Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 56

Ngày 21-05-2019, Giải Đặc Biệt:

384056
Ngày xuất hiện Loto ĐB 56 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
27-02-2018 736456 217867 06-03-2018
21-03-2017 56056 06227 28-03-2017
08-11-2016 21056 29089 15-11-2016
14-06-2016 32556 97291 21-06-2016
09-12-2014 277256 931714 16-12-2014
01-04-2014 900356 098575 08-04-2014
01-03-2011 93156 52044 08-03-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 56
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
67 1 lần 27 1 lần 89 1 lần 91 1 lần 14 1 lần
75 1 lần 44 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 2 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 2 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần)
Đuôi 7 (2 lần) - 4 (2 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 56 vào ngày trước đó

Ngày 21-05-2019, Giải Đặc Biệt:

384056
Ngày xuất hiện Loto ĐB 56 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 27/05 hàng năm
27-05-2014 541235