Thống kê 2 số cuối XSBTR Thống kê đặc biệt tuần XSBTR
Thống kê tần số nhịp XSBTR Thống kê tần suất loto XSBTR
Tần suất cặp loto XSBTR Thống kê lô gan XSBTR
Đầu đuôi loto XSBTR Thống kê theo tổng XSBTR

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 68

Ngày 21-05-2019, Giải Đặc Biệt:

325968
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08-11-2016 101168 300645 15-11-2016
11-08-2015 117668 160236 18-08-2015
06-05-2014 596768 167798 13-05-2014
25-02-2014 995468 203021 04-03-2014
29-01-2013 110968 239647 05-02-2013
07-06-2011 391668 048174 14-06-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 68
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
45 1 lần 36 1 lần 98 1 lần 21 1 lần 47 1 lần
74 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 2 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 1 (2 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 68 vào ngày trước đó

Ngày 21-05-2019, Giải Đặc Biệt:

325968
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/05 hàng năm
26-05-2015 565193