App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 23/11/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 88

Ngày 17-11-2019, Giải Đặc Biệt:

238888
Ngày xuất hiện Loto ĐB 88 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
11-11-2018 472488 807683 18-11-2018
04-02-2018 681688 493457 11-02-2018
10-12-2017 044788 785294 17-12-2017
23-10-2016 890088 779012 30-10-2016
12-06-2016 778588 290972 19-06-2016
24-04-2016 124688 957704 01-05-2016
04-01-2015 142988 942050 11-01-2015
11-12-2011 468688 336420 18-12-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 88
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
83 1 lần 57 1 lần 94 1 lần 12 1 lần 72 1 lần
04 1 lần 50 1 lần 20 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 2 lần 2 lần
3 0 lần 1 lần 2 lần
4 0 lần 2 lần 1 lần
5 2 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (2 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần)
Đuôi 4 (2 lần) - 2 (2 lần) - 0 (2 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 3 (2 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 88 vào ngày trước đó

Ngày 17-11-2019, Giải Đặc Biệt:

238888
Ngày xuất hiện Loto ĐB 88 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 23/11 hàng năm
23-11-2014 146619