App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBP Thống kê đặc biệt tuần XSBP
Thống kê tần số nhịp XSBP Thống kê tần suất loto XSBP
Tần suất cặp loto XSBP Thống kê lô gan XSBP
Đầu đuôi loto XSBP Thống kê theo tổng XSBP

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 17/09/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 40

Ngày 14-09-2019, Giải Đặc Biệt:

605640
Ngày xuất hiện Loto ĐB 40 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
11-08-2018 105240 221480 18-08-2018
09-12-2017 363940 166104 16-12-2017
06-05-2017 939540 466926 13-05-2017
01-10-2016 432240 865620 08-10-2016
14-06-2014 930840 173471 21-06-2014
14-12-2013 815140 254582 21-12-2013
12-05-2012 866440 806559 19-05-2012
28-08-2010 886940 986218 04-09-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 40
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
80 1 lần 04 1 lần 26 1 lần 20 1 lần 71 1 lần
82 1 lần 59 1 lần 18 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 2 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 2 lần 1 lần 3 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần) - 2 (2 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 0 (2 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 8 (3 lần) - 4 (2 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 40 vào ngày trước đó

Ngày 14-09-2019, Giải Đặc Biệt:

605640
Ngày xuất hiện Loto ĐB 40 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 17/09 hàng năm
17-09-2016 340222
17-09-2011 685967