Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 14/11/2018

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 54

Ngày 12-11-2018, Giải Đặc Biệt:

567054
Ngày xuất hiện Loto ĐB 54 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
12-08-2017 686154 791803 14-08-2017
01-09-2014 395554 887125 06-09-2014
30-11-2013 733954 745409 02-12-2013
21-05-2012 045054 074523 26-05-2012
20-08-2011 116454 053367 22-08-2011
23-10-2010 841154 596677 25-10-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 54
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
03 1 lần 25 1 lần 09 1 lần 23 1 lần 67 1 lần
77 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 2 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 2 lần 2 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 2 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần) - 2 (2 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 7 (2 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 3 (2 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 54 vào ngày trước đó

Ngày 12-11-2018, Giải Đặc Biệt:

567054
Ngày xuất hiện Loto ĐB 54 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 14/11 hàng năm
14-11-2016 003357
14-11-2015 693727
14-11-2011 069147