Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê theo tổng xổ số Bình Dương

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 29-03-2019 27
01 1 12-04-2019 13
02 1 29-03-2019 27
03 3 19-04-2019 6
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 05-04-2019 20
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 29-03-2019 27
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 05-04-2019 20
13 1 29-03-2019 27
14 2 29-03-2019 27
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 29-03-2019 27
18 1 05-04-2019 20
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 19-04-2019 6
26 2 19-04-2019 6
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 12-04-2019 13
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 05-04-2019 20
32 1 12-04-2019 13
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 12-04-2019 13
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 05-04-2019 20
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 2 19-04-2019 6
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 29-03-2019 27
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 12-04-2019 13
51 1 19-04-2019 6
52 2 12-04-2019 13
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 4 19-04-2019 6
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 12-04-2019 13
58 2 19-04-2019 6
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 05-04-2019 20
61 3 05-04-2019 20
62 1 19-04-2019 6
63 1 05-04-2019 20
64 1 12-04-2019 13
65 1 19-04-2019 6
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 05-04-2019 20
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 12-04-2019 13
74 1 12-04-2019 13
75 1 19-04-2019 6
76 1 19-04-2019 6
77 1 12-04-2019 13
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 19-04-2019 6
81 1 12-04-2019 13
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 19-04-2019 6
85 2 29-03-2019 27
86 2 19-04-2019 6
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 12-04-2019 13
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 05-04-2019 20
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 2 29-03-2019 27
94 1 12-04-2019 13
95 1 05-04-2019 20
96 2 19-04-2019 6
97 2 19-04-2019 6
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 19-04-2019 của Bình Dương

Tổng Loto
Tổng 0 55
Tổng 1 65
Tổng 2 84, 84, 75
Tổng 3 03, 76, 58
Tổng 4 86, 40
Tổng 5 96
Tổng 6 97, 51, 97
Tổng 7 25
Tổng 8 26, 80, 62
Tổng 9