Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

Thống kê theo tổng xổ số An Giang

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 28-03-2019 28
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 18-04-2019 7
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 04-04-2019 21
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 2 18-04-2019 7
11 2 11-04-2019 14
12 1 28-03-2019 28
13 1 28-03-2019 28
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 28-03-2019 28
16 1 18-04-2019 7
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 18-04-2019 7
19 2 04-04-2019 21
20 1 04-04-2019 21
21 2 11-04-2019 14
22 1 04-04-2019 21
23 1 18-04-2019 7
24 1 11-04-2019 14
25 1 04-04-2019 21
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 18-04-2019 7
29 1 18-04-2019 7
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 28-03-2019 28
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 04-04-2019 21
35 1 11-04-2019 14
36 1 18-04-2019 7
37 1 28-03-2019 28
38 1 18-04-2019 7
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 18-04-2019 7
45 1 11-04-2019 14
46 2 18-04-2019 7
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 04-04-2019 21
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 28-03-2019 28
54 3 18-04-2019 7
55 1 04-04-2019 21
56 1 11-04-2019 14
57 1 28-03-2019 28
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 04-04-2019 21
60 1 11-04-2019 14
61 1 28-03-2019 28
62 1 18-04-2019 7
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 2 11-04-2019 14
65 2 11-04-2019 14
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 2 04-04-2019 21
71 1 28-03-2019 28
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 2 11-04-2019 14
75 1 28-03-2019 28
76 1 18-04-2019 7
77 2 11-04-2019 14
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 04-04-2019 21
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 2 04-04-2019 21
82 2 18-04-2019 7
83 1 28-03-2019 28
84 2 18-04-2019 7
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 18-04-2019 7
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 18-04-2019 7
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 11-04-2019 14
98 1 11-04-2019 14
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 25-04-2019 của An Giang

Tổng Loto
Tổng 0 91, 73
Tổng 1 38, 83
Tổng 2 57, 93
Tổng 3 67, 85, 49
Tổng 4
Tổng 5 78, 14
Tổng 6 88
Tổng 7 70, 52
Tổng 8
Tổng 9 90, 45, 27, 90