Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê theo tổng xổ số Bình Định

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 06-06-2019 14
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 2 13-06-2019 7
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 2 06-06-2019 14
05 1 13-06-2019 7
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 30-05-2019 21
09 2 06-06-2019 14
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 30-05-2019 21
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 06-06-2019 14
14 1 23-05-2019 28
15 2 13-06-2019 7
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 2 06-06-2019 14
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 2 06-06-2019 14
26 2 23-05-2019 28
27 2 30-05-2019 21
28 1 23-05-2019 28
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 3 13-06-2019 7
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 30-05-2019 21
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 06-06-2019 14
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 2 13-06-2019 7
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 30-05-2019 21
43 1 06-06-2019 14
44 1 13-06-2019 7
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 30-05-2019 21
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 23-05-2019 28
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 23-05-2019 28
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 06-06-2019 14
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 23-05-2019 28
59 2 06-06-2019 14
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 06-06-2019 14
66 3 13-06-2019 7
67 2 23-05-2019 28
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 4 06-06-2019 14
70 1 13-06-2019 7
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 13-06-2019 7
73 1 23-05-2019 28
74 1 13-06-2019 7
75 2 13-06-2019 7
76 1 30-05-2019 21
77 1 30-05-2019 21
78 1 23-05-2019 28
79 1 06-06-2019 14
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 13-06-2019 7
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 06-06-2019 14
85 2 06-06-2019 14
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 30-05-2019 21
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 13-06-2019 7
93 1 30-05-2019 21
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 13-06-2019 7
98 2 06-06-2019 14
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 13-06-2019 của Bình Định

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 74, 92
Tổng 2 66, 02, 02, 66, 75
Tổng 3
Tổng 4 40, 40
Tổng 5 32, 32, 05
Tổng 6 15, 97
Tổng 7 70
Tổng 8 44
Tổng 9 72, 81