App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 18/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 45

Ngày 17-07-2019, Giải Đặc Biệt:

072745
Ngày xuất hiện Loto ĐB 45 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
01-05-2019 801345 210362 04-05-2019
12-12-2018 263545 987218 15-12-2018
13-08-2016 43045 92369 17-08-2016
19-04-2014 201445 159074 23-04-2014
05-10-2013 389245 616261 09-10-2013
14-08-2013 921845 543438 17-08-2013
03-08-2013 176545 112759 07-08-2013
25-05-2013 320645 170307 29-05-2013
12-01-2013 942145 281753 16-01-2013
22-12-2012 86345 55083 26-12-2012
21-04-2012 44945 01490 25-04-2012
06-01-2010 57445 05659 09-01-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
59 2 lần 62 1 lần 18 1 lần 69 1 lần 74 1 lần
61 1 lần 38 1 lần 07 1 lần 53 1 lần 83 1 lần
90 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 3 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 2 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 2 lần
5 3 lần 0 lần 1 lần
6 3 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 2 lần
8 1 lần 2 lần 2 lần
9 1 lần 3 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (3 lần) - 5 (3 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần)
Đuôi 9 (3 lần) - 8 (2 lần) - 3 (2 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 1 (3 lần) - 8 (2 lần) - 9 (2 lần) - 7 (2 lần) - 4 (2 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 45 vào ngày trước đó

Ngày 17-07-2019, Giải Đặc Biệt:

072745
Ngày xuất hiện Loto ĐB 45 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/07 hàng năm
18-07-2018 278959
18-07-2015 702727
18-07-2012 645067