App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê XSVL tần suất loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 99 ngày trước 03/08/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 30
-
07
23
-
07
16
-
07
09
-
07
02
-
07
25
-
06
18
-
06
11
-
06
04
-
06
28
-
05
21
-
05
14
-
05
07
-
05
30
-
04
Tổng lượt về
00 111 3
01 11 2
02 111 3
03 11 2
04 11 2
05 1 1
06 1 1
07 2 2
08 1 1
09 1 1
10 11 2
11 111 3
12 1 1
13 1 1
14 0
15 0
16 21 3
17 1111 4
18 11 2
19 11 2
20 11 2
21 11 2
22 111 3
23 1 1
24 1 1
25 0
26 1 1
27 1 1
28 121 4
29 1111 4
30 11 2
31 11 2
32 11 2
33 1 1
34 1 1
35 11 2
36 1 1
37 1211 5
38 0
39 2 2
40 2121 6
41 1 1
42 1 1
43 121 4
44 111 3
45 121 4
46 11 2
47 11 2
48 0
49 11 2
50 11 2
51 0
52 1 1
53 0
54 2 2
55 1 1
56 0
57 1 1
58 1 1
59 2 2
60 0
61 11 2
62 0
63 11 2
64 111 3
65 121 4
66 1 1
67 1 1
68 1 1
69 1111 4
70 11 2
71 1 1
72 11 2
73 0
74 2 2
75 11 2
76 2 2
77 1 1
78 112 4
79 111 3
80 1 1
81 2 2
82 0
83 0
84 111 3
85 0
86 11 2
87 11 2
88 2 2
89 111 3
90 11 2
91 111 3
92 0
93 2 2
94 0
95 111 3
96 11 2
97 1 1
98 1111 4
99 12 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
02 12 lần 60 0 lần
91 10 lần 73 0 lần
79 10 lần 80 1 lần
00 9 lần 12 1 lần
43 9 lần 52 1 lần
28 9 lần 56 1 lần
88 9 lần 85 1 lần
69 9 lần 62 1 lần
11 9 lần 33 2 lần
90 8 lần 53 2 lần