Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/03/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 05

Ngày 20-03-2019, Giải Đặc Biệt:

989705
Ngày xuất hiện Loto ĐB 05 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
19-12-2018 183405 751693 22-12-2018
20-12-2014 558705 168315 24-12-2014
27-08-2014 461705 547591 30-08-2014
05-02-2011 89705 21863 09-02-2011
24-02-2010 08905 60766 27-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 05
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
93 1 lần 15 1 lần 91 1 lần 63 1 lần 66 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 2 lần
3 0 lần 2 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 2 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 2 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần) - 6 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 05 vào ngày trước đó

Ngày 20-03-2019, Giải Đặc Biệt:

989705
Ngày xuất hiện Loto ĐB 05 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/03 hàng năm
21-03-2018 789899
21-03-2015 072677
21-03-2012 11210