Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 23/04/2019

» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 19

Ngày 16-04-2019, Giải Đặc Biệt:

281219
Ngày xuất hiện Loto ĐB 19 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
06-03-2018 144119 717397 13-03-2018
24-10-2017 638519 137749 31-10-2017
23-08-2016 982419 126773 30-08-2016
15-11-2011 226919 758931 22-11-2011
16-02-2010 496319 952799 23-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 19
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
97 1 lần 49 1 lần 73 1 lần 31 1 lần 99 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 2 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 9 (2 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 19 vào ngày trước đó

Ngày 16-04-2019, Giải Đặc Biệt:

281219
Ngày xuất hiện Loto ĐB 19 Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 23/04 hàng năm
23-04-2013 611908