Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/03/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 97

Ngày 20-03-2019, Giải Đặc Biệt:

937797
Ngày xuất hiện Loto ĐB 97 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
17-03-2019 666497 937797 20-03-2019
25-04-2018 990697 751808 29-04-2018
04-04-2018 794097 452080 08-04-2018
05-11-2017 597697 624283 08-11-2017
03-05-2017 867097 193540 07-05-2017
07-02-2016 258097 254690 10-02-2016
31-12-2014 408497 849565 04-01-2015
22-10-2014 683397 809230 26-10-2014
28-09-2014 110597 100012 01-10-2014
13-08-2014 279597 582962 17-08-2014
31-07-2013 505897 723062 04-08-2013
10-03-2013 887697 503874 13-03-2013
01-08-2010 15797 60303 04-08-2010
27-01-2010 41797 74838 31-01-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
62 2 lần 97 1 lần 08 1 lần 80 1 lần 83 1 lần
40 1 lần 90 1 lần 65 1 lần 30 1 lần 12 1 lần
74 1 lần 03 1 lần 38 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 4 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 4 lần
2 0 lần 3 lần 0 lần
3 2 lần 2 lần 3 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 3 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 2 lần 2 lần 4 lần
9 2 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (3 lần) - 9 (2 lần) - 0 (2 lần) - 8 (2 lần) - 3 (2 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần)
Đuôi 0 (4 lần) - 2 (3 lần) - 8 (2 lần) - 3 (2 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 8 (4 lần) - 1 (4 lần) - 3 (3 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 97 vào ngày trước đó

Ngày 20-03-2019, Giải Đặc Biệt:

937797
Ngày xuất hiện Loto ĐB 97 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/03 hàng năm
21-03-2018 921003
21-03-2012 27507
21-03-2010 39061