Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 27

Ngày 09-07-2019, Giải Đặc Biệt:

236927
Ngày xuất hiện Loto ĐB 27 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
04-06-2019 241027 969783 11-06-2019
08-01-2019 960127 091261 15-01-2019
05-08-2014 750827 953809 12-08-2014
04-09-2012 06027 98872 11-09-2012
03-01-2012 25027 74017 10-01-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 27
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
83 1 lần 61 1 lần 09 1 lần 72 1 lần 17 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 27 vào ngày trước đó

Ngày 09-07-2019, Giải Đặc Biệt:

236927
Ngày xuất hiện Loto ĐB 27 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/07 hàng năm
16-07-2013 720751