Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

Thống kê theo tổng xổ số An Giang

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 07-02-2019 15
02 1 24-01-2019 29
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 2 14-02-2019 8
05 1 07-02-2019 15
06 2 31-01-2019 22
07 1 21-02-2019 1
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 24-01-2019 29
11 3 07-02-2019 15
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 14-02-2019 8
14 2 31-01-2019 22
15 5 21-02-2019 1
16 1 14-02-2019 8
17 2 21-02-2019 1
18 1 21-02-2019 1
19 2 07-02-2019 15
20 1 07-02-2019 15
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 31-01-2019 22
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 3 21-02-2019 1
26 1 14-02-2019 8
27 1 24-01-2019 29
28 1 21-02-2019 1
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 31-01-2019 22
34 3 07-02-2019 15
35 1 14-02-2019 8
36 1 21-02-2019 1
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 2 07-02-2019 15
40 2 21-02-2019 1
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 24-01-2019 29
43 1 14-02-2019 8
44 1 14-02-2019 8
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 24-01-2019 29
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 24-01-2019 29
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 3 21-02-2019 1
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 14-02-2019 8
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 2 07-02-2019 15
57 2 14-02-2019 8
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 07-02-2019 15
60 2 14-02-2019 8
61 1 24-01-2019 29
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 31-01-2019 22
68 2 21-02-2019 1
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 21-02-2019 1
72 1 21-02-2019 1
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 14-02-2019 8
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 3 31-01-2019 22
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 21-02-2019 1
85 1 31-01-2019 22
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 2 14-02-2019 8
88 4 21-02-2019 1
89 1 24-01-2019 29
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 2 07-02-2019 15
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 2 21-02-2019 1
94 1 07-02-2019 15
95 2 31-01-2019 22
96 1 31-01-2019 22
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 07-02-2019 15

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-02-2019 của An Giang

Tổng Loto
Tổng 0 28
Tổng 1
Tổng 2 93, 84
Tổng 3
Tổng 4 40, 68
Tổng 5
Tổng 6 88, 15, 51, 51, 15
Tổng 7 25, 07
Tổng 8 17, 17, 71
Tổng 9 18, 72, 36