Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/06/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 91

Ngày 20-06-2019, Giải Đặc Biệt:

752291
Ngày xuất hiện Loto ĐB 91 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09-02-2017 48991 03734 16-02-2017
23-06-2016 14791 50315 30-06-2016
19-02-2015 514091 228327 26-02-2015
12-06-2014 390991 971576 19-06-2014
09-02-2012 29091 66948 16-02-2012
16-06-2011 32591 25551 23-06-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 91
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
34 1 lần 15 1 lần 27 1 lần 76 1 lần 48 1 lần
51 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 2 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 6 (2 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 91 vào ngày trước đó

Ngày 20-06-2019, Giải Đặc Biệt:

752291
Ngày xuất hiện Loto ĐB 91 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/06 hàng năm
21-06-2018 716224
21-06-2012 43422