Thống kê 2 số cuối XSCM Thống kê đặc biệt tuần XSCM
Thống kê tần số nhịp XSCM Thống kê tần suất loto XSCM
Tần suất cặp loto XSCM Thống kê lô gan XSCM
Đầu đuôi loto XSCM Thống kê theo tổng XSCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 17/11/2018

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 00

Ngày 12-11-2018, Giải Đặc Biệt:

273100
Ngày xuất hiện Loto ĐB 00 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
16-04-2018 646100 917904 23-04-2018
29-02-2016 019200 015658 07-03-2016
06-04-2015 046300 445846 13-04-2015
14-07-2014 024600 752769 21-07-2014
04-02-2013 429500 410765 11-02-2013
11-06-2012 147000 205257 18-06-2012
09-01-2012 848900 633776 16-01-2012
10-10-2011 356700 541105 17-10-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
04 1 lần 58 1 lần 46 1 lần 69 1 lần 65 1 lần
57 1 lần 76 1 lần 05 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần
6 2 lần 2 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần) - 5 (2 lần) - 6 (2 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 6 (2 lần) - 5 (2 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần)
Tổng 3 (2 lần) - 5 (2 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 00 vào ngày trước đó

Ngày 12-11-2018, Giải Đặc Biệt:

273100
Ngày xuất hiện Loto ĐB 00 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 17/11 hàng năm
17-11-2014 205763