Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê theo tổng xổ số Bình Dương

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 25-01-2019 28
02 1 25-01-2019 28
03 1 25-01-2019 28
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 2 25-01-2019 28
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 2 15-02-2019 7
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 01-02-2019 21
12 4 15-02-2019 7
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 01-02-2019 21
15 1 15-02-2019 7
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 01-02-2019 21
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 01-02-2019 21
20 2 25-01-2019 28
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 08-02-2019 14
23 1 08-02-2019 14
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 01-02-2019 21
26 1 15-02-2019 7
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 08-02-2019 14
29 1 01-02-2019 21
30 2 08-02-2019 14
31 1 15-02-2019 7
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 01-02-2019 21
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 2 08-02-2019 14
36 1 25-01-2019 28
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 08-02-2019 14
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 08-02-2019 14
43 1 08-02-2019 14
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 15-02-2019 7
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 25-01-2019 28
48 1 01-02-2019 21
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 08-02-2019 14
51 1 15-02-2019 7
52 1 15-02-2019 7
53 1 15-02-2019 7
54 1 25-01-2019 28
55 1 01-02-2019 21
56 1 01-02-2019 21
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 08-02-2019 14
60 1 01-02-2019 21
61 1 15-02-2019 7
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 01-02-2019 21
64 1 08-02-2019 14
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 15-02-2019 7
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 08-02-2019 14
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 08-02-2019 14
82 3 15-02-2019 7
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 25-01-2019 28
85 3 15-02-2019 7
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 01-02-2019 21
88 1 25-01-2019 28
89 2 25-01-2019 28
90 1 01-02-2019 21
91 1 15-02-2019 7
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 15-02-2019 7
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 3 15-02-2019 7
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 08-02-2019 14

Loto lần quay gần đây nhất ngày 22-02-2019 của Bình Dương

Tổng Loto
Tổng 0 82
Tổng 1 47, 56
Tổng 2 93, 20, 84
Tổng 3 12
Tổng 4 59
Tổng 5 23, 23, 87, 69
Tổng 6 33, 06
Tổng 7 43, 25
Tổng 8
Tổng 9 36, 72