Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/01/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 22

Ngày 13-01-2019, Giải Đặc Biệt:

963722
Ngày xuất hiện Loto ĐB 22 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
13-01-2019 963722 600020 16-01-2019
03-10-2018 968722 513166 07-10-2018
02-08-2017 771622 385965 06-08-2017
23-07-2017 627922 736649 26-07-2017
05-04-2017 390522 897193 09-04-2017
18-05-2016 77922 37815 22-05-2016
06-05-2015 823122 705539 10-05-2015
07-07-2013 833222 532076 10-07-2013
05-06-2013 714022 959502 09-06-2013
21-04-2013 921522 363919 24-04-2013
12-09-2012 257922 98554 16-09-2012
13-06-2012 32022 22649 17-06-2012
25-12-2011 97722 08823 28-12-2011
21-04-2010 03122 98635 25-04-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 22
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
49 2 lần 20 1 lần 66 1 lần 65 1 lần 93 1 lần
15 1 lần 39 1 lần 76 1 lần 02 1 lần 19 1 lần
54 1 lần 23 1 lần 35 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 1 lần
1 2 lần 0 lần 1 lần
2 2 lần 1 lần 5 lần
3 2 lần 2 lần 3 lần
4 2 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 3 lần 1 lần
6 2 lần 2 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 4 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần) - 6 (2 lần) - 4 (2 lần) - 1 (2 lần) - 3 (2 lần) - 9 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 9 (4 lần) - 5 (3 lần) - 6 (2 lần) - 3 (2 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 2 (5 lần) - 3 (3 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 22 vào ngày trước đó

Ngày 13-01-2019, Giải Đặc Biệt:

963722
Ngày xuất hiện Loto ĐB 22 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/01 hàng năm
16-01-2019 600020
16-01-2013 095465
16-01-2011 78030