App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê XSVT tần suất loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 99 ngày trước 13/04/2021

» Hướng dẫn xem thống kê tần suất loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tần suất loto

Ngày - Tháng 13
-
04
06
-
04
30
-
03
23
-
03
16
-
03
09
-
03
02
-
03
23
-
02
16
-
02
09
-
02
02
-
02
26
-
01
19
-
01
12
-
01
05
-
01
Tổng lượt về
00 11 2
01 0
02 11 2
03 1 1
04 1111 4
05 111 3
06 2 2
07 2 2
08 112 4
09 1111 4
10 1 1
11 121 4
12 1 1
13 11 2
14 1 1
15 111 3
16 111 3
17 111 3
18 1 1
19 1 1
20 111 3
21 11 2
22 0
23 111 3
24 0
25 1 1
26 2 2
27 1111 4
28 1211 5
29 1 1
30 11 2
31 1111 4
32 21 3
33 21 3
34 1111 4
35 112 4
36 1 1
37 1 1
38 11 2
39 0
40 111 3
41 21 3
42 11 2
43 11 2
44 11 2
45 1 1
46 111 3
47 211 4
48 0
49 11 2
50 0
51 111 3
52 11 2
53 11 2
54 1 1
55 1111 4
56 11 2
57 121 4
58 0
59 111 3
60 11 2
61 111 3
62 111111 6
63 11 2
64 21 3
65 111 3
66 111211 7
67 1111 4
68 111 3
69 1 1
70 1111211 8
71 11111 5
72 121 4
73 22 4
74 1 1
75 11 2
76 1111 4
77 22 4
78 11 2
79 111 3
80 111 3
81 211121 8
82 0
83 1111 4
84 1111 4
85 1 1
86 11 2
87 1111 4
88 1111 4
89 2111 5
90 1111 4
91 11 2
92 11 2
93 112111 7
94 12 3
95 1112 5
96 1 1
97 111111 6
98 0
99 2 2

- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.

Thống kê loto XSVT về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
66 13 lần 58 0 lần
93 12 lần 18 1 lần
13 11 lần 03 1 lần
97 11 lần 14 1 lần
81 11 lần 45 1 lần
64 10 lần 54 2 lần
62 10 lần 36 2 lần
70 9 lần 22 2 lần
17 9 lần 74 2 lần
47 9 lần 50 2 lần