App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 14/11/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 06

Ngày 09-11-2019, Giải Đặc Biệt:

734206
Ngày xuất hiện Loto ĐB 06 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
27-07-2019 685606 933621 03-08-2019
02-09-2017 399406 312912 09-09-2017
21-11-2015 256806 084740 28-11-2015
19-09-2015 583406 592390 26-09-2015
07-07-2012 82606 82499 14-07-2012
23-06-2012 80906 02197 30-06-2012
20-08-2011 00406 55951 27-08-2011
07-05-2011 68806 07117 14-05-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
21 1 lần 12 1 lần 40 1 lần 90 1 lần 99 1 lần
97 1 lần 51 1 lần 17 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 2 lần 0 lần
1 2 lần 2 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 2 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 2 lần
7 0 lần 2 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 2 lần
9 3 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần) - 1 (2 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 1 (2 lần) - 0 (2 lần) - 7 (2 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 3 (2 lần) - 8 (2 lần) - 6 (2 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào chủ nhật sau khi ra 06 vào ngày trước đó

Ngày 09-11-2019, Giải Đặc Biệt:

734206
Ngày xuất hiện Loto ĐB 06 Loto ĐB ngày tiếp theo - chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 14/11 hàng năm
14-11-2015 926807