Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê theo tổng xổ số Bình Định

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 4 11-04-2019 14
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 3 18-04-2019 7
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 04-04-2019 21
10 1 18-04-2019 7
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 18-04-2019 7
13 1 04-04-2019 21
14 2 18-04-2019 7
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 11-04-2019 14
18 1 04-04-2019 21
19 1 28-03-2019 28
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 11-04-2019 14
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 3 18-04-2019 7
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 11-04-2019 14
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 28-03-2019 28
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 18-04-2019 7
33 2 11-04-2019 14
34 1 18-04-2019 7
35 1 28-03-2019 28
36 1 04-04-2019 21
37 1 18-04-2019 7
38 1 18-04-2019 7
39 1 18-04-2019 7
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 3 18-04-2019 7
42 3 11-04-2019 14
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 18-04-2019 7
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 11-04-2019 14
49 1 11-04-2019 14
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 04-04-2019 21
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 11-04-2019 14
55 2 11-04-2019 14
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 11-04-2019 14
58 2 04-04-2019 21
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 28-03-2019 28
61 2 18-04-2019 7
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 2 18-04-2019 7
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 28-03-2019 28
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 18-04-2019 7
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 04-04-2019 21
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 2 18-04-2019 7
76 1 11-04-2019 14
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 04-04-2019 21
80 1 11-04-2019 14
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 04-04-2019 21
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 11-04-2019 14
88 2 04-04-2019 21
89 1 04-04-2019 21
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 11-04-2019 14
92 1 04-04-2019 21
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 04-04-2019 21
97 1 04-04-2019 21
98 1 04-04-2019 21
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 25-04-2019 của Bình Định

Tổng Loto
Tổng 0 91, 00
Tổng 1 38, 74
Tổng 2 84, 84, 20
Tổng 3 49, 30, 85
Tổng 4 86, 95
Tổng 5
Tổng 6 15, 42
Tổng 7 70, 25
Tổng 8 35
Tổng 9 27