App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê XSTN tần suất loto xổ số Tây Ninh trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 08
-
04
01
-
04
25
-
03
18
-
03
11
-
03
04
-
03
25
-
02
18
-
02
11
-
02
04
-
02
28
-
01
21
-
01
14
-
01
07
-
01
Tổng lượt về
00 1211 5
01 11 2
02 11 2
03 2 2
04 1 1
05 1 1
06 11 2
07 11 2
08 1111 4
09 11 2
10 11 2
11 11 2
12 11 2
13 11 2
14 11 2
15 11111 5
16 111 3
17 1 1
18 1111 4
19 111 3
20 121 4
21 1 1
22 11111 5
23 12 3
24 21 3
25 11 2
26 11 2
27 11 2
28 1111 4
29 111112 7
30 11 2
31 0
32 1 1
33 1 1
34 1111 4
35 1 1
36 11 2
37 1 1
38 11121 6
39 1 1
40 21 3
41 111 3
42 1 1
43 111 3
44 11 2
45 2 2
46 11 2
47 11 2
48 2 2
49 21121 7
50 1 1
51 11111 5
52 1112 5
53 1111 4
54 111 3
55 111 3
56 0
57 11111 5
58 1111 4
59 111 3
60 11 2
61 0
62 11 2
63 111 3
64 0
65 0
66 0
67 111 3
68 11 2
69 11 2
70 11 2
71 1 1
72 11111 5
73 11 2
74 0
75 31111 7
76 11111 5
77 0
78 111 3
79 11 2
80 111 3
81 11 2
82 1 1
83 11 2
84 121 4
85 11 2
86 1 1
87 11 2
88 1211 5
89 111 3
90 1112 5
91 11 2
92 1 1
93 111 3
94 0
95 1 1
96 11 2
97 111 3
98 1111 4
99 121 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSTN về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
15 14 lần 65 0 lần
08 12 lần 77 0 lần
38 12 lần 50 1 lần
51 11 lần 66 1 lần
00 10 lần 56 1 lần
29 10 lần 35 2 lần
99 10 lần 61 2 lần
49 9 lần 10 2 lần
63 9 lần 05 2 lần
02 9 lần 71 2 lần