Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/01/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 81

Ngày 11-01-2019, Giải Đặc Biệt:

721281
Ngày xuất hiện Loto ĐB 81 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
17-11-2017 292381 116394 24-11-2017
20-05-2016 35081 36388 27-05-2016
15-04-2016 68281 24357 22-04-2016
22-02-2013 253981 005900 01-03-2013
26-03-2010 68081 37883 02-04-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 81
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
94 1 lần 88 1 lần 57 1 lần 00 1 lần 83 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 2 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 81 vào ngày trước đó

Ngày 11-01-2019, Giải Đặc Biệt:

721281
Ngày xuất hiện Loto ĐB 81 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/01 hàng năm
16-01-2015 510916