App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

Thống kê XSTTH tần suất loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 99 ngày trước 29/10/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 26
-
10
19
-
10
12
-
10
05
-
10
28
-
09
21
-
09
14
-
09
07
-
09
31
-
08
24
-
08
17
-
08
10
-
08
03
-
08
27
-
07
Tổng lượt về
00 1211 5
01 1 1
02 11 2
03 121 4
04 1 1
05 1 1
06 111 3
07 111 3
08 11111 5
09 11 2
10 11121 6
11 11121 6
12 1111 4
13 0
14 111 3
15 1 1
16 2 2
17 111 3
18 1111 4
19 0
20 1111 4
21 111 3
22 111 3
23 11 2
24 1 1
25 1 1
26 0
27 112 4
28 1111 4
29 111 3
30 11 2
31 11 2
32 12 3
33 111 3
34 11 2
35 1111 4
36 1111 4
37 11 2
38 111 3
39 111 3
40 1 1
41 1 1
42 111 3
43 1 1
44 0
45 12 3
46 1 1
47 11 2
48 1111 4
49 11211 6
50 0
51 1211 5
52 11 2
53 21111 6
54 1111 4
55 1 1
56 211 4
57 1 1
58 1 1
59 1 1
60 112 4
61 111 3
62 1111 4
63 1 1
64 1111 4
65 0
66 1 1
67 131 5
68 11 2
69 1 1
70 11 2
71 121 4
72 11 2
73 1111 4
74 0
75 111 3
76 1111 4
77 1 1
78 1111 4
79 111 3
80 111 3
81 111 3
82 1111 4
83 0
84 12 3
85 0
86 11 2
87 11 2
88 11 2
89 1 1
90 1 1
91 1 1
92 11 2
93 112 4
94 112111 7
95 1 1
96 121 4
97 111 3
98 0
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSTTH về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
82 11 lần 26 1 lần
17 10 lần 66 1 lần
00 9 lần 19 1 lần
67 9 lần 58 1 lần
10 9 lần 40 2 lần
94 9 lần 43 2 lần
56 8 lần 44 2 lần
11 8 lần 25 2 lần
28 8 lần 50 2 lần
27 8 lần 69 2 lần