App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê XSTV tần suất loto xổ số Trà Vinh trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 09
-
04
02
-
04
26
-
03
19
-
03
12
-
03
05
-
03
26
-
02
19
-
02
12
-
02
05
-
02
29
-
01
22
-
01
15
-
01
08
-
01
Tổng lượt về
00 11111 5
01 11 2
02 1 1
03 1111 4
04 1111 4
05 11 2
06 11 2
07 1111 4
08 0
09 111 3
10 111 3
11 2 2
12 11 2
13 11 2
14 111 3
15 111 3
16 1211 5
17 11 2
18 11 2
19 0
20 112 4
21 21 3
22 21 3
23 1111 4
24 11 2
25 11 2
26 1 1
27 11 2
28 1111 4
29 111 3
30 11 2
31 11 2
32 1 1
33 11 2
34 12 3
35 0
36 1121 5
37 11 2
38 1 1
39 111 3
40 1211 5
41 1 1
42 11 2
43 11111 5
44 13 4
45 111 3
46 1111 4
47 1 1
48 111 3
49 111 3
50 1111 4
51 21 3
52 1111 4
53 11 2
54 11 2
55 11 2
56 111 3
57 2 2
58 1 1
59 1 1
60 1 1
61 111111 6
62 0
63 11122 7
64 1111 4
65 11 2
66 111 3
67 111 3
68 1111 4
69 11 2
70 111 3
71 1111 4
72 11 2
73 1 1
74 1 1
75 11 2
76 1 1
77 11 2
78 11 2
79 0
80 1 1
81 1111 4
82 11111 5
83 11 2
84 11 2
85 11 2
86 111 3
87 1 1
88 111 3
89 11111 5
90 111 3
91 11 2
92 0
93 11 2
94 121 4
95 111 3
96 1 1
97 1 1
98 21 3
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSTV về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
64 13 lần 99 1 lần
63 11 lần 76 2 lần
28 10 lần 33 2 lần
43 9 lần 92 2 lần
46 9 lần 85 2 lần
48 9 lần 78 2 lần
01 9 lần 87 2 lần
61 9 lần 96 2 lần
00 9 lần 59 3 lần
97 9 lần 53 3 lần