App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê XSVT tần suất loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 99 ngày trước 12/11/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 12
-
11
05
-
11
29
-
10
22
-
10
15
-
10
08
-
10
01
-
10
24
-
09
17
-
09
10
-
09
03
-
09
27
-
08
20
-
08
13
-
08
06
-
08
Tổng lượt về
00 11 2
01 12 3
02 11 2
03 121111 7
04 11 2
05 1111 4
06 1111 4
07 1 1
08 2 2
09 11111 5
10 1 1
11 211 4
12 11121 6
13 1111 4
14 21 3
15 0
16 211 4
17 1111 4
18 111 3
19 1 1
20 11 2
21 11 2
22 1111 4
23 1 1
24 21 3
25 11121 6
26 1 1
27 11 2
28 11 2
29 111 3
30 1111 4
31 11 2
32 1111 4
33 1121 5
34 111 3
35 212 5
36 11 2
37 1 1
38 11 2
39 1 1
40 111 3
41 111 3
42 1111 4
43 11 2
44 111 3
45 11 2
46 1 1
47 11 2
48 111 3
49 1 1
50 111111 6
51 11 2
52 11 2
53 112 4
54 1 1
55 1 1
56 111 3
57 1 1
58 111 3
59 11111 5
60 11 2
61 1 1
62 11 2
63 111 3
64 1 1
65 1 1
66 11 2
67 211 4
68 1 1
69 111 3
70 1 1
71 0
72 1211 5
73 111 3
74 1111 4
75 211111 7
76 112 4
77 2 2
78 1111 4
79 0
80 1 1
81 111 3
82 11 2
83 11 2
84 111 3
85 11 2
86 1111 4
87 111112 7
88 111 3
89 1 1
90 1 1
91 1 1
92 1 1
93 111 3
94 1 1
95 11 2
96 1 1
97 121 4
98 1113 6
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
35 12 lần 64 1 lần
75 12 lần 26 1 lần
33 10 lần 92 1 lần
50 9 lần 57 2 lần
12 9 lần 89 2 lần
16 9 lần 49 2 lần
86 9 lần 46 2 lần
87 9 lần 70 2 lần
74 9 lần 71 2 lần
09 9 lần 15 2 lần