App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê XSVL tần suất loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 99 ngày trước 21/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 15
-
01
08
-
01
01
-
01
25
-
12
18
-
12
11
-
12
04
-
12
27
-
11
20
-
11
13
-
11
06
-
11
30
-
10
23
-
10
16
-
10
Tổng lượt về
00 1 1
01 0
02 1 1
03 1 1
04 1 1
05 111111 6
06 1 1
07 0
08 0
09 0
10 212 5
11 21211 7
12 11 2
13 1111 4
14 14 5
15 111111 6
16 111 3
17 111 3
18 0
19 11 2
20 11 2
21 11111 5
22 1 1
23 11 2
24 12111 6
25 1 1
26 1111 4
27 1 1
28 1111 4
29 11 2
30 1111 4
31 1 1
32 0
33 11 2
34 0
35 111 3
36 1111 4
37 1 1
38 111 3
39 111111 6
40 1111 4
41 111 3
42 111 3
43 21 3
44 11 2
45 111 3
46 11 2
47 1 1
48 111 3
49 1111 4
50 11 2
51 1 1
52 111 3
53 11111 5
54 1 1
55 11 2
56 1 1
57 11 2
58 11 2
59 11 2
60 11 2
61 1 1
62 0
63 11 2
64 1 1
65 2121 6
66 111 3
67 11 2
68 1 1
69 11111 5
70 111 3
71 111 3
72 1 1
73 111 3
74 1111 4
75 11 2
76 1 1
77 1112 5
78 2 2
79 11111 5
80 11 2
81 11 2
82 2 2
83 1 1
84 11 2
85 1 1
86 111 3
87 11 2
88 211 4
89 1121 5
90 1121 5
91 111 3
92 111 3
93 11 2
94 1111 4
95 11 2
96 1 1
97 1 1
98 11 2
99 121 4

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
24 12 lần 07 0 lần
65 12 lần 50 2 lần
77 11 lần 25 2 lần
39 10 lần 31 2 lần
11 10 lần 22 2 lần
91 10 lần 23 2 lần
79 9 lần 82 2 lần
90 9 lần 83 2 lần
89 9 lần 03 2 lần
69 9 lần 96 2 lần