App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTG Thống kê đặc biệt tuần XSTG
Thống kê tần số nhịp XSTG Thống kê tần suất loto XSTG
Tần suất cặp loto XSTG Thống kê lô gan XSTG
Đầu đuôi loto XSTG Thống kê theo tổng XSTG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 24/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 01

Ngày 21-07-2019, Giải Đặc Biệt:

211301
Ngày xuất hiện Loto ĐB 01 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09-04-2017 254901 106599 16-04-2017
29-01-2017 326801 343365 05-02-2017
21-08-2016 322001 891251 28-08-2016
14-02-2016 233801 090147 21-02-2016
08-02-2015 202501 180853 15-02-2015
13-04-2014 687701 953177 20-04-2014
10-10-2010 312501 061071 17-10-2010
11-04-2010 616901 403075 18-04-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 01
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
99 1 lần 65 1 lần 51 1 lần 47 1 lần 53 1 lần
77 1 lần 71 1 lần 75 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 2 lần 2 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 2 lần 2 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 3 lần 2 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 3 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (3 lần) - 5 (2 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 1 (2 lần) - 5 (2 lần) - 7 (2 lần) - 9 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 8 (3 lần) - 1 (2 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 01 vào ngày trước đó

Ngày 21-07-2019, Giải Đặc Biệt:

211301
Ngày xuất hiện Loto ĐB 01 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 24/07 hàng năm
24-07-2016 871295
24-07-2011 565063