Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 42

Ngày 25-05-2019, Giải Đặc Biệt:

567442
Ngày xuất hiện Loto ĐB 42 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
22-09-2018 861942 287788 29-09-2018
03-06-2017 358442 477611 10-06-2017
03-12-2016 985142 937740 10-12-2016
12-12-2015 235442 447193 19-12-2015
03-01-2015 300942 042161 10-01-2015
05-10-2013 679442 161406 12-10-2013
10-08-2013 068942 938297 17-08-2013
15-12-2012 443242 586988 22-12-2012
19-05-2012 523042 816612 26-05-2012
12-02-2011 225042 611195 19-02-2011
29-01-2011 750242 212669 05-02-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 42
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
88 2 lần 11 1 lần 40 1 lần 93 1 lần 61 1 lần
06 1 lần 97 1 lần 12 1 lần 95 1 lần 69 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 2 lần 2 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 2 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 2 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 2 lần 1 lần 4 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 2 lần 2 lần 0 lần
9 3 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần) - 8 (2 lần) - 1 (2 lần) - 6 (2 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 8 (2 lần) - 1 (2 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 4 (0 lần)
Tổng 6 (4 lần) - 2 (2 lần) - 4 (2 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 42 vào ngày trước đó

Ngày 25-05-2019, Giải Đặc Biệt:

567442
Ngày xuất hiện Loto ĐB 42 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 27/05 hàng năm
27-05-2017 575776