Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 12/12/2018

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 91

Ngày 11-12-2018, Giải Đặc Biệt:

493491
Ngày xuất hiện Loto ĐB 91 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
14-08-2018 394091 487750 21-08-2018
02-02-2016 847591 302987 09-02-2016
01-05-2012 837591 496879 08-05-2012
26-04-2011 053991 993684 03-05-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 91
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
50 1 lần 87 1 lần 79 1 lần 84 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 2 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 2 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 5 (2 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 91 vào ngày trước đó

Ngày 11-12-2018, Giải Đặc Biệt:

493491
Ngày xuất hiện Loto ĐB 91 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 12/12 hàng năm
12-12-2017 223365