App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê XSTN tần suất loto xổ số Tây Ninh trong vòng 99 ngày trước 20/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 18
-
07
11
-
07
04
-
07
27
-
06
20
-
06
13
-
06
06
-
06
30
-
05
23
-
05
16
-
05
09
-
05
02
-
05
25
-
04
18
-
04
Tổng lượt về
00 1 1
01 11 2
02 11111 5
03 1121 5
04 111 3
05 11 2
06 211 4
07 111 3
08 111 3
09 21 3
10 1111 4
11 11 2
12 1 1
13 11 2
14 11 2
15 1 1
16 112 4
17 1122 6
18 0
19 0
20 1 1
21 11 2
22 1 1
23 11111 5
24 1111 4
25 11 2
26 111 3
27 111 3
28 1 1
29 1 1
30 11 2
31 111 3
32 111 3
33 11 2
34 11 2
35 11 2
36 0
37 112 4
38 0
39 1 1
40 1111 4
41 11 2
42 1 1
43 111 3
44 11 2
45 1 1
46 1 1
47 1111 4
48 11 2
49 1111 4
50 111 3
51 11 2
52 1 1
53 11 2
54 111 3
55 12 3
56 1111 4
57 1 1
58 0
59 1 1
60 1111 4
61 1 1
62 111111 6
63 11 2
64 11 2
65 11 2
66 1 1
67 111 3
68 1 1
69 111 3
70 211121 8
71 1 1
72 11 2
73 2 2
74 1 1
75 111 3
76 12 3
77 2 2
78 11 2
79 111 3
80 1111 4
81 0
82 1112 5
83 1111 4
84 1111 4
85 1 1
86 11 2
87 11 2
88 111 3
89 1 1
90 1 1
91 11111 5
92 11 2
93 11111 5
94 111 3
95 111 3
96 11111112 9
97 21 3
98 11 2
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSTN về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
96 13 lần 20 1 lần
70 13 lần 36 1 lần
56 11 lần 19 1 lần
93 10 lần 38 1 lần
75 10 lần 00 2 lần
32 10 lần 46 2 lần
26 9 lần 74 2 lần
02 9 lần 29 2 lần
51 9 lần 33 2 lần
91 9 lần 28 3 lần