App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê XSVT tần suất loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 99 ngày trước 19/01/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 19
-
01
12
-
01
05
-
01
29
-
12
22
-
12
15
-
12
08
-
12
01
-
12
24
-
11
17
-
11
10
-
11
03
-
11
27
-
10
20
-
10
13
-
10
Tổng lượt về
00 0
01 11 2
02 0
03 0
04 11 2
05 111 3
06 1111 4
07 1111 4
08 11 2
09 111 3
10 111 3
11 11211 6
12 1 1
13 111111121 10
14 0
15 111 3
16 111 3
17 111111 6
18 0
19 11 2
20 111 3
21 11 2
22 1 1
23 1 1
24 11 2
25 12 3
26 1111 4
27 11 2
28 111 3
29 111 3
30 11 2
31 11 2
32 1111 4
33 11 2
34 111 3
35 111 3
36 1 1
37 11111 5
38 111 3
39 11 2
40 11 2
41 111 3
42 112 4
43 11 2
44 1 1
45 0
46 121 4
47 11111 5
48 1111 4
49 1 1
50 1 1
51 11111 5
52 11111 5
53 1111 4
54 1 1
55 1111 4
56 1 1
57 211 4
58 0
59 1111 4
60 111 3
61 11 2
62 1111 4
63 11 2
64 11211 6
65 1111 4
66 111111 6
67 11 2
68 11 2
69 111 3
70 11 2
71 111 3
72 1 1
73 11 2
74 0
75 111 3
76 111 3
77 1 1
78 111 3
79 111 3
80 111 3
81 21111 6
82 111 3
83 11 2
84 21 3
85 1111 4
86 0
87 121 4
88 0
89 11 2
90 1 1
91 11 2
92 111 3
93 12111 6
94 0
95 111 3
96 12 3
97 1111 4
98 11111 5
99 1 1

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
13 14 lần 45 0 lần
66 10 lần 03 1 lần
17 10 lần 90 1 lần
85 9 lần 39 2 lần
64 9 lần 44 2 lần
62 9 lần 14 2 lần
93 9 lần 00 3 lần
51 9 lần 56 3 lần
97 8 lần 41 3 lần
89 8 lần 49 3 lần