App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 23/11/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 49

Ngày 20-11-2019, Giải Đặc Biệt:

201849
Ngày xuất hiện Loto ĐB 49 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
04-02-2017 01549 35473 08-02-2017
15-06-2016 98549 87559 18-06-2016
27-01-2016 916249 992843 30-01-2016
15-07-2015 021649 702727 18-07-2015
25-10-2014 262149 371923 29-10-2014
31-12-2011 76449 06848 04-01-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 49
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
73 1 lần 59 1 lần 43 1 lần 27 1 lần 23 1 lần
48 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 2 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 3 lần 0 lần
4 2 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 2 (2 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 3 (3 lần) - 9 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 49 vào ngày trước đó

Ngày 20-11-2019, Giải Đặc Biệt:

201849
Ngày xuất hiện Loto ĐB 49 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 23/11 hàng năm
23-11-2016 96018
23-11-2013 351199
23-11-2011 21906