Thống kê 2 số cuối XSBP Thống kê đặc biệt tuần XSBP
Thống kê tần số nhịp XSBP Thống kê tần suất loto XSBP
Tần suất cặp loto XSBP Thống kê lô gan XSBP
Đầu đuôi loto XSBP Thống kê theo tổng XSBP

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 54

Ngày 13-07-2019, Giải Đặc Biệt:

382454
Ngày xuất hiện Loto ĐB 54 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03-06-2017 036254 960266 10-06-2017
08-04-2017 602254 100358 15-04-2017
02-07-2016 908054 841913 09-07-2016
19-10-2013 570354 950901 26-10-2013
26-11-2011 263954 990781 03-12-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 54
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
66 1 lần 58 1 lần 13 1 lần 01 1 lần 81 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 1 (2 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 54 vào ngày trước đó

Ngày 13-07-2019, Giải Đặc Biệt:

382454
Ngày xuất hiện Loto ĐB 54 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/07 hàng năm
16-07-2016 265905
16-07-2011 964539