Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 22/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 69

Ngày 16-05-2019, Giải Đặc Biệt:

154469
Ngày xuất hiện Loto ĐB 69 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15-11-2018 282969 693372 22-11-2018
05-10-2017 794569 935598 12-10-2017
02-02-2017 007969 744772 09-02-2017
23-01-2014 511969 867889 30-01-2014
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 69
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
72 2 lần 98 1 lần 89 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 2 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 2 lần 0 lần 2 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 1 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần) - 9 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 7 (2 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 69 vào ngày trước đó

Ngày 16-05-2019, Giải Đặc Biệt:

154469
Ngày xuất hiện Loto ĐB 69 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 22/05 hàng năm
22-05-2014 016067