Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 25/03/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 99

Ngày 21-03-2019, Giải Đặc Biệt:

301299
Ngày xuất hiện Loto ĐB 99 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09-11-2017 549799 500382 16-11-2017
27-10-2016 556999 272551 03-11-2016
08-09-2016 607699 433574 15-09-2016
27-03-2014 457299 196352 03-04-2014
29-09-2011 384699 845841 06-10-2011
01-09-2011 226899 980427 08-09-2011
30-06-2011 185999 408964 07-07-2011
17-06-2010 852099 717643 24-06-2010
18-02-2010 721399 050445 25-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 99
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
82 1 lần 51 1 lần 74 1 lần 52 1 lần 41 1 lần
27 1 lần 64 1 lần 43 1 lần 45 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 2 lần
1 0 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 2 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 3 lần 2 lần 0 lần
5 2 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 2 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (3 lần) - 5 (2 lần) - 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 1 (2 lần) - 4 (2 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (2 lần) - 7 (2 lần) - 9 (2 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 99 vào ngày trước đó

Ngày 21-03-2019, Giải Đặc Biệt:

301299
Ngày xuất hiện Loto ĐB 99 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 25/03 hàng năm
25-03-2010 560330