App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê XSVL tần suất loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 99 ngày trước 20/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 20
-
09
13
-
09
06
-
09
30
-
08
23
-
08
16
-
08
09
-
08
02
-
08
26
-
07
19
-
07
12
-
07
05
-
07
28
-
06
21
-
06
14
-
06
Tổng lượt về
00 1 1
01 111 3
02 111111 6
03 0
04 0
05 1112 5
06 1 1
07 1111111 7
08 11111 5
09 11 2
10 1 1
11 1 1
12 211 4
13 1 1
14 11111 5
15 1 1
16 121 4
17 11 2
18 1 1
19 0
20 11111 5
21 1111 4
22 1 1
23 1111 4
24 11 2
25 1111 4
26 121 4
27 1 1
28 111 3
29 1111 4
30 11 2
31 111 3
32 1111121 8
33 1 1
34 111 3
35 0
36 111112 7
37 111 3
38 111 3
39 2 2
40 11 2
41 0
42 1111 4
43 111 3
44 0
45 1 1
46 111 3
47 11 2
48 11 2
49 1111 4
50 11 2
51 21 3
52 111 3
53 111 3
54 0
55 1 1
56 11 2
57 111111 6
58 111 3
59 11111 5
60 0
61 111 3
62 212 5
63 1 1
64 11 2
65 21 3
66 11 2
67 111 3
68 211 4
69 1111 4
70 11 2
71 1111 4
72 1112 5
73 1111 4
74 1 1
75 11 2
76 1 1
77 1 1
78 11 2
79 11 2
80 1111 4
81 1 1
82 1112 5
83 0
84 1112 5
85 21 3
86 21 3
87 11 2
88 13111 7
89 111 3
90 11 2
91 111 3
92 1111 4
93 111 3
94 11 2
95 1 1
96 11 2
97 2 2
98 11 2
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
88 12 lần 54 1 lần
07 11 lần 50 2 lần
20 10 lần 74 2 lần
14 10 lần 76 2 lần
05 10 lần 78 2 lần
08 10 lần 15 2 lần
21 9 lần 83 3 lần
25 9 lần 75 3 lần
82 9 lần 19 3 lần
80 9 lần 77 3 lần