App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê XSVT tần suất loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 99 ngày trước 21/09/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 21
-
09
14
-
09
07
-
09
31
-
08
24
-
08
17
-
08
10
-
08
03
-
08
27
-
07
20
-
07
13
-
07
06
-
07
29
-
06
22
-
06
15
-
06
Tổng lượt về
00 0
01 1 1
02 0
03 0
04 2 2
05 1 1
06 1 1
07 0
08 2 2
09 1 1
10 0
11 1 1
12 1 1
13 0
14 11 2
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 1 1
21 1 1
22 0
23 1 1
24 0
25 0
26 1 1
27 0
28 0
29 1 1
30 11 2
31 0
32 12 3
33 1 1
34 1 1
35 1 1
36 1 1
37 0
38 0
39 0
40 1 1
41 11 2
42 1131 6
43 0
44 11 2
45 11 2
46 1 1
47 1 1
48 0
49 0
50 1 1
51 1 1
52 11 2
53 0
54 1 1
55 1 1
56 1 1
57 0
58 0
59 1 1
60 1 1
61 0
62 0
63 0
64 0
65 11 2
66 0
67 1 1
68 1 1
69 1 1
70 11 2
71 0
72 1 1
73 1 1
74 0
75 0
76 1 1
77 0
78 1 1
79 0
80 1 1
81 0
82 1 1
83 0
84 0
85 0
86 0
87 0
88 1 1
89 1 1
90 0
91 0
92 1 1
93 0
94 0
95 111 3
96 0
97 11 2
98 1 1
99 0

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
81 9 lần 58 0 lần
66 9 lần 37 0 lần
08 7 lần 10 0 lần
04 7 lần 99 1 lần
42 7 lần 82 1 lần
93 7 lần 38 1 lần
70 7 lần 01 1 lần
14 6 lần 57 1 lần
44 6 lần 25 1 lần
32 6 lần 24 1 lần