App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê XSTV tần suất loto xổ số Trà Vinh trong vòng 99 ngày trước 19/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 15
-
01
08
-
01
01
-
01
25
-
12
18
-
12
11
-
12
04
-
12
27
-
11
20
-
11
13
-
11
06
-
11
30
-
10
23
-
10
16
-
10
Tổng lượt về
00 1211 5
01 12111 6
02 1 1
03 12 3
04 111 3
05 111 3
06 1211 5
07 1111 4
08 111 3
09 1 1
10 11 2
11 21 3
12 21 3
13 111 3
14 1111 4
15 1 1
16 11 2
17 1 1
18 1 1
19 11 2
20 0
21 21111 6
22 1 1
23 1 1
24 11 2
25 1111 4
26 111111 6
27 1 1
28 1121 5
29 1 1
30 11 2
31 11 2
32 111 3
33 1 1
34 0
35 11 2
36 11 2
37 1111 4
38 11 2
39 1 1
40 11 2
41 11 2
42 111 3
43 112 4
44 11 2
45 1121 5
46 11111 5
47 1 1
48 212 5
49 111 3
50 111 3
51 0
52 11 2
53 0
54 11111 5
55 11 2
56 111 3
57 1111 4
58 111 3
59 1 1
60 0
61 121 4
62 111 3
63 2221 7
64 11111121 9
65 1 1
66 11111 5
67 11 2
68 111 3
69 11 2
70 11 2
71 1 1
72 12 3
73 111 3
74 1 1
75 111 3
76 1 1
77 11 2
78 0
79 11 2
80 11 2
81 1 1
82 11 2
83 111 3
84 1111 4
85 1 1
86 11 2
87 1 1
88 11 2
89 111 3
90 111 3
91 11 2
92 1 1
93 11 2
94 0
95 11 2
96 11 2
97 11121 6
98 11 2
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSTV về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
64 14 lần 78 0 lần
28 11 lần 15 1 lần
63 10 lần 51 1 lần
97 10 lần 99 2 lần
54 9 lần 22 2 lần
12 9 lần 92 2 lần
01 9 lần 20 2 lần
46 9 lần 39 2 lần
43 9 lần 38 2 lần
25 9 lần 30 3 lần