App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 17/09/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 97

Ngày 14-09-2019, Giải Đặc Biệt:

848497
Ngày xuất hiện Loto ĐB 97 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
11-05-2019 054897 857537 18-05-2019
21-07-2018 089197 102430 28-07-2018
23-05-2015 869897 546701 30-05-2015
07-07-2012 03397 28680 14-07-2012
10-09-2011 28597 62764 17-09-2011
03-09-2011 92797 28597 10-09-2011
21-05-2011 51297 91322 28-05-2011
14-05-2011 59197 51297 21-05-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
97 2 lần 37 1 lần 30 1 lần 01 1 lần 80 1 lần
64 1 lần 22 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 2 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 2 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 2 lần
7 0 lần 3 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 2 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần) - 9 (2 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 7 (3 lần) - 0 (2 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (2 lần) - 6 (2 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 97 vào ngày trước đó

Ngày 14-09-2019, Giải Đặc Biệt:

848497
Ngày xuất hiện Loto ĐB 97 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 17/09 hàng năm
17-09-2016 10420
17-09-2011 62764