Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 22/02/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 31

Ngày 19-02-2019, Giải Đặc Biệt:

196831
Ngày xuất hiện Loto ĐB 31 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
29-01-2019 672431 604864 05-02-2019
10-03-2015 504531 586792 17-03-2015
17-12-2013 891231 227433 24-12-2013
18-09-2012 230031 686056 25-09-2012
22-11-2011 758931 142998 29-11-2011
09-08-2011 961831 232916 16-08-2011
24-05-2011 159331 689595 31-05-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 31
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
64 1 lần 92 1 lần 33 1 lần 56 1 lần 98 1 lần
16 1 lần 95 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 2 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 2 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 2 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 3 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 6 (2 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 7 (2 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 31 vào ngày trước đó

Ngày 19-02-2019, Giải Đặc Biệt:

196831
Ngày xuất hiện Loto ĐB 31 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 22/02 hàng năm
22-02-2011 907807