Thống kê 2 số cuối XSCM Thống kê đặc biệt tuần XSCM
Thống kê tần số nhịp XSCM Thống kê tần suất loto XSCM
Tần suất cặp loto XSCM Thống kê lô gan XSCM
Đầu đuôi loto XSCM Thống kê theo tổng XSCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 24/01/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 24

Ngày 21-01-2019, Giải Đặc Biệt:

779724
Ngày xuất hiện Loto ĐB 24 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
07-08-2017 903024 810157 14-08-2017
21-11-2016 914824 947614 28-11-2016
07-12-2015 718524 608922 14-12-2015
15-09-2014 764724 939366 22-09-2014
08-07-2013 619924 427345 15-07-2013
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 24
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
57 1 lần 14 1 lần 22 1 lần 66 1 lần 45 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 24 vào ngày trước đó

Ngày 21-01-2019, Giải Đặc Biệt:

779724
Ngày xuất hiện Loto ĐB 24 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 24/01 hàng năm
24-01-2011 480547