Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 36

Ngày 22-05-2019, Giải Đặc Biệt:

390536
Ngày xuất hiện Loto ĐB 36 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
05-04-2017 942736 091569 12-04-2017
25-01-2017 269836 024283 01-02-2017
24-02-2016 675136 996844 02-03-2016
09-07-2014 758836 775292 16-07-2014
19-03-2014 982136 739441 26-03-2014
08-05-2013 194236 587055 15-05-2013
13-02-2013 787736 064026 20-02-2013
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 36
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
69 1 lần 83 1 lần 44 1 lần 92 1 lần 41 1 lần
55 1 lần 26 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 2 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 1 lần 2 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 2 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 9 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 5 (2 lần) - 1 (2 lần) - 8 (2 lần) - 0 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 36 vào ngày trước đó

Ngày 22-05-2019, Giải Đặc Biệt:

390536
Ngày xuất hiện Loto ĐB 36 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/05 hàng năm
26-05-2010 677462