Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 19

Ngày 21-05-2019, Giải Đặc Biệt:

008719
Ngày xuất hiện Loto ĐB 19 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
02-04-2019 381919 694679 09-04-2019
24-07-2018 773219 325220 31-07-2018
27-02-2018 837119 314395 06-03-2018
12-02-2013 877719 831366 19-02-2013
01-05-2012 84719 75188 08-05-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 19
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
79 1 lần 20 1 lần 95 1 lần 66 1 lần 88 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 2 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 2 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần)
Đuôi 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 6 (2 lần) - 2 (2 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 19 vào ngày trước đó

Ngày 21-05-2019, Giải Đặc Biệt:

008719
Ngày xuất hiện Loto ĐB 19 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 27/05 hàng năm
27-05-2014 507887