Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 31

Ngày 20-05-2019, Giải Đặc Biệt:

809931
Ngày xuất hiện Loto ĐB 31 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
04-03-2019 551931 591499 11-03-2019
27-03-2017 43531 085314 03-04-2017
15-08-2016 41231 04940 22-08-2016
05-01-2015 880331 221380 12-01-2015
20-02-2012 30731 41937 27-02-2012
26-12-2011 70031 81764 02-01-2012
10-01-2011 02231 59960 17-01-2011
15-03-2010 23931 61238 22-03-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 31
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
99 1 lần 14 1 lần 40 1 lần 80 1 lần 37 1 lần
64 1 lần 60 1 lần 38 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 3 lần 2 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 2 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 2 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 2 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 2 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần) - 6 (2 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 0 (3 lần) - 4 (2 lần) - 9 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 8 (2 lần) - 0 (2 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 31 vào ngày trước đó

Ngày 20-05-2019, Giải Đặc Biệt:

809931
Ngày xuất hiện Loto ĐB 31 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 27/05 hàng năm
27-05-2013 690038