Thống kê 2 số cuối XSTG Thống kê đặc biệt tuần XSTG
Thống kê tần số nhịp XSTG Thống kê tần suất loto XSTG
Tần suất cặp loto XSTG Thống kê lô gan XSTG
Đầu đuôi loto XSTG Thống kê theo tổng XSTG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/01/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 63

Ngày 13-01-2019, Giải Đặc Biệt:

952263
Ngày xuất hiện Loto ĐB 63 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09-12-2018 921563 073524 16-12-2018
24-12-2017 554363 890656 31-12-2017
18-10-2015 499163 903561 25-10-2015
24-07-2011 565063 875227 31-07-2011
26-12-2010 009163 600790 02-01-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 63
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
24 1 lần 56 1 lần 61 1 lần 27 1 lần 90 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 2 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 63 vào ngày trước đó

Ngày 13-01-2019, Giải Đặc Biệt:

952263
Ngày xuất hiện Loto ĐB 63 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/01 hàng năm
16-01-2011 185668