19 11 2
20 11 2
21 11112 6
22 11 2
23 1 1
24 1 1
25 111 3
26 11 2
27 11111 5
28 111 3
29 11111 5
30 111 3
31 0
32 111 3
33 12 3
34 1 1
35 0
36 211 4
37 1 1
38 1111 4
39 1 1
40 11 2
41 111 3
42 12 3
43 11 2
44 211 4
45 211 4
46 1 1
47 11 2
48 111 3
49 11 2
50 11111 5
51 1 1
52 0
53 111 3
54 1111 4
55 1 1
56 11 2
57 11 2
58 1 1
59 1111 4
60 111 3
61 111 3
62 11 2
63 1 1
64 1 1
65 11 2
66 11121 6
67 1 1
68 121 4
69 1 1
70 111 3
71 111 3
72 12111 6
73 111 3
74 111 3
75 0
76 1 1
77 111 3
78 21111 6
79 1 1
80 111 3
81 1 1
82 1 1
83 11 2
84 11 2
85 1111 4
86 111 3
87 11 2
88 121111 7
89 11 2
90 3 3
91 1111 4
92 11111 5
93 11 2
94 11 2
95 11 2
96 1111 4
97 12 3
98 111 3
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSTG về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
21 12 lần 52 0 lần
13 10 lần 35 0 lần
66 10 lần 31 1 lần
50 9 lần 67 2 lần
85 9 lần 23 2 lần
27 9 lần 46 2 lần
88 9 lần 39 2 lần
71 8 lần 76 2 lần
44 8 lần 01 3 lần
79 8 lần 34 3 lần