Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/11/2018

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09

Ngày 14-11-2018, Giải Đặc Biệt:

015409
Ngày xuất hiện Loto ĐB 09 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09-05-2018 887709 588943 16-05-2018
11-04-2018 250109 018989 18-04-2018
15-03-2017 079109 119197 22-03-2017
02-12-2015 420609 209247 09-12-2015
22-12-2010 720609 072254 29-12-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
43 1 lần 89 1 lần 97 1 lần 47 1 lần 54 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 2 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 2 lần 2 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 7 (2 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 7 (2 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 09 vào ngày trước đó

Ngày 14-11-2018, Giải Đặc Biệt:

015409
Ngày xuất hiện Loto ĐB 09 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/11 hàng năm
16-11-2016 843770
16-11-2011 617676