App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê XSVL tần suất loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 99 ngày trước 21/11/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 15
-
11
08
-
11
01
-
11
25
-
10
18
-
10
11
-
10
04
-
10
27
-
09
20
-
09
13
-
09
06
-
09
30
-
08
23
-
08
16
-
08
Tổng lượt về
00 11 2
01 11 2
02 111 3
03 13 4
04 0
05 1 1
06 1 1
07 1111 4
08 11 2
09 111 3
10 11 2
11 0
12 121 4
13 0
14 11 2
15 11 2
16 1212 6
17 1 1
18 1 1
19 0
20 1111 4
21 111 3
22 11 2
23 1 1
24 121 4
25 11 2
26 1112 5
27 1 1
28 111 3
29 111 3
30 21 3
31 111111 6
32 13111 7
33 0
34 1 1
35 11 2
36 11 2
37 111 3
38 1111 4
39 11 2
40 111 3
41 11 2
42 1111 4
43 211 4
44 0
45 1 1
46 11 2
47 1 1
48 11 2
49 11 2
50 111 3
51 2 2
52 111111 6
53 11 2
54 1 1
55 111 3
56 0
57 111 3
58 111 3
59 111 3
60 1 1
61 111 3
62 12 3
63 1111 4
64 1 1
65 12 3
66 111111 6
67 111 3
68 12 3
69 11 2
70 1111 4
71 21 3
72 11111 5
73 11 2
74 11 2
75 211 4
76 0
77 0
78 1 1
79 11 2
80 1111 4
81 1 1
82 111 3
83 0
84 1111 4
85 11112 6
86 0
87 1 1
88 1131 6
89 1 1
90 0
91 1111 4
92 111 3
93 111111 6
94 111 3
95 2 2
96 111 3
97 11 2
98 111 3
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
32 13 lần 81 1 lần
85 12 lần 76 1 lần
80 11 lần 54 1 lần
36 10 lần 19 1 lần
82 9 lần 06 2 lần
02 9 lần 90 2 lần
84 9 lần 47 2 lần
05 9 lần 77 2 lần
07 9 lần 33 3 lần
88 8 lần 35 3 lần