Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 16/07/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 57

Ngày 12-07-2019, Giải Đặc Biệt:

940657
Ngày xuất hiện Loto ĐB 57 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26-04-2019 359857 263732 03-05-2019
14-02-2014 023957 891576 21-02-2014
24-05-2013 404557 016858 31-05-2013
07-12-2012 206757 899814 14-12-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 57
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
32 1 lần 76 1 lần 58 1 lần 14 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 2 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 2 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 5 (2 lần) - 3 (2 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 57 vào ngày trước đó

Ngày 12-07-2019, Giải Đặc Biệt:

940657
Ngày xuất hiện Loto ĐB 57 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 16/07 hàng năm
16-07-2010 582147