App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê theo tổng xổ số Bình Dương

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 24-01-2020 4
02 1 03-01-2020 25
03 1 24-01-2020 4
04 1 17-01-2020 11
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 10-01-2020 18
07 1 10-01-2020 18
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 5 24-01-2020 4
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 03-01-2020 25
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 03-01-2020 25
15 1 10-01-2020 18
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 24-01-2020 4
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 17-01-2020 11
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 17-01-2020 11
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 03-01-2020 25
29 1 10-01-2020 18
30 1 24-01-2020 4
31 2 17-01-2020 11
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 17-01-2020 11
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 24-01-2020 4
41 1 24-01-2020 4
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 2 10-01-2020 18
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 10-01-2020 18
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 24-01-2020 4
53 1 03-01-2020 25
54 1 10-01-2020 18
55 1 17-01-2020 11
56 2 24-01-2020 4
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 17-01-2020 11
59 1 03-01-2020 25
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 2 24-01-2020 4
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 2 24-01-2020 4
64 1 10-01-2020 18
65 1 17-01-2020 11
66 1 17-01-2020 11
67 1 10-01-2020 18
68 2 17-01-2020 11
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 03-01-2020 25
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 03-01-2020 25
75 2 10-01-2020 18
76 1 17-01-2020 11
77 1 03-01-2020 25
78 2 24-01-2020 4
79 1 17-01-2020 11
80 1 24-01-2020 4
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 2 10-01-2020 18
83 1 10-01-2020 18
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 24-01-2020 4
86 1 17-01-2020 11
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 2 10-01-2020 18
90 1 24-01-2020 4
91 1 03-01-2020 25
92 1 17-01-2020 11
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 10-01-2020 18
95 1 17-01-2020 11
96 1 10-01-2020 18
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 17-01-2020 11

Loto lần quay gần đây nhất ngày 24-01-2020 của Bình Dương

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 56, 01
Tổng 2
Tổng 3 30, 03, 85
Tổng 4 40
Tổng 5 41, 78, 78
Tổng 6
Tổng 7 61, 52
Tổng 8 80
Tổng 9 18, 90, 09, 09, 63, 63