Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/01/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 51

Ngày 09-01-2019, Giải Đặc Biệt:

471051
Ngày xuất hiện Loto ĐB 51 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09-01-2019 471051 128282 16-01-2019
05-09-2018 749651 354894 12-09-2018
04-04-2018 788151 261943 11-04-2018
14-06-2017 671351 820386 21-06-2017
22-02-2017 954251 498523 01-03-2017
30-11-2016 835651 559867 07-12-2016
13-04-2016 857551 300138 20-04-2016
18-11-2015 262751 628704 25-11-2015
08-04-2015 287351 302864 15-04-2015
01-01-2014 544251 670129 08-01-2014
17-04-2013 716651 226399 24-04-2013
11-04-2012 872151 608164 18-04-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 51
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
64 2 lần 82 1 lần 94 1 lần 43 1 lần 86 1 lần
23 1 lần 67 1 lần 38 1 lần 04 1 lần 29 1 lần
99 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 3 lần
1 0 lần 0 lần 2 lần
2 2 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 2 lần 2 lần
4 1 lần 4 lần 2 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 3 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 2 lần 1 lần 1 lần
9 2 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (3 lần) - 8 (2 lần) - 9 (2 lần) - 2 (2 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 4 (4 lần) - 3 (2 lần) - 9 (2 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần)
Tổng 0 (3 lần) - 3 (2 lần) - 4 (2 lần) - 1 (2 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 51 vào ngày trước đó

Ngày 09-01-2019, Giải Đặc Biệt:

471051
Ngày xuất hiện Loto ĐB 51 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/01 hàng năm
16-01-2019 128282
16-01-2013 316856