App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 17/09/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 86

Ngày 14-09-2019, Giải Đặc Biệt:

506786
Ngày xuất hiện Loto ĐB 86 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
23-02-2019 192586 013504 02-03-2019
09-02-2019 667786 149913 16-02-2019
25-08-2018 777986 933779 01-09-2018
04-08-2018 624586 066025 11-08-2018
23-12-2017 391986 797584 30-12-2017
16-09-2017 434486 733951 23-09-2017
07-11-2015 748786 926807 14-11-2015
29-12-2012 04686 209529 05-01-2013
08-09-2012 78086 80297 15-09-2012
25-08-2012 40986 24213 01-09-2012
16-01-2010 85286 11441 23-01-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 86
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
13 2 lần 04 1 lần 79 1 lần 25 1 lần 84 1 lần
51 1 lần 07 1 lần 29 1 lần 97 1 lần 41 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 0 lần 0 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 2 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 2 lần 0 lần
4 1 lần 2 lần 3 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 3 lần
7 1 lần 2 lần 2 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 2 (2 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần)
Đuôi 4 (2 lần) - 3 (2 lần) - 9 (2 lần) - 1 (2 lần) - 7 (2 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 4 (3 lần) - 6 (3 lần) - 7 (2 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 86 vào ngày trước đó

Ngày 14-09-2019, Giải Đặc Biệt:

506786
Ngày xuất hiện Loto ĐB 86 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 17/09 hàng năm
17-09-2016 73447
17-09-2011 25942