Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/03/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 38

Ngày 18-03-2019, Giải Đặc Biệt:

291738
Ngày xuất hiện Loto ĐB 38 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03-09-2018 347938 070681 10-09-2018
02-04-2018 952938 262641 09-04-2018
12-03-2018 096438 579483 19-03-2018
13-06-2016 89038 41640 20-06-2016
18-05-2015 998838 939594 25-05-2015
27-05-2013 690038 510184 03-06-2013
09-01-2012 35638 07240 16-01-2012
21-11-2011 29238 97683 28-11-2011
04-07-2011 65138 20810 11-07-2011
12-07-2010 54238 86535 19-07-2010
22-03-2010 61238 39786 29-03-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 38
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
83 2 lần 40 2 lần 81 1 lần 41 1 lần 94 1 lần
84 1 lần 10 1 lần 35 1 lần 86 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 3 lần 0 lần
1 1 lần 2 lần 3 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 2 lần 1 lần
4 3 lần 2 lần 3 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 5 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (5 lần) - 4 (3 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 0 (3 lần) - 1 (2 lần) - 3 (2 lần) - 4 (2 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (3 lần) - 4 (3 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 38 vào ngày trước đó

Ngày 18-03-2019, Giải Đặc Biệt:

291738
Ngày xuất hiện Loto ĐB 38 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/03 hàng năm
21-03-2016 834562
21-03-2011 51393