Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 66

Ngày 12-07-2019, Giải Đặc Biệt:

979766
Ngày xuất hiện Loto ĐB 66 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
22-09-2017 636066 780699 29-09-2017
07-07-2017 650366 897842 14-07-2017
09-09-2016 88966 61429 16-09-2016
06-11-2015 678966 962503 13-11-2015
14-02-2014 657966 436035 21-02-2014
10-02-2012 20966 67457 17-02-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 66
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
99 1 lần 42 1 lần 29 1 lần 03 1 lần 35 1 lần
57 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 2 lần
9 1 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 9 (2 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 8 (2 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 66 vào ngày trước đó

Ngày 12-07-2019, Giải Đặc Biệt:

979766
Ngày xuất hiện Loto ĐB 66 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/07 hàng năm
16-07-2010 04542