Thống kê 2 số cuối XSBTH Thống kê đặc biệt tuần XSBTH
Thống kê tần số nhịp XSBTH Thống kê tần suất loto XSBTH
Tần suất cặp loto XSBTH Thống kê lô gan XSBTH
Đầu đuôi loto XSBTH Thống kê theo tổng XSBTH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 70

Ngày 16-05-2019, Giải Đặc Biệt:

672470
Ngày xuất hiện Loto ĐB 70 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
31-08-2017 435270 942778 07-09-2017
30-03-2017 305770 781572 06-04-2017
17-12-2015 543870 122424 24-12-2015
26-03-2015 735370 913316 02-04-2015
18-09-2014 920770 050661 25-09-2014
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 70
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
78 1 lần 72 1 lần 24 1 lần 16 1 lần 61 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 2 lần 0 lần 2 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 7 (2 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 70 vào ngày trước đó

Ngày 16-05-2019, Giải Đặc Biệt:

672470
Ngày xuất hiện Loto ĐB 70 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/05 hàng năm
21-05-2015 560736