App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/09/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 82

Ngày 19-09-2019, Giải Đặc Biệt:

267182
Ngày xuất hiện Loto ĐB 82 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15-08-2019 504382 685486 22-08-2019
13-07-2017 396582 193947 20-07-2017
08-10-2015 897382 079545 15-10-2015
13-10-2011 58582 63897 20-10-2011
14-07-2011 03482 99985 21-07-2011
02-12-2010 94382 62383 09-12-2010
21-10-2010 83582 53150 28-10-2010
16-09-2010 02282 49105 23-09-2010
08-04-2010 59082 80725 15-04-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 82
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
86 1 lần 47 1 lần 45 1 lần 97 1 lần 85 1 lần
83 1 lần 50 1 lần 05 1 lần 25 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 2 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 2 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 4 lần 2 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 2 lần 1 lần
8 3 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (3 lần) - 4 (2 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 5 (4 lần) - 7 (2 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 5 (2 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 82 vào ngày trước đó

Ngày 19-09-2019, Giải Đặc Biệt:

267182
Ngày xuất hiện Loto ĐB 82 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/09 hàng năm
21-09-2017 924868