Thống kê 2 số cuối XSKT Thống kê đặc biệt tuần XSKT
Thống kê tần số nhịp XSKT Thống kê tần suất loto XSKT
Tần suất cặp loto XSKT Thống kê lô gan XSKT
Đầu đuôi loto XSKT Thống kê theo tổng XSKT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 63

Ngày 14-07-2019, Giải Đặc Biệt:

779763
Ngày xuất hiện Loto ĐB 63 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
24-04-2016 750363 95980 01-05-2016
01-03-2015 039463 046468 08-03-2015
01-12-2013 977063 808757 08-12-2013
26-12-2010 06963 43819 02-01-2011
25-04-2010 40563 46447 02-05-2010
14-02-2010 67963 38019 21-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 63
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
19 2 lần 80 1 lần 68 1 lần 57 1 lần 47 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 2 lần
1 2 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 2 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 7 (2 lần) - 9 (2 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 0 (2 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 63 vào ngày trước đó

Ngày 14-07-2019, Giải Đặc Biệt:

779763
Ngày xuất hiện Loto ĐB 63 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/07 hàng năm
16-07-2017 284295