Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/03/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 20

Ngày 16-03-2019, Giải Đặc Biệt:

270020
Ngày xuất hiện Loto ĐB 20 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
04-11-2017 581420 030563 11-11-2017
23-05-2015 964420 580945 30-05-2015
22-09-2012 546720 333350 29-09-2012
16-06-2012 966120 472257 23-06-2012
12-11-2011 714620 062955 19-11-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 20
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
63 1 lần 45 1 lần 50 1 lần 57 1 lần 55 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 3 lần 2 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 5 (3 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 5 (2 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 20 vào ngày trước đó

Ngày 16-03-2019, Giải Đặc Biệt:

270020
Ngày xuất hiện Loto ĐB 20 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/03 hàng năm
21-03-2015 763358