Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 17/11/2018

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 30

Ngày 12-11-2018, Giải Đặc Biệt:

141230
Ngày xuất hiện Loto ĐB 30 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18-06-2018 391630 582473 25-06-2018
26-03-2018 003530 267687 02-04-2018
19-02-2018 143530 970448 26-02-2018
01-12-2014 785230 611352 08-12-2014
27-01-2014 348430 704542 03-02-2014
18-02-2013 581030 074683 25-02-2013
11-06-2012 365730 091894 18-06-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 30
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
73 1 lần 87 1 lần 48 1 lần 52 1 lần 42 1 lần
83 1 lần 94 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 2 lần 1 lần
3 0 lần 2 lần 1 lần
4 2 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 2 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 8 (2 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 2 (2 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 30 vào ngày trước đó

Ngày 12-11-2018, Giải Đặc Biệt:

141230
Ngày xuất hiện Loto ĐB 30 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 17/11 hàng năm
17-11-2014 396299