App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê XSVT tần suất loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 99 ngày trước 20/09/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 17
-
09
10
-
09
03
-
09
27
-
08
20
-
08
13
-
08
06
-
08
30
-
07
23
-
07
16
-
07
09
-
07
02
-
07
25
-
06
18
-
06
Tổng lượt về
00 111 3
01 211 4
02 11 2
03 11 2
04 111 3
05 1121 5
06 111 3
07 111 3
08 21 3
09 111111 6
10 11 2
11 111 3
12 12111 6
13 11 2
14 111 3
15 0
16 21111 6
17 1111 4
18 11 2
19 11 2
20 1 1
21 1 1
22 111 3
23 11 2
24 111 3
25 1 1
26 0
27 1 1
28 11 2
29 111 3
30 11 2
31 11 2
32 111111 6
33 111 3
34 1 1
35 12211 7
36 111 3
37 1 1
38 111 3
39 12 3
40 111 3
41 1 1
42 1112 5
43 11 2
44 11 2
45 1131 6
46 0
47 13 4
48 111 3
49 11 2
50 1111 4
51 1 1
52 11 2
53 121 4
54 12 3
55 21 3
56 1111 4
57 1 1
58 1111 4
59 11 2
60 1 1
61 0
62 2 2
63 1 1
64 1 1
65 0
66 11 2
67 111 3
68 1 1
69 12 3
70 0
71 0
72 1 1
73 11 2
74 111 3
75 111111 6
76 2 2
77 21 3
78 111 3
79 1 1
80 1111 4
81 1111 4
82 0
83 111 3
84 111 3
85 0
86 1111 4
87 12 3
88 1 1
89 0
90 2 2
91 121 4
92 1 1
93 1111 4
94 1 1
95 111 3
96 1 1
97 212 5
98 31 4
99 11 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
16 12 lần 82 1 lần
35 12 lần 46 2 lần
32 12 lần 92 2 lần
42 11 lần 49 2 lần
07 11 lần 96 2 lần
91 11 lần 34 2 lần
58 9 lần 51 2 lần
75 9 lần 60 2 lần
40 9 lần 26 2 lần
78 9 lần 63 2 lần