App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 14/11/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 08

Ngày 09-11-2019, Giải Đặc Biệt:

051708
Ngày xuất hiện Loto ĐB 08 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09-03-2019 096908 270020 16-03-2019
13-01-2018 527008 031091 20-01-2018
26-08-2017 657608 103961 02-09-2017
20-06-2015 030308 173846 27-06-2015
25-10-2014 266008 725046 01-11-2014
06-09-2014 292308 359345 13-09-2014
22-03-2014 134508 639900 29-03-2014
06-08-2011 962008 824464 13-08-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 08
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
46 2 lần 20 1 lần 91 1 lần 61 1 lần 45 1 lần
00 1 lần 64 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 5 lần
1 0 lần 2 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 3 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 2 lần 2 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (3 lần) - 6 (2 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 6 (2 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (5 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 08 vào ngày trước đó

Ngày 09-11-2019, Giải Đặc Biệt:

051708
Ngày xuất hiện Loto ĐB 08 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 14/11 hàng năm
14-11-2015 927005