Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

Thống kê theo tổng xổ số Bình Dương

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 14-06-2019 11
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 3 21-06-2019 4
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 31-05-2019 25
07 1 21-06-2019 4
08 2 21-06-2019 4
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 31-05-2019 25
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 31-05-2019 25
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 2 14-06-2019 11
21 1 31-05-2019 25
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 07-06-2019 18
25 1 07-06-2019 18
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 07-06-2019 18
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 31-05-2019 25
30 2 14-06-2019 11
31 2 14-06-2019 11
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 14-06-2019 11
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 2 21-06-2019 4
38 1 31-05-2019 25
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 07-06-2019 18
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 21-06-2019 4
45 2 14-06-2019 11
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 14-06-2019 11
54 2 07-06-2019 18
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 2 21-06-2019 4
57 4 21-06-2019 4
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 07-06-2019 18
60 1 31-05-2019 25
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 31-05-2019 25
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 4 07-06-2019 18
66 2 07-06-2019 18
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 2 21-06-2019 4
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 21-06-2019 4
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 21-06-2019 4
73 2 31-05-2019 25
74 2 07-06-2019 18
75 1 31-05-2019 25
76 1 14-06-2019 11
77 1 07-06-2019 18
78 1 21-06-2019 4
79 1 21-06-2019 4
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 07-06-2019 18
83 2 21-06-2019 4
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 2 14-06-2019 11
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 21-06-2019 4
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 31-05-2019 25
94 1 21-06-2019 4
95 2 21-06-2019 4
96 1 14-06-2019 11
97 1 21-06-2019 4
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-06-2019 của Bình Dương

Tổng Loto
Tổng 0 37
Tổng 1 83, 56
Tổng 2 02, 57
Tổng 3 94
Tổng 4 95, 68, 68
Tổng 5 78
Tổng 6 79, 97, 88
Tổng 7 70, 07
Tổng 8 08, 44
Tổng 9 72