Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/01/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 15

Ngày 11-01-2019, Giải Đặc Biệt:

035115
Ngày xuất hiện Loto ĐB 15 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
28-12-2018 874315 503204 04-01-2019
19-10-2018 462115 039647 26-10-2018
10-08-2018 217015 028920 17-08-2018
23-02-2018 414815 782110 02-03-2018
03-07-2015 944315 553614 10-07-2015
04-11-2011 21315 04370 11-11-2011
22-10-2010 18715 02609 29-10-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 15
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
04 1 lần 47 1 lần 20 1 lần 10 1 lần 14 1 lần
70 1 lần 09 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 0 lần
1 2 lần 0 lần 2 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 2 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 0 (3 lần) - 4 (2 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 15 vào ngày trước đó

Ngày 11-01-2019, Giải Đặc Biệt:

035115
Ngày xuất hiện Loto ĐB 15 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/01 hàng năm
16-01-2015 957749