Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 45

Ngày 22-05-2019, Giải Đặc Biệt:

467245
Ngày xuất hiện Loto ĐB 45 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03-05-2017 819845 555165 10-05-2017
05-08-2015 336045 455702 12-08-2015
19-06-2013 342045 885197 26-06-2013
16-01-2013 886845 259683 23-01-2013
30-05-2012 854645 134459 06-06-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
65 1 lần 02 1 lần 97 1 lần 83 1 lần 59 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 2 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 45 vào ngày trước đó

Ngày 22-05-2019, Giải Đặc Biệt:

467245
Ngày xuất hiện Loto ĐB 45 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/05 hàng năm
26-05-2010 707157