App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê XSVL tần suất loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 99 ngày trước 17/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 12
-
07
05
-
07
28
-
06
21
-
06
14
-
06
07
-
06
31
-
05
24
-
05
17
-
05
10
-
05
03
-
05
26
-
04
19
-
04
12
-
04
Tổng lượt về
00 21 3
01 1 1
02 111 3
03 12 3
04 111 3
05 112111 7
06 11 2
07 1111 4
08 111211 7
09 11 2
10 12 3
11 111 3
12 1 1
13 111 3
14 111 3
15 0
16 1 1
17 1112 5
18 11111 5
19 1 1
20 111 3
21 1121 5
22 111 3
23 1 1
24 11 2
25 1111 4
26 0
27 11 2
28 11 2
29 111 3
30 11 2
31 1 1
32 11 2
33 1111 4
34 111 3
35 1 1
36 11122 7
37 1 1
38 1 1
39 11 2
40 111 3
41 12 3
42 11 2
43 11 2
44 11 2
45 1 1
46 11111 5
47 12 3
48 1 1
49 11 2
50 1 1
51 1 1
52 1 1
53 11 2
54 1 1
55 12 3
56 111 3
57 111 3
58 11 2
59 11 2
60 11 2
61 11 2
62 21 3
63 1 1
64 11 2
65 1111 4
66 111 3
67 1111 4
68 11 2
69 0
70 1 1
71 11 2
72 12 3
73 111 3
74 11 2
75 0
76 1 1
77 1 1
78 1 1
79 11 2
80 121 4
81 211 4
82 2111 5
83 111 3
84 22 4
85 1121 5
86 111 3
87 112 4
88 1 1
89 111 3
90 1 1
91 11111 5
92 111 3
93 11 2
94 111 3
95 11 2
96 1 1
97 21 3
98 1 1
99 112 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
05 11 lần 50 1 lần
04 10 lần 12 1 lần
08 10 lần 37 2 lần
99 9 lần 69 2 lần
36 9 lần 75 2 lần
68 9 lần 15 2 lần
72 9 lần 77 2 lần
20 9 lần 58 2 lần
18 9 lần 01 2 lần
80 9 lần 31 3 lần