Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 11/12/2018

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 84

Ngày 06-12-2018, Giải Đặc Biệt:

636884
Ngày xuất hiện Loto ĐB 84 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
12-01-2017 31984 08373 19-01-2017
17-11-2016 05784 14947 24-11-2016
13-12-2012 939584 912880 20-12-2012
08-11-2012 689484 885677 15-11-2012
27-01-2011 39884 45751 03-02-2011
21-01-2010 29584 87185 28-01-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 84
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
73 1 lần 47 1 lần 80 1 lần 77 1 lần 51 1 lần
85 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 2 lần 2 lần 0 lần
8 2 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần) - 8 (2 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 7 (2 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 84 vào ngày trước đó

Ngày 06-12-2018, Giải Đặc Biệt:

636884
Ngày xuất hiện Loto ĐB 84 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 11/12 hàng năm
11-12-2014 725405