Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 81

Ngày 13-07-2019, Giải Đặc Biệt:

697981
Ngày xuất hiện Loto ĐB 81 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15-09-2018 899881 170204 22-09-2018
03-02-2018 964081 015943 10-02-2018
13-01-2018 013081 111792 20-01-2018
14-10-2017 371781 400872 21-10-2017
02-01-2016 017281 587744 09-01-2016
22-11-2014 269781 163613 06-12-2014
20-10-2012 43981 98828 27-10-2012
22-05-2010 47381 48739 29-05-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 81
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
04 1 lần 43 1 lần 92 1 lần 72 1 lần 44 1 lần
13 1 lần 28 1 lần 39 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 2 lần 0 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 4 (2 lần) - 3 (2 lần) - 2 (2 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 4 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 81 vào ngày trước đó

Ngày 13-07-2019, Giải Đặc Biệt:

697981
Ngày xuất hiện Loto ĐB 81 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/07 hàng năm
16-07-2016 67482
16-07-2011 60633