App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 21/09/2019 - Thống kê XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 34

Ngày 16-09-2019, Giải Đặc Biệt:

144734
Ngày xuất hiện Loto ĐB 34 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
01-06-2015 171834 167296 08-06-2015
26-09-2011 43234 83842 03-10-2011
27-06-2011 57534 98329 04-07-2011
16-05-2011 10534 73560 23-05-2011
02-08-2010 00234 13308 09-08-2010
01-02-2010 79834 35163 08-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 34
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
96 1 lần 42 1 lần 29 1 lần 60 1 lần 08 1 lần
63 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 2 lần 1 lần 2 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (2 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 6 (2 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 3 sau khi ra 34 vào ngày trước đó

Ngày 16-09-2019, Giải Đặc Biệt:

144734
Ngày xuất hiện Loto ĐB 34 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 21/09 hàng năm
21-09-2015 625973