Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 17/11/2018

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 35

Ngày 14-11-2018, Giải Đặc Biệt:

053035
Ngày xuất hiện Loto ĐB 35 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
31-01-2018 455735 555999 07-02-2018
16-08-2017 529535 968627 23-08-2017
17-05-2017 004235 618919 24-05-2017
08-02-2017 033235 657290 15-02-2017
18-01-2017 180835 127132 25-01-2017
02-12-2015 011935 434430 09-12-2015
24-09-2014 113335 635528 01-10-2014
30-01-2013 937335 321974 06-02-2013
20-07-2011 124635 811011 27-07-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 35
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
99 1 lần 27 1 lần 19 1 lần 90 1 lần 32 1 lần
30 1 lần 28 1 lần 74 1 lần 11 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 2 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần) - 2 (2 lần) - 1 (2 lần) - 3 (2 lần) - 7 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 9 (2 lần) - 0 (2 lần) - 7 (1 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 0 (2 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 35 vào ngày trước đó

Ngày 14-11-2018, Giải Đặc Biệt:

053035
Ngày xuất hiện Loto ĐB 35 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 17/11 hàng năm
17-11-2010 805589