App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê XSVT tần suất loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 99 ngày trước 18/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 16
-
07
09
-
07
02
-
07
25
-
06
18
-
06
11
-
06
04
-
06
28
-
05
21
-
05
14
-
05
07
-
05
30
-
04
23
-
04
16
-
04
Tổng lượt về
00 11 2
01 111 3
02 2 2
03 0
04 131 5
05 211 4
06 0
07 1311 6
08 1 1
09 111 3
10 111 3
11 1111 4
12 111 3
13 11 2
14 11 2
15 11 2
16 1211 5
17 11 2
18 1 1
19 111111 6
20 1 1
21 1 1
22 1111 4
23 11 2
24 11111 5
25 0
26 1 1
27 0
28 112 4
29 11 2
30 11 2
31 1 1
32 1111 4
33 121 4
34 1 1
35 11111 5
36 111 3
37 111 3
38 111 3
39 21 3
40 1111 4
41 11 2
42 211 4
43 1 1
44 1111 4
45 0
46 1 1
47 3111 6
48 111 3
49 1 1
50 111 3
51 1 1
52 11 2
53 1 1
54 2111 5
55 1111 4
56 0
57 11 2
58 1111 4
59 11 2
60 1 1
61 11 2
62 211 4
63 11 2
64 0
65 111 3
66 1 1
67 11 2
68 111 3
69 21 3
70 1 1
71 11 2
72 111 3
73 11 2
74 11111 5
75 112 4
76 1111 4
77 1 1
78 112 4
79 111 3
80 111 3
81 11 2
82 1 1
83 111 3
84 11 2
85 0
86 11111 5
87 11 2
88 1 1
89 11 2
90 3 3
91 1111 4
92 0
93 111 3
94 111 3
95 111 3
96 1 1
97 2111 5
98 1 1
99 111 3

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
32 13 lần 45 0 lần
35 12 lần 06 1 lần
42 10 lần 49 1 lần
19 10 lần 51 1 lần
07 10 lần 56 1 lần
78 10 lần 41 2 lần
16 10 lần 26 2 lần
05 9 lần 25 2 lần
58 9 lần 82 2 lần
40 9 lần 53 2 lần