App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê XSVL tần suất loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 09
-
04
02
-
04
26
-
03
19
-
03
12
-
03
05
-
03
26
-
02
19
-
02
12
-
02
05
-
02
29
-
01
22
-
01
15
-
01
08
-
01
Tổng lượt về
00 11111 5
01 11 2
02 11111 5
03 111 3
04 21 3
05 121 4
06 111 3
07 0
08 111 3
09 11 2
10 1 1
11 11121 6
12 0
13 1 1
14 11 2
15 11 2
16 111 3
17 111 3
18 0
19 0
20 131 5
21 311 5
22 1 1
23 1 1
24 11 2
25 111 3
26 11 2
27 11 2
28 11 2
29 11 2
30 2 2
31 211 4
32 111 3
33 1 1
34 11 2
35 111 3
36 111 3
37 11 2
38 1111 4
39 11111 5
40 11 2
41 2 2
42 112 4
43 11111 5
44 21 3
45 1 1
46 11 2
47 11 2
48 1111 4
49 11 2
50 212 5
51 1 1
52 0
53 11 2
54 121 4
55 1111 4
56 1 1
57 112 4
58 11 2
59 2111 5
60 0
61 1 1
62 0
63 1 1
64 0
65 1 1
66 3 3
67 111 3
68 111 3
69 11111 5
70 111 3
71 111 3
72 1211 5
73 0
74 0
75 11 2
76 111 3
77 11 2
78 2 2
79 111111 6
80 0
81 11 2
82 11 2
83 111 3
84 11 2
85 1 1
86 11 2
87 1 1
88 11121 6
89 1111 4
90 2121 6
91 111211 7
92 11 2
93 11 2
94 1111 4
95 11 2
96 0
97 1 1
98 11 2
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
90 12 lần 62 0 lần
11 11 lần 07 0 lần
39 11 lần 96 1 lần
91 11 lần 61 1 lần
69 11 lần 64 1 lần
43 10 lần 78 2 lần
79 10 lần 51 2 lần
21 10 lần 01 2 lần
05 10 lần 80 2 lần
89 9 lần 60 2 lần