Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 91

Ngày 24-05-2019, Giải Đặc Biệt:

815591
Ngày xuất hiện Loto ĐB 91 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
11-05-2018 965891 805946 18-05-2018
17-11-2017 640891 010924 24-11-2017
16-12-2016 03691 15625 23-12-2016
09-12-2016 96191 03691 16-12-2016
11-07-2014 013391 573197 18-07-2014
10-02-2012 48591 07458 17-02-2012
04-03-2011 71291 19312 11-03-2011
26-02-2010 56591 00800 05-03-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 91
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
46 1 lần 24 1 lần 25 1 lần 91 1 lần 97 1 lần
58 1 lần 12 1 lần 00 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 3 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 2 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 2 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 2 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần) - 9 (2 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (3 lần) - 6 (2 lần) - 3 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 91 vào ngày trước đó

Ngày 24-05-2019, Giải Đặc Biệt:

815591
Ngày xuất hiện Loto ĐB 91 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 27/05 hàng năm
27-05-2016 07969
27-05-2011 55849