Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/01/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 63

Ngày 10-01-2019, Giải Đặc Biệt:

018863
Ngày xuất hiện Loto ĐB 63 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
29-01-2015 723563 084054 05-02-2015
28-11-2013 870963 055273 05-12-2013
27-06-2013 670163 708117 04-07-2013
08-11-2012 791963 416211 15-11-2012
23-08-2012 473563 441066 30-08-2012
18-03-2010 21363 82158 25-03-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 63
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
54 1 lần 73 1 lần 17 1 lần 11 1 lần 66 1 lần
58 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 2 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 2 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 2 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (2 lần) - 1 (2 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 63 vào ngày trước đó

Ngày 10-01-2019, Giải Đặc Biệt:

018863
Ngày xuất hiện Loto ĐB 63 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/01 hàng năm
16-01-2014 463483