App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê XSVL tần suất loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 99 ngày trước 26/10/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 22
-
10
15
-
10
08
-
10
01
-
10
24
-
09
17
-
09
10
-
09
03
-
09
27
-
08
20
-
08
13
-
08
06
-
08
30
-
07
23
-
07
Tổng lượt về
00 0
01 1 1
02 0
03 0
04 0
05 0
06 0
07 0
08 0
09 1 1
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 1 1
36 0
37 1 1
38 0
39 0
40 0
41 1 1
42 1 1
43 0
44 0
45 0
46 0
47 1 1
48 1 1
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 1 1
56 1 1
57 0
58 1 1
59 0
60 0
61 1 1
62 0
63 0
64 0
65 0
66 0
67 0
68 0
69 0
70 0
71 0
72 0
73 0
74 0
75 0
76 0
77 1 1
78 0
79 0
80 0
81 0
82 0
83 0
84 0
85 0
86 2 2
87 0
88 1 1
89 0
90 0
91 1 1
92 0
93 0
94 1 1
95 0
96 0
97 0
98 0
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
02 9 lần 14 0 lần
28 8 lần 73 0 lần
40 7 lần 53 0 lần
95 6 lần 85 0 lần
37 6 lần 60 0 lần
79 6 lần 25 0 lần
00 5 lần 92 0 lần
04 5 lần 68 1 lần
43 5 lần 23 1 lần
91 5 lần 80 1 lần