App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê XSTV tần suất loto xổ số Trà Vinh trong vòng 99 ngày trước 13/11/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 08
-
11
01
-
11
25
-
10
18
-
10
11
-
10
04
-
10
27
-
09
20
-
09
13
-
09
06
-
09
30
-
08
23
-
08
16
-
08
09
-
08
Tổng lượt về
00 21 3
01 12 3
02 1 1
03 11 2
04 1 1
05 11 2
06 111222 9
07 111 3
08 21 3
09 0
10 11 2
11 111 3
12 1 1
13 11 2
14 111 3
15 0
16 111 3
17 0
18 11 2
19 111 3
20 211 4
21 11 2
22 2 2
23 2 2
24 1 1
25 1111 4
26 0
27 11111 5
28 111 3
29 0
30 121 4
31 1111 4
32 111111 6
33 11 2
34 1 1
35 1 1
36 11 2
37 1 1
38 2 2
39 111 3
40 111 3
41 11 2
42 11 2
43 1 1
44 12 3
45 1111 4
46 1111 4
47 111 3
48 12 3
49 11 2
50 111 3
51 3 3
52 21 3
53 1111 4
54 111 3
55 111 3
56 1 1
57 1 1
58 112 4
59 1 1
60 11211 6
61 111 3
62 1 1
63 111 3
64 1 1
65 111 3
66 1 1
67 111 3
68 1112 5
69 11 2
70 11 2
71 11 2
72 11121 6
73 11111 5
74 1112 5
75 11 2
76 11 2
77 11 2
78 11 2
79 11 2
80 0
81 1 1
82 1 1
83 1111 4
84 11 2
85 1111 4
86 1111 4
87 0
88 0
89 111 3
90 11 2
91 11 2
92 0
93 11112 6
94 1 1
95 1111 4
96 11 2
97 111 3
98 12 3
99 1111 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSTV về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
06 12 lần 37 1 lần
50 11 lần 88 1 lần
10 10 lần 15 1 lần
75 10 lần 29 1 lần
72 10 lần 17 2 lần
05 9 lần 09 2 lần
74 9 lần 80 2 lần
53 9 lần 26 2 lần
14 9 lần 64 2 lần
93 9 lần 81 2 lần