Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 24/01/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 63

Ngày 21-01-2019, Giải Đặc Biệt:

194963
Ngày xuất hiện Loto ĐB 63 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30-09-2017 906163 530320 02-10-2017
27-06-2016 525463 449603 02-07-2016
13-06-2016 110863 503649 18-06-2016
16-04-2016 038663 269195 18-04-2016
18-01-2016 717563 501998 23-01-2016
25-05-2015 485163 089309 30-05-2015
11-05-2015 708463 595939 16-05-2015
04-11-2013 114163 755876 09-11-2013
29-09-2012 416563 205487 01-10-2012
30-07-2012 854463 462696 04-08-2012
12-09-2011 507163 133407 17-09-2011
10-07-2010 097463 601110 12-07-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 63
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
20 1 lần 03 1 lần 49 1 lần 95 1 lần 98 1 lần
09 1 lần 39 1 lần 76 1 lần 87 1 lần 96 1 lần
07 1 lần 10 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 3 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 2 lần
6 0 lần 2 lần 0 lần
7 1 lần 2 lần 2 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 3 lần 3 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (3 lần) - 9 (3 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Đuôi 9 (3 lần) - 0 (2 lần) - 6 (2 lần) - 7 (2 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần)
Tổng 3 (3 lần) - 2 (2 lần) - 7 (2 lần) - 5 (2 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 63 vào ngày trước đó

Ngày 21-01-2019, Giải Đặc Biệt:

194963
Ngày xuất hiện Loto ĐB 63 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 24/01 hàng năm
24-01-2015 017691
24-01-2011 121498