Thống kê 2 số cuối XSBL Thống kê đặc biệt tuần XSBL
Thống kê tần số nhịp XSBL Thống kê tần suất loto XSBL
Tần suất cặp loto XSBL Thống kê lô gan XSBL
Đầu đuôi loto XSBL Thống kê theo tổng XSBL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 12/12/2018

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 37

Ngày 11-12-2018, Giải Đặc Biệt:

835437
Ngày xuất hiện Loto ĐB 37 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03-11-2015 824237 875158 10-11-2015
16-06-2015 747237 776353 23-06-2015
24-06-2014 312937 330619 01-07-2014
13-05-2014 612037 281247 20-05-2014
06-11-2012 042337 144134 13-11-2012
13-04-2010 224637 811215 20-04-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 37
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
58 1 lần 53 1 lần 19 1 lần 47 1 lần 34 1 lần
15 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 2 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 2 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (2 lần) - 1 (2 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 37 vào ngày trước đó

Ngày 11-12-2018, Giải Đặc Biệt:

835437
Ngày xuất hiện Loto ĐB 37 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 12/12 hàng năm
12-12-2017 741261