App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê XSVT tần suất loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 99 ngày trước 27/01/2020

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 21
-
01
14
-
01
07
-
01
31
-
12
24
-
12
17
-
12
10
-
12
03
-
12
26
-
11
19
-
11
12
-
11
05
-
11
29
-
10
22
-
10
Tổng lượt về
00 1 1
01 1 1
02 1 1
03 11111212 10
04 111 3
05 1 1
06 0
07 1 1
08 111 3
09 111 3
10 111 3
11 221 5
12 1 1
13 21 3
14 12 3
15 1 1
16 1 1
17 2 2
18 11111 5
19 11 2
20 12 3
21 11 2
22 12111 6
23 11 2
24 1132 7
25 111 3
26 1 1
27 11 2
28 111 3
29 0
30 1111 4
31 11 2
32 111 3
33 2 2
34 0
35 111 3
36 21 3
37 1 1
38 0
39 0
40 1111 4
41 11 2
42 111 3
43 1111 4
44 11 2
45 11 2
46 11 2
47 111 3
48 111 3
49 0
50 11 2
51 11111 5
52 1 1
53 0
54 11111 5
55 2 2
56 11 2
57 21 3
58 111 3
59 111 3
60 1111 4
61 1 1
62 1 1
63 111 3
64 1 1
65 11 2
66 11 2
67 22 4
68 1211 5
69 111 3
70 111 3
71 2 2
72 121 4
73 11 2
74 1111 4
75 12 3
76 11 2
77 1 1
78 112 4
79 1 1
80 11 2
81 111 3
82 111 3
83 11 2
84 11 2
85 1 1
86 11111 5
87 11 2
88 1 1
89 11 2
90 121 4
91 21 3
92 112 4
93 21 3
94 11 2
95 1 1
96 1211 5
97 111 3
98 11 2
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
03 14 lần 61 1 lần
09 11 lần 15 1 lần
35 11 lần 00 2 lần
75 10 lần 65 2 lần
24 10 lần 64 2 lần
97 9 lần 71 2 lần
22 9 lần 62 2 lần
78 9 lần 79 2 lần
42 9 lần 37 2 lần
54 8 lần 26 2 lần