App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 22/09/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 00

Ngày 18-09-2019, Giải Đặc Biệt:

038400
Ngày xuất hiện Loto ĐB 00 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
17-06-2018 934400 505229 20-06-2018
08-10-2014 504600 539061 12-10-2014
18-09-2013 654200 246908 22-09-2013
09-12-2012 18800 583472 12-12-2012
22-09-2010 86500 35594 26-09-2010
11-07-2010 58900 23741 14-07-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
29 1 lần 61 1 lần 08 1 lần 72 1 lần 94 1 lần
41 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 1 (2 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 00 vào ngày trước đó

Ngày 18-09-2019, Giải Đặc Biệt:

038400
Ngày xuất hiện Loto ĐB 00 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 22/09 hàng năm
22-09-2013 246908
22-09-2010 86500