App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBP Thống kê đặc biệt tuần XSBP
Thống kê tần số nhịp XSBP Thống kê tần suất loto XSBP
Tần suất cặp loto XSBP Thống kê lô gan XSBP
Đầu đuôi loto XSBP Thống kê theo tổng XSBP

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 14/11/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 44

Ngày 09-11-2019, Giải Đặc Biệt:

695244
Ngày xuất hiện Loto ĐB 44 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
12-10-2019 260844 109532 19-10-2019
21-09-2019 595044 992558 28-09-2019
18-03-2017 373044 565942 25-03-2017
03-12-2016 440444 589388 10-12-2016
04-07-2015 692344 886546 11-07-2015
13-12-2014 549544 806679 20-12-2014
20-09-2014 129344 156247 27-09-2014
06-09-2014 630544 134364 13-09-2014
17-11-2012 311944 478035 24-11-2012
03-11-2012 328444 771477 10-11-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 44
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
32 1 lần 58 1 lần 42 1 lần 88 1 lần 46 1 lần
79 1 lần 47 1 lần 64 1 lần 35 1 lần 77 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 2 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 2 lần 0 lần
3 2 lần 0 lần 1 lần
4 3 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 3 lần
7 2 lần 2 lần 0 lần
8 1 lần 2 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (3 lần) - 3 (2 lần) - 7 (2 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 8 (2 lần) - 7 (2 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần)
Tổng 6 (3 lần) - 0 (2 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 44 vào ngày trước đó

Ngày 09-11-2019, Giải Đặc Biệt:

695244
Ngày xuất hiện Loto ĐB 44 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 14/11 hàng năm
14-11-2015 545829