Thống kê 2 số cuối XSBTR Thống kê đặc biệt tuần XSBTR
Thống kê tần số nhịp XSBTR Thống kê tần suất loto XSBTR
Tần suất cặp loto XSBTR Thống kê lô gan XSBTR
Đầu đuôi loto XSBTR Thống kê theo tổng XSBTR

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 24/01/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 04

Ngày 22-01-2019, Giải Đặc Biệt:

911404
Ngày xuất hiện Loto ĐB 04 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26-12-2017 101604 154150 02-01-2018
17-01-2017 272804 261435 24-01-2017
10-05-2016 873004 174547 17-05-2016
28-07-2015 353204 522645 04-08-2015
21-06-2011 432004 038510 28-06-2011
05-01-2010 362104 381825 12-01-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 04
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
50 1 lần 35 1 lần 47 1 lần 45 1 lần 10 1 lần
25 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 2 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 2 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 2 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 3 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 5 (3 lần) - 0 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 04 vào ngày trước đó

Ngày 22-01-2019, Giải Đặc Biệt:

911404
Ngày xuất hiện Loto ĐB 04 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 24/01 hàng năm
24-01-2017 261435
24-01-2012 464441