Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 75

Ngày 13-07-2019, Giải Đặc Biệt:

990175
Ngày xuất hiện Loto ĐB 75 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
01-12-2018 021075 305242 08-12-2018
09-09-2017 690575 604960 16-09-2017
17-06-2017 846775 532036 24-06-2017
22-04-2017 076175 526172 29-04-2017
10-12-2016 62775 27418 17-12-2016
24-10-2015 279075 604858 31-10-2015
02-06-2012 94475 47358 09-06-2012
15-01-2011 79975 19438 22-01-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 75
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
58 2 lần 42 1 lần 60 1 lần 36 1 lần 72 1 lần
18 1 lần 38 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 2 lần 0 lần
3 2 lần 0 lần 2 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 2 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 2 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 4 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 3 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần) - 5 (2 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 8 (4 lần) - 2 (2 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 9 (3 lần) - 6 (2 lần) - 3 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 75 vào ngày trước đó

Ngày 13-07-2019, Giải Đặc Biệt:

990175
Ngày xuất hiện Loto ĐB 75 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/07 hàng năm
16-07-2016 82684
16-07-2011 64554