Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/01/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 94

Ngày 17-01-2019, Giải Đặc Biệt:

826694
Ngày xuất hiện Loto ĐB 94 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
07-06-2018 893294 682341 14-06-2018
08-06-2017 421894 285548 15-06-2017
23-06-2016 749494 806627 30-06-2016
12-04-2012 062094 558445 19-04-2012
16-02-2012 199194 416177 23-02-2012
12-01-2012 752194 912283 19-01-2012
16-09-2010 081594 817016 23-09-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 94
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
41 1 lần 48 1 lần 27 1 lần 45 1 lần 77 1 lần
83 1 lần 16 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 3 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 2 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (3 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 7 (2 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 94 vào ngày trước đó

Ngày 17-01-2019, Giải Đặc Biệt:

826694
Ngày xuất hiện Loto ĐB 94 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/01 hàng năm
21-01-2016 380478
21-01-2010 711937