Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/01/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 31

Ngày 12-01-2019, Giải Đặc Biệt:

967531
Ngày xuất hiện Loto ĐB 31 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
29-12-2018 576831 406311 05-01-2019
09-12-2017 760731 664187 16-12-2017
12-01-2013 819531 570051 19-01-2013
14-07-2012 781831 917322 21-07-2012
31-03-2012 300231 974717 07-04-2012
08-01-2011 318531 141405 15-01-2011
06-03-2010 972431 507317 13-03-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 31
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
17 2 lần 11 1 lần 87 1 lần 51 1 lần 22 1 lần
05 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 3 lần 2 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 2 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 3 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 2 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (3 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 7 (3 lần) - 1 (2 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 5 (2 lần) - 8 (2 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 31 vào ngày trước đó

Ngày 12-01-2019, Giải Đặc Biệt:

967531
Ngày xuất hiện Loto ĐB 31 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/01 hàng năm
16-01-2016 652579
16-01-2010 177079