Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/03/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 28

Ngày 25-03-2019, Giải Đặc Biệt:

241228
Ngày xuất hiện Loto ĐB 28 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
11-11-2017 987028 573879 13-11-2017
02-01-2016 196828 235642 04-01-2016
24-08-2015 272528 978646 29-08-2015
03-11-2014 312328 370621 08-11-2014
04-06-2012 292228 826422 09-06-2012
15-10-2011 994828 584126 17-10-2011
12-02-2011 062928 329689 14-02-2011
15-11-2010 516128 411156 20-11-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 28
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
79 1 lần 42 1 lần 46 1 lần 21 1 lần 22 1 lần
26 1 lần 89 1 lần 56 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 3 lần 2 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 2 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 3 lần 2 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (3 lần) - 4 (2 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 6 (3 lần) - 9 (2 lần) - 2 (2 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 6 (2 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 28 vào ngày trước đó

Ngày 25-03-2019, Giải Đặc Biệt:

241228
Ngày xuất hiện Loto ĐB 28 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/03 hàng năm
26-03-2018 022213
26-03-2016 809867
26-03-2012 934101
26-03-2011 576167