Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/01/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 36

Ngày 13-01-2019, Giải Đặc Biệt:

228836
Ngày xuất hiện Loto ĐB 36 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
28-10-2018 289436 987644 04-11-2018
09-09-2018 629836 884507 16-09-2018
30-04-2017 662636 497984 07-05-2017
18-12-2016 916836 686097 25-12-2016
13-12-2015 853436 445152 20-12-2015
02-08-2015 493336 066838 09-08-2015
25-05-2014 779236 279788 01-06-2014
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 36
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
44 1 lần 07 1 lần 84 1 lần 97 1 lần 52 1 lần
38 1 lần 88 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 2 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 2 lần
7 0 lần 2 lần 2 lần
8 2 lần 2 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 4 (2 lần) - 7 (2 lần) - 8 (2 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 7 (2 lần) - 6 (2 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 36 vào ngày trước đó

Ngày 13-01-2019, Giải Đặc Biệt:

228836
Ngày xuất hiện Loto ĐB 36 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/01 hàng năm
16-01-2011 911631