App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 14/11/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 93

Ngày 12-11-2019, Giải Đặc Biệt:

868693
Ngày xuất hiện Loto ĐB 93 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
23-04-2019 277193 540001 30-04-2019
31-01-2017 56293 88951 07-02-2017
26-02-2013 917693 980933 05-03-2013
27-11-2012 42893 19316 04-12-2012
07-02-2012 33193 78541 14-02-2012
23-11-2010 86893 22592 30-11-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 93
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
01 1 lần 51 1 lần 33 1 lần 16 1 lần 41 1 lần
92 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 3 lần 2 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 2 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 1 (3 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 6 (2 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 93 vào ngày trước đó

Ngày 12-11-2019, Giải Đặc Biệt:

868693
Ngày xuất hiện Loto ĐB 93 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 14/11 hàng năm
14-11-2017 899309