Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê theo tổng xổ số Bình Định

» Hướng dẫn xem thống kê tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê tổng loto

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 14-02-2019 8
01 1 24-01-2019 29
02 2 07-02-2019 15
03 1 21-02-2019 1
04 1 21-02-2019 1
05 1 24-01-2019 29
06 3 07-02-2019 15
07 2 21-02-2019 1
08 3 07-02-2019 15
09 1 14-02-2019 8
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 14-02-2019 8
12 2 21-02-2019 1
13 1 14-02-2019 8
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 31-01-2019 22
16 1 24-01-2019 29
17 1 21-02-2019 1
18 1 31-01-2019 22
19 1 24-01-2019 29
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 21-02-2019 1
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 3 07-02-2019 15
26 2 07-02-2019 15
27 1 07-02-2019 15
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 14-02-2019 8
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 14-02-2019 8
33 4 21-02-2019 1
34 2 21-02-2019 1
35 3 14-02-2019 8
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 14-02-2019 8
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 24-01-2019 29
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 3 07-02-2019 15
44 1 31-01-2019 22
45 1 14-02-2019 8
46 1 24-01-2019 29
47 1 31-01-2019 22
48 1 21-02-2019 1
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 07-02-2019 15
53 1 31-01-2019 22
54 1 07-02-2019 15
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 24-01-2019 29
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 24-01-2019 29
63 1 24-01-2019 29
64 1 21-02-2019 1
65 1 14-02-2019 8
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 2 31-01-2019 22
68 2 31-01-2019 22
69 1 07-02-2019 15
70 2 21-02-2019 1
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 2 21-02-2019 1
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 31-01-2019 22
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 31-01-2019 22
81 1 24-01-2019 29
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 4 14-02-2019 8
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 14-02-2019 8
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 3 21-02-2019 1
93 2 14-02-2019 8
94 1 21-02-2019 1
95 1 31-01-2019 22
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 2 14-02-2019 8
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 3 14-02-2019 8

Loto lần quay gần đây nhất ngày 21-02-2019 của Bình Định

Tổng Loto
Tổng 0 64
Tổng 1 92, 74, 92
Tổng 2 48
Tổng 3 21, 12, 94, 03
Tổng 4 04
Tổng 5
Tổng 6 33
Tổng 7 70, 07, 34, 34, 07, 70
Tổng 8 17
Tổng 9