Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/03/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 56

Ngày 20-03-2019, Giải Đặc Biệt:

705456
Ngày xuất hiện Loto ĐB 56 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
24-10-2018 144856 361451 31-10-2018
26-10-2016 191856 900130 02-11-2016
04-11-2015 297256 195924 11-11-2015
25-03-2015 170156 512460 01-04-2015
20-03-2013 730556 876460 27-03-2013
09-01-2013 814456 365289 16-01-2013
03-03-2010 284256 172229 10-03-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 56
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
60 2 lần 51 1 lần 30 1 lần 24 1 lần 89 1 lần
29 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 3 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 2 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 2 lần 0 lần 4 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần) - 6 (2 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 0 (3 lần) - 9 (2 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 6 (4 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 56 vào ngày trước đó

Ngày 20-03-2019, Giải Đặc Biệt:

705456
Ngày xuất hiện Loto ĐB 56 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/03 hàng năm
26-03-2014 739441