App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê XSTN tần suất loto xổ số Tây Ninh trong vòng 99 ngày trước 25/02/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 20
-
02
13
-
02
06
-
02
30
-
01
23
-
01
16
-
01
09
-
01
02
-
01
26
-
12
19
-
12
12
-
12
05
-
12
28
-
11
21
-
11
Tổng lượt về
00 1 1
01 111 3
02 1 1
03 111 3
04 11 2
05 11 2
06 111 3
07 11 2
08 1 1
09 1 1
10 11 2
11 311 5
12 0
13 2112 6
14 2 2
15 112 4
16 111 3
17 1 1
18 111 3
19 1 1
20 1 1
21 211 4
22 1111 4
23 1111 4
24 11 2
25 111111 6
26 111 3
27 1112 5
28 1 1
29 11 2
30 1111 4
31 11 2
32 1 1
33 1 1
34 1111 4
35 11 2
36 0
37 0
38 1111 4
39 2 2
40 111 3
41 11 2
42 0
43 111 3
44 11 2
45 11 2
46 111 3
47 0
48 2111 5
49 131 5
50 2111 5
51 111 3
52 11 2
53 211 4
54 1 1
55 1 1
56 0
57 11 2
58 112 4
59 0
60 1 1
61 111 3
62 111 3
63 1 1
64 1111111 7
65 1 1
66 11112 6
67 0
68 111 3
69 12 3
70 1112 5
71 1 1
72 111 3
73 1 1
74 12 3
75 1 1
76 11 2
77 2 2
78 111 3
79 11111 5
80 1 1
81 11121 6
82 0
83 111 3
84 21111 6
85 111 3
86 1 1
87 11 2
88 111 3
89 11 2
90 111 3
91 11 2
92 12 3
93 1111 4
94 12 3
95 1 1
96 11 2
97 11111 5
98 0
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSTN về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
79 12 lần 47 0 lần
25 10 lần 42 1 lần
81 10 lần 95 1 lần
89 10 lần 45 2 lần
11 9 lần 67 2 lần
97 9 lần 71 2 lần
61 9 lần 00 3 lần
93 9 lần 14 3 lần
64 9 lần 60 3 lần
23 8 lần 96 3 lần