App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê XSTV tần suất loto xổ số Trà Vinh trong vòng 99 ngày trước 21/09/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 17
-
09
10
-
09
03
-
09
27
-
08
20
-
08
13
-
08
06
-
08
30
-
07
23
-
07
16
-
07
09
-
07
02
-
07
25
-
06
18
-
06
Tổng lượt về
00 1 1
01 1 1
02 0
03 0
04 2 2
05 1 1
06 0
07 11 2
08 0
09 1 1
10 0
11 0
12 11 2
13 0
14 2 2
15 1 1
16 0
17 1 1
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 1 1
24 0
25 0
26 1 1
27 1 1
28 1 1
29 1 1
30 11 2
31 0
32 1 1
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 11 2
40 0
41 1 1
42 11 2
43 1 1
44 0
45 0
46 0
47 0
48 1 1
49 0
50 1 1
51 0
52 0
53 1 1
54 1 1
55 0
56 1 1
57 1 1
58 0
59 0
60 1 1
61 0
62 0
63 0
64 1 1
65 1 1
66 11 2
67 1 1
68 0
69 0
70 0
71 1 1
72 0
73 0
74 0
75 0
76 1 1
77 0
78 0
79 0
80 11 2
81 0
82 12 3
83 1 1
84 1 1
85 1 1
86 0
87 1 1
88 0
89 0
90 0
91 0
92 0
93 0
94 0
95 0
96 11 2
97 1 1
98 0
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSTV về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
94 9 lần 92 0 lần
51 8 lần 59 0 lần
96 8 lần 11 0 lần
43 8 lần 74 0 lần
04 7 lần 31 1 lần
17 7 lần 90 1 lần
82 7 lần 91 1 lần
23 7 lần 13 1 lần
68 6 lần 33 1 lần
15 6 lần 08 1 lần