Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 06

Ngày 13-07-2019, Giải Đặc Biệt:

122006
Ngày xuất hiện Loto ĐB 06 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
16-09-2017 564706 265864 23-09-2017
22-10-2016 975106 757422 29-10-2016
30-04-2016 786206 548228 07-05-2016
07-11-2015 733806 927005 14-11-2015
16-05-2015 804406 964420 23-05-2015
21-02-2015 686806 785261 28-02-2015
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
64 1 lần 22 1 lần 28 1 lần 05 1 lần 20 1 lần
61 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 2 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 3 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 2 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (3 lần) - 6 (2 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (2 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 06 vào ngày trước đó

Ngày 13-07-2019, Giải Đặc Biệt:

122006
Ngày xuất hiện Loto ĐB 06 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/07 hàng năm
16-07-2016 306757
16-07-2011 842924