App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

Thống kê XSTTH tần suất loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 99 ngày trước 21/09/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 20
-
09
13
-
09
06
-
09
30
-
08
23
-
08
16
-
08
09
-
08
02
-
08
26
-
07
19
-
07
12
-
07
05
-
07
28
-
06
21
-
06
Tổng lượt về
00 11 2
01 1111 4
02 111 3
03 111 3
04 11 2
05 211 4
06 0
07 1 1
08 1 1
09 1111 4
10 1111 4
11 21 3
12 11111 5
13 1111 4
14 211 4
15 11 2
16 111 3
17 11 2
18 1 1
19 1 1
20 1 1
21 0
22 11 2
23 1 1
24 111 3
25 1 1
26 111 3
27 1 1
28 11 2
29 21111 6
30 112 4
31 1 1
32 1 1
33 11 2
34 1 1
35 111 3
36 1 1
37 11 2
38 1 1
39 111 3
40 111 3
41 112 4
42 121 4
43 111 3
44 1 1
45 11 2
46 0
47 11 2
48 0
49 11 2
50 111 3
51 112 4
52 21 3
53 11 2
54 0
55 11 2
56 11 2
57 1 1
58 111 3
59 11 2
60 111 3
61 11 2
62 11 2
63 21 3
64 1111 4
65 1 1
66 21111 6
67 1 1
68 11 2
69 11 2
70 11 2
71 2 2
72 1 1
73 11111 5
74 1 1
75 111 3
76 1111 4
77 11 2
78 21111 6
79 11 2
80 1111 4
81 1 1
82 0
83 2 2
84 211 4
85 1 1
86 111 3
87 11 2
88 11 2
89 111 3
90 11 2
91 11111 5
92 1 1
93 1111 4
94 11 2
95 111 3
96 0
97 1 1
98 11 2
99 12 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSTTH về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
80 10 lần 54 1 lần
03 10 lần 33 2 lần
77 9 lần 25 2 lần
73 9 lần 70 2 lần
14 9 lần 97 2 lần
66 8 lần 19 2 lần
84 8 lần 85 2 lần
13 8 lần 87 2 lần
12 8 lần 74 2 lần
40 8 lần 15 2 lần