Thống kê 2 số cuối XSKT Thống kê đặc biệt tuần XSKT
Thống kê tần số nhịp XSKT Thống kê tần suất loto XSKT
Tần suất cặp loto XSKT Thống kê lô gan XSKT
Đầu đuôi loto XSKT Thống kê theo tổng XSKT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/03/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 77

Ngày 17-03-2019, Giải Đặc Biệt:

740177
Ngày xuất hiện Loto ĐB 77 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
14-10-2018 456577 224059 21-10-2018
18-03-2018 621377 481949 25-03-2018
28-02-2016 760277 534934 06-03-2016
18-05-2014 346477 053934 25-05-2014
28-07-2013 026577 739594 04-08-2013
14-08-2011 35477 98472 21-08-2011
26-09-2010 62477 71819 03-10-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 77
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
34 2 lần 59 1 lần 49 1 lần 94 1 lần 72 1 lần
19 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 2 lần 0 lần 2 lần
4 1 lần 3 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 2 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 3 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 9 (3 lần) - 4 (3 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 7 (2 lần) - 3 (2 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 77 vào ngày trước đó

Ngày 17-03-2019, Giải Đặc Biệt:

740177
Ngày xuất hiện Loto ĐB 77 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/03 hàng năm
21-03-2010 93098