Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 66

Ngày 18-05-2019, Giải Đặc Biệt:

375866
Ngày xuất hiện Loto ĐB 66 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
05-07-2017 510766 692216 08-07-2017
21-01-2017 63366 68197 25-01-2017
06-04-2016 05966 01971 09-04-2016
09-03-2016 133866 865402 12-03-2016
21-11-2015 244866 862446 25-11-2015
08-11-2014 998866 958037 12-11-2014
13-09-2014 477866 023282 17-09-2014
21-09-2013 170766 821678 25-09-2013
24-10-2012 88066 36808 27-10-2012
10-12-2011 43266 82788 14-12-2011
27-02-2010 60766 74892 03-03-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 66
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
16 1 lần 97 1 lần 71 1 lần 02 1 lần 46 1 lần
37 1 lần 82 1 lần 78 1 lần 08 1 lần 88 1 lần
92 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 0 lần 3 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 3 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 2 lần 2 lần
7 2 lần 2 lần 1 lần
8 2 lần 3 lần 2 lần
9 2 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần) - 7 (2 lần) - 0 (2 lần) - 8 (2 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Đuôi 2 (3 lần) - 8 (3 lần) - 6 (2 lần) - 7 (2 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (3 lần) - 6 (2 lần) - 8 (2 lần) - 7 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 66 vào ngày trước đó

Ngày 18-05-2019, Giải Đặc Biệt:

375866
Ngày xuất hiện Loto ĐB 66 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/05 hàng năm
21-05-2016 26598
21-05-2014 408893
21-05-2011 43900