App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/09/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 96

Ngày 19-09-2019, Giải Đặc Biệt:

533296
Ngày xuất hiện Loto ĐB 96 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
27-09-2018 492996 146408 04-10-2018
28-07-2016 847596 718616 04-08-2016
02-06-2016 094696 197107 09-06-2016
05-05-2016 778196 011998 12-05-2016
11-06-2015 352996 586583 18-06-2015
07-11-2013 705496 918429 14-11-2013
01-07-2010 177396 852037 08-07-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 96
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
08 1 lần 16 1 lần 07 1 lần 98 1 lần 83 1 lần
29 1 lần 37 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 2 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 2 lần 3 lần
8 1 lần 2 lần 1 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 8 (2 lần) - 7 (2 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần)
Tổng 7 (3 lần) - 1 (2 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 96 vào ngày trước đó

Ngày 19-09-2019, Giải Đặc Biệt:

533296
Ngày xuất hiện Loto ĐB 96 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/09 hàng năm
21-09-2017 908153