Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 56

Ngày 19-05-2019, Giải Đặc Biệt:

111256
Ngày xuất hiện Loto ĐB 56 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
28-05-2017 802856 485060 31-05-2017
27-09-2015 841856 589783 30-09-2015
19-04-2015 355256 053373 22-04-2015
21-08-2011 30656 16445 24-08-2011
25-08-2010 05556 76612 29-08-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 56
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
60 1 lần 83 1 lần 73 1 lần 45 1 lần 12 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 56 vào ngày trước đó

Ngày 19-05-2019, Giải Đặc Biệt:

111256
Ngày xuất hiện Loto ĐB 56 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/05 hàng năm
21-05-2017 969479
21-05-2014 819145