App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 14/11/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 96

Ngày 13-11-2019, Giải Đặc Biệt:

498496
Ngày xuất hiện Loto ĐB 96 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
19-12-2018 057496 207127 26-12-2018
18-10-2017 737996 330390 25-10-2017
21-09-2016 569496 206118 28-09-2016
17-08-2016 630596 802595 24-08-2016
17-02-2016 388696 418866 24-02-2016
04-08-2010 883296 467869 11-08-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 96
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
27 1 lần 90 1 lần 18 1 lần 95 1 lần 66 1 lần
69 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 2 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 2 lần 1 lần 3 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần) - 6 (2 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần)
Tổng 9 (3 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 96 vào ngày trước đó

Ngày 13-11-2019, Giải Đặc Biệt:

498496
Ngày xuất hiện Loto ĐB 96 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 14/11 hàng năm
14-11-2018 062470
14-11-2012 468716