App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/09/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 20

Ngày 20-09-2019, Giải Đặc Biệt:

477320
Ngày xuất hiện Loto ĐB 20 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30-11-2018 938420 822409 07-12-2018
01-05-2015 420420 586688 08-05-2015
13-09-2013 586920 153910 20-09-2013
04-06-2010 229920 760207 11-06-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 20
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
09 1 lần 88 1 lần 10 1 lần 07 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 20 vào ngày trước đó

Ngày 20-09-2019, Giải Đặc Biệt:

477320
Ngày xuất hiện Loto ĐB 20 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/09 hàng năm
21-09-2018 688313
21-09-2012 440645