Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/01/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 39

Ngày 10-01-2019, Giải Đặc Biệt:

238939
Ngày xuất hiện Loto ĐB 39 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
24-09-2015 638739 209424 01-10-2015
19-09-2013 116239 834608 26-09-2013
09-05-2013 336439 349007 16-05-2013
05-04-2012 743839 463678 12-04-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 39
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
24 1 lần 08 1 lần 07 1 lần 78 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 2 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 8 (2 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 39 vào ngày trước đó

Ngày 10-01-2019, Giải Đặc Biệt:

238939
Ngày xuất hiện Loto ĐB 39 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/01 hàng năm
16-01-2014 068341