Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 06

Ngày 14-07-2019, Giải Đặc Biệt:

296906
Ngày xuất hiện Loto ĐB 06 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
24-08-2014 862106 685468 31-08-2014
07-10-2012 686006 762775 14-10-2012
26-02-2012 337406 835532 04-03-2012
29-05-2011 389506 214228 05-06-2011
10-10-2010 465406 774392 17-10-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
68 1 lần 75 1 lần 32 1 lần 28 1 lần 92 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 2 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 8 (2 lần) - 2 (2 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 06 vào ngày trước đó

Ngày 14-07-2019, Giải Đặc Biệt:

296906
Ngày xuất hiện Loto ĐB 06 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/07 hàng năm
16-07-2017 796149