Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/03/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 52

Ngày 17-03-2019, Giải Đặc Biệt:

970452
Ngày xuất hiện Loto ĐB 52 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
19-02-2017 956052 648630 26-02-2017
04-12-2016 281952 341960 11-12-2016
03-07-2016 217152 787940 10-07-2016
29-05-2016 948352 691124 05-06-2016
20-12-2015 445152 272282 27-12-2015
06-12-2015 063352 853436 13-12-2015
22-11-2015 857352 932093 29-11-2015
17-05-2015 001452 923537 24-05-2015
28-12-2014 166052 045489 04-01-2015
10-03-2013 449052 064753 17-03-2013
01-01-2012 689552 817881 08-01-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 52
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
30 1 lần 60 1 lần 40 1 lần 24 1 lần 82 1 lần
36 1 lần 93 1 lần 37 1 lần 89 1 lần 53 1 lần
81 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 3 lần 2 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 3 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 2 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 3 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 1 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (3 lần) - 8 (3 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 0 (3 lần) - 3 (2 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 6 (2 lần) - 0 (2 lần) - 9 (2 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 52 vào ngày trước đó

Ngày 17-03-2019, Giải Đặc Biệt:

970452
Ngày xuất hiện Loto ĐB 52 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/03 hàng năm
21-03-2010 718910