App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê XSVL tần suất loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 99 ngày trước 05/08/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 31
-
07
24
-
07
17
-
07
10
-
07
03
-
07
26
-
06
19
-
06
12
-
06
05
-
06
29
-
05
22
-
05
15
-
05
08
-
05
01
-
05
Tổng lượt về
00 1111 4
01 1111 4
02 1122 6
03 0
04 2 2
05 211 4
06 111 3
07 2 2
08 111 3
09 1 1
10 1 1
11 1111 4
12 11 2
13 1 1
14 1 1
15 111 3
16 111 3
17 1 1
18 111 3
19 11111 5
20 11 2
21 1 1
22 12 3
23 1 1
24 111 3
25 2 2
26 11 2
27 111 3
28 21 3
29 111111 6
30 11 2
31 121111 7
32 0
33 111 3
34 1 1
35 11 2
36 0
37 1111 4
38 121 4
39 0
40 0
41 1 1
42 11 2
43 1 1
44 11111 5
45 11 2
46 11 2
47 2111 5
48 1 1
49 2111 5
50 1 1
51 11111 5
52 11111 5
53 111 3
54 11 2
55 11 2
56 1 1
57 111 3
58 11 2
59 111 3
60 1 1
61 11 2
62 1121 5
63 1111 4
64 111 3
65 21111 6
66 111 3
67 1 1
68 221 5
69 1 1
70 111 3
71 1 1
72 111 3
73 11 2
74 12 3
75 1 1
76 1 1
77 11121 6
78 111 3
79 1211 5
80 1 1
81 111 3
82 1 1
83 0
84 111 3
85 121 4
86 111 3
87 1 1
88 11 2
89 111 3
90 11 2
91 1112 5
92 1 1
93 0
94 1 1
95 1 1
96 11 2
97 11 2
98 11 2
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVL về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
47 12 lần 40 1 lần
31 12 lần 10 1 lần
86 9 lần 32 1 lần
51 9 lần 93 1 lần
63 9 lần 36 1 lần
65 9 lần 48 1 lần
01 8 lần 92 2 lần
77 8 lần 39 2 lần
91 8 lần 23 2 lần
24 7 lần 83 2 lần