App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê theo tổng xổ số Bình Dương

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 06-09-2019 10
01 2 13-09-2019 3
02 2 13-09-2019 3
03 1 30-08-2019 17
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 3 23-08-2019 24
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 13-09-2019 3
08 3 30-08-2019 17
09 1 06-09-2019 10
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 3 13-09-2019 3
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 23-08-2019 24
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 2 13-09-2019 3
19 2 16-08-2019 31
20 1 06-09-2019 10
21 1 30-08-2019 17
22 1 23-08-2019 24
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 23-08-2019 24
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 06-09-2019 10
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 2 13-09-2019 3
32 1 06-09-2019 10
33 3 06-09-2019 10
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 30-08-2019 17
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 06-09-2019 10
44 4 13-09-2019 3
45 1 13-09-2019 3
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 06-09-2019 10
49 1 16-08-2019 31
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 16-08-2019 31
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 3 13-09-2019 3
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 06-09-2019 10
56 3 30-08-2019 17
57 1 16-08-2019 31
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 13-09-2019 3
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 2 13-09-2019 3
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 2 06-09-2019 10
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 13-09-2019 3
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 06-09-2019 10
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 13-09-2019 3
72 1 16-08-2019 31
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 3 23-08-2019 24
75 2 06-09-2019 10
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 2 13-09-2019 3
78 1 30-08-2019 17
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 13-09-2019 3
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 16-08-2019 31
83 2 06-09-2019 10
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 2 16-08-2019 31
86 1 30-08-2019 17
87 1 30-08-2019 17
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 2 13-09-2019 3
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 06-09-2019 10
93 2 23-08-2019 24
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 16-08-2019 31
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 3 13-09-2019 3

Loto lần quay gần đây nhất ngày 13-09-2019 của Bình Dương

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 01
Tổng 2 02, 02
Tổng 3 67, 12
Tổng 4 59, 77, 31
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7 07, 61
Tổng 8 71, 53, 80, 99, 44
Tổng 9 90, 45, 18