Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/01/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 24

Ngày 12-01-2019, Giải Đặc Biệt:

950224
Ngày xuất hiện Loto ĐB 24 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
12-01-2019 950224 673475 16-01-2019
01-10-2016 89324 48070 05-10-2016
28-05-2014 125924 850975 31-05-2014
26-04-2014 150924 697657 30-04-2014
01-05-2013 149124 564370 04-05-2013
06-07-2011 64924 79719 09-07-2011
29-09-2010 08724 42831 02-10-2010
15-09-2010 56724 79519 18-09-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 24
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
75 2 lần 70 2 lần 19 2 lần 57 1 lần 31 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 3 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 2 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 4 lần 1 lần 2 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (4 lần) - 1 (2 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 5 (2 lần) - 0 (2 lần) - 9 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 2 (3 lần) - 7 (2 lần) - 0 (2 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 24 vào ngày trước đó

Ngày 12-01-2019, Giải Đặc Biệt:

950224
Ngày xuất hiện Loto ĐB 24 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/01 hàng năm
16-01-2019 673475
16-01-2016 718820
16-01-2013 281753
16-01-2010 21019