App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 14/11/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 05

Ngày 08-11-2019, Giải Đặc Biệt:

418005
Ngày xuất hiện Loto ĐB 05 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
14-06-2019 438905 369268 21-06-2019
24-05-2019 068705 190035 31-05-2019
10-05-2019 609305 078627 17-05-2019
26-10-2018 928305 659229 02-11-2018
21-04-2017 288805 555461 28-04-2017
27-04-2012 30205 55412 04-05-2012
03-06-2011 74605 85418 10-06-2011
28-01-2011 41705 81393 04-02-2011
10-12-2010 36705 52964 17-12-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 05
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
68 1 lần 35 1 lần 27 1 lần 29 1 lần 61 1 lần
12 1 lần 18 1 lần 93 1 lần 64 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 3 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 2 lần 1 lần
9 1 lần 1 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (3 lần) - 2 (2 lần) - 1 (2 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 8 (2 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 05 vào ngày trước đó

Ngày 08-11-2019, Giải Đặc Biệt:

418005
Ngày xuất hiện Loto ĐB 05 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 14/11 hàng năm
14-11-2014 064547