App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 22/09/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09

Ngày 15-09-2019, Giải Đặc Biệt:

640409
Ngày xuất hiện Loto ĐB 09 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
25-06-2017 699709 521485 02-07-2017
10-07-2016 490809 403080 17-07-2016
16-08-2015 269309 304408 23-08-2015
21-09-2014 936809 977294 28-09-2014
27-07-2014 362309 795651 03-08-2014
30-05-2010 078109 435793 06-06-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
85 1 lần 80 1 lần 08 1 lần 94 1 lần 51 1 lần
93 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 2 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 2 lần 1 lần 2 lần
9 2 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần) - 9 (2 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 3 (2 lần) - 8 (2 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 09 vào ngày trước đó

Ngày 15-09-2019, Giải Đặc Biệt:

640409
Ngày xuất hiện Loto ĐB 09 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 22/09 hàng năm
22-09-2013 327800