Thống kê 2 số cuối XSCM Thống kê đặc biệt tuần XSCM
Thống kê tần số nhịp XSCM Thống kê tần suất loto XSCM
Tần suất cặp loto XSCM Thống kê lô gan XSCM
Đầu đuôi loto XSCM Thống kê theo tổng XSCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 40

Ngày 20-05-2019, Giải Đặc Biệt:

546040
Ngày xuất hiện Loto ĐB 40 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08-04-2019 936940 622778 15-04-2019
30-07-2018 207640 419572 06-08-2018
05-12-2016 301940 395325 12-12-2016
08-12-2014 825640 129669 15-12-2014
10-02-2014 119940 008060 17-02-2014
22-07-2013 010040 919067 29-07-2013
09-05-2011 185040 801663 16-05-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 40
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
78 1 lần 72 1 lần 25 1 lần 69 1 lần 60 1 lần
67 1 lần 63 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 2 lần
6 4 lần 0 lần 1 lần
7 2 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (4 lần) - 7 (2 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 5 (2 lần) - 9 (2 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 40 vào ngày trước đó

Ngày 20-05-2019, Giải Đặc Biệt:

546040
Ngày xuất hiện Loto ĐB 40 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/05 hàng năm
26-05-2014 441466