App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 22/09/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 13

Ngày 21-09-2019, Giải Đặc Biệt:

865813
Ngày xuất hiện Loto ĐB 13 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
06-05-2017 759813 739572 10-05-2017
26-12-2015 055413 922500 30-12-2015
04-07-2015 896013 467814 08-07-2015
22-11-2014 035113 073354 26-11-2014
16-08-2014 113713 412290 20-08-2014
08-03-2014 583413 573319 12-03-2014
26-10-2013 340213 899800 30-10-2013
20-10-2012 68913 88066 24-10-2012
26-10-2011 62113 44770 29-10-2011
27-11-2010 23713 36251 01-12-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 13
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
00 2 lần 72 1 lần 14 1 lần 54 1 lần 90 1 lần
19 1 lần 66 1 lần 70 1 lần 51 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 4 lần 3 lần
1 2 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 2 lần 0 lần
5 2 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 2 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 1 lần 3 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần) - 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 5 (2 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 0 (4 lần) - 4 (2 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 9 (3 lần) - 0 (3 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 13 vào ngày trước đó

Ngày 21-09-2019, Giải Đặc Biệt:

865813
Ngày xuất hiện Loto ĐB 13 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 22/09 hàng năm
22-09-2018 322268
22-09-2012 97463
22-09-2010 85947