Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/03/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 51

Ngày 16-03-2019, Giải Đặc Biệt:

028951
Ngày xuất hiện Loto ĐB 51 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
28-04-2018 448851 221291 05-05-2018
23-09-2017 733951 849231 30-09-2017
09-04-2016 85651 56778 16-04-2016
03-10-2015 071151 578556 10-10-2015
13-10-2012 88651 43981 20-10-2012
18-08-2012 28451 40986 25-08-2012
27-08-2011 55951 92684 03-09-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 51
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
91 1 lần 31 1 lần 78 1 lần 56 1 lần 81 1 lần
86 1 lần 84 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 3 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 2 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 2 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 3 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (3 lần) - 9 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần)
Đuôi 1 (3 lần) - 6 (2 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 4 (2 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 51 vào ngày trước đó

Ngày 16-03-2019, Giải Đặc Biệt:

028951
Ngày xuất hiện Loto ĐB 51 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/03 hàng năm
21-03-2015 221923