Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/03/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 94

Ngày 24-03-2019, Giải Đặc Biệt:

991294
Ngày xuất hiện Loto ĐB 94 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
17-12-2017 785294 356042 24-12-2017
05-04-2015 305594 568727 12-04-2015
28-09-2014 977294 302572 05-10-2014
30-03-2014 898194 856232 06-04-2014
30-12-2012 317094 526613 06-01-2013
19-06-2011 063694 790306 26-06-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 94
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
42 1 lần 27 1 lần 72 1 lần 32 1 lần 13 1 lần
06 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 3 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 2 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 2 (3 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 6 (2 lần) - 9 (2 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 94 vào ngày trước đó

Ngày 24-03-2019, Giải Đặc Biệt:

991294
Ngày xuất hiện Loto ĐB 94 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/03 hàng năm
26-03-2017 431817