App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê XSTN tần suất loto xổ số Tây Ninh trong vòng 99 ngày trước 21/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 19
-
09
12
-
09
05
-
09
29
-
08
22
-
08
15
-
08
08
-
08
01
-
08
25
-
07
18
-
07
11
-
07
04
-
07
27
-
06
20
-
06
Tổng lượt về
00 111 3
01 11 2
02 1 1
03 1 1
04 11 2
05 11 2
06 121 4
07 1131 6
08 11 2
09 121 4
10 211 4
11 21 3
12 1111 4
13 1 1
14 11 2
15 111 3
16 11 2
17 11 2
18 1 1
19 11 2
20 111 3
21 1 1
22 1 1
23 11111 5
24 111 3
25 1111 4
26 111 3
27 1 1
28 11 2
29 111 3
30 0
31 1111 4
32 11 2
33 111 3
34 11 2
35 1 1
36 111 3
37 111 3
38 1 1
39 1 1
40 1111 4
41 111 3
42 11 2
43 211 4
44 1 1
45 1 1
46 111 3
47 1 1
48 1 1
49 1111 4
50 1 1
51 111111 6
52 1 1
53 1 1
54 111 3
55 21 3
56 11 2
57 111 3
58 11 2
59 1 1
60 11 2
61 21 3
62 1111 4
63 111 3
64 1 1
65 111 3
66 1 1
67 1 1
68 1111 4
69 1111 4
70 112 4
71 1 1
72 1111 4
73 1 1
74 11 2
75 111 3
76 111 3
77 0
78 1 1
79 2 2
80 11111 5
81 111 3
82 21 3
83 111 3
84 1 1
85 0
86 1 1
87 11 2
88 11 2
89 1121 5
90 1 1
91 21111 6
92 1111 4
93 1111 4
94 11111 5
95 11 2
96 111 3
97 11121 6
98 111 3
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSTN về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
70 12 lần 85 1 lần
96 11 lần 38 1 lần
62 11 lần 66 1 lần
69 10 lần 45 2 lần
07 10 lần 77 2 lần
91 10 lần 19 2 lần
51 9 lần 00 3 lần
75 9 lần 71 3 lần
55 9 lần 44 3 lần
10 9 lần 52 3 lần