Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 26/03/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 48

Ngày 21-03-2019, Giải Đặc Biệt:

818548
Ngày xuất hiện Loto ĐB 48 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
11-10-2018 312948 974218 18-10-2018
18-05-2017 691148 420703 25-05-2017
04-05-2017 319548 250494 11-05-2017
07-08-2014 647648 043664 14-08-2014
10-04-2014 302848 120753 17-04-2014
21-02-2013 789248 233789 28-02-2013
28-10-2010 492748 636803 04-11-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 48
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
03 2 lần 18 1 lần 94 1 lần 64 1 lần 53 1 lần
89 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 3 lần 3 lần
4 0 lần 2 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 3 (3 lần) - 4 (2 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 3 (3 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 48 vào ngày trước đó

Ngày 21-03-2019, Giải Đặc Biệt:

818548
Ngày xuất hiện Loto ĐB 48 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/03 hàng năm
26-03-2015 174028