Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/05/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 17

Ngày 24-05-2019, Giải Đặc Biệt:

111717
Ngày xuất hiện Loto ĐB 17 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
01-06-2018 964617 352720 08-06-2018
18-05-2018 014217 934328 25-05-2018
15-12-2017 849517 926400 22-12-2017
24-11-2017 911717 215595 01-12-2017
18-08-2017 435817 273825 25-08-2017
30-06-2017 505417 974193 07-07-2017
23-08-2013 184217 276024 30-08-2013
21-12-2012 405517 713983 28-12-2012
28-09-2012 579817 775634 05-10-2012
18-03-2011 544517 140542 25-03-2011
26-11-2010 787217 885039 03-12-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 17
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
20 1 lần 28 1 lần 00 1 lần 95 1 lần 25 1 lần
93 1 lần 24 1 lần 83 1 lần 34 1 lần 42 1 lần
39 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 2 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 4 lần 1 lần 3 lần
3 2 lần 2 lần 0 lần
4 1 lần 2 lần 1 lần
5 0 lần 2 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 2 lần
7 0 lần 0 lần 2 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 2 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (4 lần) - 9 (2 lần) - 3 (2 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 0 (2 lần) - 5 (2 lần) - 3 (2 lần) - 4 (2 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 2 (3 lần) - 0 (2 lần) - 7 (2 lần) - 6 (2 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 17 vào ngày trước đó

Ngày 24-05-2019, Giải Đặc Biệt:

111717
Ngày xuất hiện Loto ĐB 17 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 27/05 hàng năm
27-05-2016 885330
27-05-2011 101291